218. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 25a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

793/2020 EBAZPENA, irailaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki entitateentzako transferentzien gastua baimendu, banaketa ezarri eta ordaintzeko betebeharra aitortzen duena, 2020. urtean herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzeko.

Nafarroako 2020ko Aurrekontu Orokorrei buruzko martxoaren 4ko 5/2020 Foru Legeak bederatzigarren xedapen gehigarrian ezartzen duenez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak urtero onesten dituen moduluen eta gehieneko kopuruen arabera banatuko da 547001-52300-4609-312200 proiektuko partidan ageri den zenbatekoa, eta ez zaio Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea aplikatuko; partida horrek “Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak” du izena, eta udalenak diren herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzea du helburu. Edozein kasutan, kontsultategi mota eta azalera hartuko dira kontuan modulu horietan.

Nafarroako 2020ko Aurrekontu Orokorretan “Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak” izeneko 547001-52300-4609-312200 partida dago, toki entitateei kontsultategien funtzionamendu gastuak finantzatzeko. 935.534 euroko kreditua du.

Osasun Departamentuan dagoen kontu-hartzailetza delegatuaren adostasunarekin, Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuko buruak eman duen txostenean hauek proposatzen dira: osasun kontsultategien funtzionamendu gastuak finantzatzeko erreferentzia gisa erabili beharreko modulu ekonomikoaren onespena, bai eta haren zuzenketa faktorearena ere, etengabeko arretako gune diren zenbait kontsultategiri aplikatzeko; Nafarroako toki entitateen gastuak 2020an finantzatzeko egin behar diren transferentzien gasturako baimena; horien banaketa, eta ordaintzeko betebeharraren aitorpena.

Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren estatutuek ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Urtean 43,90 euroko modulu ekonomikoa onestea metro koadro bakoitzeko, erreferentzia gisa, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzeko 2020an, bai eta 2,2759ko zuzenketa faktorea ere, modulu horren biderkatzailea izanen dena, bakarrik I., II. eta III. motako kontsultategiei aplikatzeko; izan ere, etengabeko arretako gunetzat jotzen dira horiek, lanaldi arruntetik kanpo lanpostuan bertan egon beharreko modalitatekoak dira, eta haien azalera ez da 110 metro koadrokoa baino handiagoa.

2. 935.517,05 euroko gastua baimentzea Nafarroako Foru Komunitateko herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien 2020ko funtzionamendu gastuak finantzatzeko transferentzia gisa.

3. Nafarroako toki entitateei transferitu beharreko zenbatekoak nola banatuko diren ezartzea, herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien 2020. urteko funtzionamendu gastuak finantzatzeko, ebazpen honi gehitutako eranskinean zehazten den moduan; guztira, 935.517,05 euro dira.

4. Nafarroako toki entitate bakoitzari eranskin horretan ageri diren zenbatekoak ordaintzeko betebeharra aitortzea, guztira 935.517,05 euro, herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien 2020. urteko funtzionamendu gastuak finantzatzeko.

5. 2020. urteko Gastuen Aurrekontuko “Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak” izeneko 547001-52300-4609-312200 partidari egotziko zaio gastua.

6. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

7. Ebazpen hau igortzea Osasun Departamentuko kontu-hartzailetza delegatuari; Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari; Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzari, Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuari eta Kontabilitate-kudeaketaren eta Fakturazioaren Atalari, behar diren ondorioak izan ditzan; toki entitateei aditzera ematen zaie honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dutela, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita; horrek ez du ukatuko Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egiteko aukera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epean.

Iruñean, 2020ko irailaren 11n.–Kargua bete gabe dagoenez, eta irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuarekin bat, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Eriari Osasun Laguntza emateko zuzendaria, Javier Apezteguía Urroz.

I. ERANSKINA

Transferentziak kontsultategien 2020ko
funtzionamendu gastuetarako

2020KO MODULUAK

I. mota

43,90 euro/m²/urtea.

II. mota

43,90 euro/m²/urtea.

II-A mota

43,90 euro/m²/urtea.

III. mota

43,90 euro/m²/urtea.

III-A mota

43,90 euro/m²/urtea.

IV. mota

43,90 euro/m²/urtea.

IV-A mota

43,90 euro/m²/urtea.

V. mota

43,90 euro/m²/urtea.

