218. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko irailaren 9an hartua, Iturmendiko Udalerriko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko irailaren 9an hartua, Intzako Kontzejuko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

100/2020 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, José Javier Urteaga Mendaza jauna Argitalpenen Ekoizpen eta Diseinu Grafikorako Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako. Bulego hori Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusiko Proiekzio Instituzionalaren Zerbitzukoa da.

42/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 29koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, Lurralde Mugaketako Batzordeko kideak izendatzen dituena.

258E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, Marta Ancín Pagoto andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko eta Urgentziazko Zainketen zuzendariordea, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

259/2020 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, Beatriz Schulz Pérez andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Herritarren Harrerarako eta Arretarako Zerbitzuko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

260E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, María Teresa Soria Sarnago andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Osasun Zainketen zuzendaria, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

261E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, Concepción Moreno Sousa andrea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen Zainketen eta Baliabide Materialen zuzendariordea, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

265E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, Elena Sota Pernaut andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Ospitalizazioko eta Urgentziazko Zainketen zuzendariorde izendatzen duena bitarte baterako.

266E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, Marta Ancín Pagoto andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Osasun Zainketen zuzendari izendatzen duena bitarte baterako.

267E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, Beatriz Schulz Pérez andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen Zainketen eta Baliabide Materialen zuzendariorde izendatzen duena bitarte baterako.

270E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, Concepción Molina Pérez andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Herritarren Harrerarako eta Arretarako Zerbitzuko buru izendatzen duena bitarte baterako.

272E/2020 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, Nerea Elizondo Rodríguez andrea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nafarroako Ospitaleguneko Zainketa Anbulatorioen eta Diagnostikoan Laguntzeko zuzendariorde izendatzen duena bitarte baterako.

2058/2020 EBAZPENA, irailaren 7koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Alexander Crespo Hurtado jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko Argitalpenen Ekoizpen eta Diseinu Grafikorako Bulegoko burua, kargutik kentzen duena.

860E/2020 EBAZPENA, irailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Cristina Gómez Mariñelarena andrea, Iruñeko Osasun Barrutiko Sexu- eta Ugalketa-osasunaren arloko Erizaintza Unitateko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

862E/2020 EBAZPENA, irailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Concepción Molina Pérez andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Herritarren Arretarako eta Irisgarritasunerako Ataleko burua, kargutik kentzen duena.

863E/2020 EBAZPENA, irailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Elena Sota Pernaut andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Kontsultetako Zainketen Erizaintza Arloko burua, kargutik kentzen duena.

864E/2020 EBAZPENA, irailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nerea Elizondo Rodríguez andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Medikoetako Zainketen II. Erizaintza Arloko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

868E/2020 EBAZPENA, irailaren 9koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako Kardiologiako barrutiko fakultatibo espezialisten lanpostu huts bat esleitzen duena, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea eginda.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

159/2020 EBAZPENA, irailaren 17koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez lanpostuak adjudikatzen baitira, hain zuzen ere Irakasleentzako Laguntza Zentroetako (ILZ) aholkulari eta zuzendari lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko, eta amaiera ematen baitzaio irakasle batzuen lanpostu erreserbari, honako hauei hain zuzen: Irakasleentzako Laguntza Zentro (ILZ) berean, deialdiaren bidez lanpostuaz ondoz ondoko bigarren aldi batez jabetu diren irakasleei.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 2ko 137/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

24/2020 FORU AGINDUA, irailaren 8koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, esku-hartze orokorreko proiektu bat onesten duena Barañaingo 4 ataritarako.

25/2020 FORU AGINDUA, irailaren 8koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Noaingo “Los Fueros” jarduketarako esku-hartze orokorreko proiektua onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

386/2020 EBAZPENA, irailaren 11koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako enpresak nazioartera elkarturik ateratzeko dirulaguntzen 2021eko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 523441.

