218. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UTERGA

Xehetasun-azterketa UC-17 unitatean.
Behin betiko onespena

Utergako Udalak, 2020ko abuztuaren 24an egin bilkuran, behin betiko onetsi zuen UC-17 unitatearen xehetasun-azterketa, bertan dagoen eraikinaren sakonera handitzeko (beheko solairua 3,50 metrora zabalduta), Utergako UC-17 unitatearen atzeko fatxada osorik hartuz.

Argitara ematen da behar diren ondorioak izan ditzan, bat etorriz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79. artikuluan xedatuarekin (LFD horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

Utergan, 2020ko irailaren 16an.–Alkatea, Pablo Lizarrondo Beriáin.

ERANSKINA

UC-17 unitatearen xehetasun-azterketa (PDFa)

Iragarkiaren kodea: L2010702