218. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MONTEAGUDOKO, BARILLASKO ETA TULEBRASKO UDALEN BATASUNA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikuluan xedatuari jarraikiz, jendaurreko epea iragan denez inork alegaziorik aurkeztu gabe, behin betiko onetsi da 2020. urteko plantilla organikoa, eranskinean zehazten dena. Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 188. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abuztuaren 24an.

Monteagudon, 2020ko abuztuaren 16an.–Batasuneko burua, Mariano Herrero Ibáñez.

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

KARGUA

MAILA

SARBIDEA

KOPURUA

OSAGARRIAK

EGOERA

IDAZKARIA (BITARTEKOA)

A

OL

1

BATERAEZINT. %35 - LP %41,88

Hutsik

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

OL

1

LP %23,35

Jardunean

Funtzionarioen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

OSAGARRIAK

KARGUA

ARCILLA SOTO, M.ª TERESA

D

5

1991-08-01

LP %23,35

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

Bitarteko langileen izenen zerrenda

DEITURAK ETA IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

OSAGARRIAK

KARGUA

ZOZAYA YUNTA, M.ª IZASKUN

A

4

2000-02-01

BATERAEZ. %35,00 - LP %41,88

IDAZKARIA

Izenen zerrendak toki entitateko langileen eranskinaren baliokide dira.

Iragarkiaren kodea: L2010700