793/2020 EBAZPENA, irailaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki entitateentzako transferentzien gastua baimendu, banaketa ezarri eta ordaintzeko betebeharra aitortzen duena, 2020. urtean herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzeko.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko irailaren 9an hartua, zeinaren bidez baimentzen baita ordainleku berri bat irekitzea Nafarroako AP-15 autobidearen Zuastiko zerbitzugunean eta, horrekin batera, onesten baita Nafarroako Gobernuak eta Nafarroako Autobideak SAk sinatu beharreko hitzarmena.

109/2020 FORU AGINDUA, irailaren 14koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez xedatzen baita Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara dadila Nafarroako Gobernuaren eta Nafarroako Autobideak SAren arteko hitzarmena, Nafarroako AP-15 autobideko Zuastiko zerbitzugunean ordainleku berri bat zabaltzeari buruzkoa.

142/2020 EBAZPENA, irailaren 9koa, Garraioko zuzendari nagusiak emana, salgai arriskutsuen errepideko garraioan segurtasun aholkulari izateko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria lortzeko eta berritzeko proben deialdia egiten duena.

106/2020 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, martxoaren 5eko 36/2020 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitatean ezarritako araubide bereziko kirol irakaskuntzetara sartzeko proba espezifikoak arautu eta horietarako deialdia egin zen, 2020-2021 ikasturterako.

798E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 29koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Arangurengo Udal Plan Orokorrari buruzko ingurumen adierazpen estrategikoa egiten duena. Sustatzailea Arangurengo Udala da.

1374/2020 EBAZPENA, 2020ko irailaren 14koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, zeinaren bidez agintzen baita argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2020ko maiatzaren 13an onetsitako “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileak eta haien irakaskuntza-arduraldia arautzen dituzten jarraibideak aldatzen dituena”.

1412/2020 EBAZPENA, irailaren 18koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasleei buruzko politika arautzeko jarraibideak onesten dituena”, Gobernu Kontseiluak 2020ko irailaren 18an hartu zuen erabakiaren bidez onetsia.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Sofia Catalán Alduanek sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Granja Arcadi SLk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, SC Otazu Loitegui Jose Javier y Maria Lourdes sozietateak sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Jesús María Diaz Teresek sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABERIN

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

ANUE

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibilak egiteko

ARTAXOA

Udal Planeko aldaketa, jarduketa ekonomikoen eremua arautzeko

BAKAIKU

Egoitza elektronikoa sortzea

BERRIOZAR

Ordenantza, apustu-etxe eta joko-aretoak arautzeari eta ludopatiaren prebentziorako neurriei buruzkoa. Behin betiko onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Xehetasun-azterketa, Biurrungo 2. poligonoko 123. eta 529. lurzatietan. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

2021erako karga-tasa, indize eta koefizienteak. Hasierako onespena

CORTES

2020ko 6. eta 7. aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

IBIRIKU

Herri-larreen eta eskortaren aprobetxamendua, herritarren
arteko zuzeneko adjudikazioaren bidez. Eskaera

XABIER

Egoitza elektronikoa sortzea

OTSAGABIA

Aldaketa Planeamenduko Arau Subsidiarioetan, I UA11. eremu homogeneoan eta II. eremu homogeneoan

UTERGA

Aldaketa lurzoru urbanizaezineko hirigintza arauetan, 47. artikuluan. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa UC-17 unitatean.
Behin betiko onespena

EGUESIBAR

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Deialdia, 2020-2021 ikasturtean eskola jantokietan jateko dirulaguntza bereziak emateko. Laburpena

VIANA

13/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Xehetasun-azterketa, eguzki plakak instalatzeko Arberoki kaleko 52tik 62ra bitarte. Behin betiko onespena

MONTEAGUDOKO, BARILLASKO ETA TULEBRASKO UDALEN BATASUNA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

JURRAMENDIKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Jurramendiko Mankomunitatearen antolaketaren eta funtzionamenduaren erregelamenduan, eta sozietate kudeatzaileekiko harremana.
Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/03822 JV/br espedientea.
Jendaurreko epea

A/31/03898 JV/br espedientea.
Jendaurreko informazioa