BARRUTIA

OINARRIZKO ESKUALDEA

KONTSULTATEGIA

MOTA

AZALERA

MODULUA

URTEKO
ZENBATEKOA

LIZARRAKO BARRUTIA

ALLO

ARELLANO

I

39

43,90

1.712,10

LIZARRAKO BARRUTIA

ALLO

ARROITZ

III

110

43,90

4.829,00

LIZARRAKO BARRUTIA

ALLO

BARBARIN

II

50

43,90

2.195,00

LIZARRAKO BARRUTIA

ALLO

DEIKAZTELU

II

80

43,90

3.512,00

LIZARRAKO BARRUTIA

ALLO

LERIN

III

180

43,90

7.902,00

LIZARRAKO BARRUTIA

ALLO

LUKIN

II

62

43,90

2.721,80

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

ACEDO (MENDAZA) (*KONTZEJUA)

I

29

43,90

1.273,10

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

ARBEITZA (ALLIN)

I

45

43,90

1.975,50

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

ETAIU

I

26

43,90

1.141,40

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

EULATE

II

52

43,90

2.282,80

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

GALBARRA (LANA IBARRA)

I

52

43,90

2.282,80

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

LARRAGOA

I

46

43,90

2.019,40

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

LARRION (ALLIN IBARRA)

III

111

43,90

4.872,90

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

MENDAZA

II

139

43,90

6.102,10

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

METAUTEN

II

60

43,90

2.634,00

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

MURIETA

I

35

43,90

1.536,50

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

SAN MARTIN (AMESKOABARRENA)

I

45

43,90

1.975,50

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

SORLADA

I

35

43,90

1.536,50

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

ZUDAIRI (AMESKOABARRENA)

III

176

43,90

7.726,40

LIZARRAKO BARRUTIA

ANTZIN-AMESKOA

ZUÑIGA

I

44

43,90

1.931,60

LIZARRAKO BARRUTIA

LIZARRA

ABERIN

I

73

43,90

3.204,70

LIZARRAKO BARRUTIA

LIZARRA

AIEGI

IV

249

43,90

10.931,10

LIZARRAKO BARRUTIA

LIZARRA

IGUZKITZA (IGUZKITZA) (*KONTZEJUA)

II

60

43,90

2.634,00

LIZARRAKO BARRUTIA

LIZARRA

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

I

45

43,90

1.975,50

LIZARRAKO BARRUTIA

LODOSA

ELIZAGORRIA

I

46

43,90

2.019,40

LIZARRAKO BARRUTIA

LODOSA

MENDABIA

V

433

43,90

19.008,70

LIZARRAKO BARRUTIA

LODOSA

SARTAGUDA

III

110

43,90

4.829,00

LIZARRAKO BARRUTIA

LODOSA

SESMA

III

147

43,90

6.453,30

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

AGUILAR KODES

I

45

43,90

1.975,50

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

ARMAÑANTZAS

I

34

43,90

1.492,60

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

AZUELO

I

44

43,90

1.931,60

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

BARGOTA

II

80

43,90

3.512,00

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

DESOIO

I

39

43,90

1.712,10

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

EL BUSTO

I

33

43,90

1.448,70

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

ESPRONTZEDA

I

41

43,90

1.799,90

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

MUES

I

41

43,90

1.799,90

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

SANTSOL

II

64

43,90

2.809,60

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

TORRALBA

I

36

43,90

1.580,40

LIZARRAKO BARRUTIA

LOS ARCOS

TORRES DEL RÍO

II

59

43,90

2.590,10

LIZARRAKO BARRUTIA

SAN ADRIÁN

ANDOSILLA

IV

312

43,90

13.696,80

LIZARRAKO BARRUTIA

SAN ADRIÁN

AZAGRA

V

260

43,90

11.414,00

LIZARRAKO BARRUTIA

SAN ADRIÁN

CÁRCAR

III

127

43,90

5.575,30

LIZARRAKO BARRUTIA

VIANA

ARAS

I

43

43,90

1.887,70

LIZARRAKO BARRUTIA

VIANA

CABREDO

III (*)

103

43,90

10.290,94

LIZARRAKO BARRUTIA

VIANA

GENEVILLA

I

35

43,90

1.536,50

LIZARRAKO BARRUTIA

VIANA

MARAÑÓN

I

42

43,90

1.843,80

LIZARRAKO BARRUTIA

VIANA

MEANO (LAPOBLACIÓN)

I

37

43,90

1.624,30

LIZARRAKO BARRUTIA

VIANA

LAPOBLACIÓN

I

13

43,90

570,70

LIZARRAKO BARRUTIA

VILLATUERTA

ABARTZUZA

II (*)

110

43,90

10.990,32

LIZARRAKO BARRUTIA

VILLATUERTA

AIZKOA (DEIERRI) (*KONTZEJUA)

II

47

43,90

2.063,30

LIZARRAKO BARRUTIA

VILLATUERTA

ESTENOTZ (GESALATZ)

I

56

43,90

2.458,40

LIZARRAKO BARRUTIA

VILLATUERTA

ITURGOIEN (*KONTZEJUA)

II

69

43,90

3.029,10

LIZARRAKO BARRUTIA

VILLATUERTA

LEZAUN

II

65

43,90

2.853,50

LIZARRAKO BARRUTIA

VILLATUERTA

OTEITZA IGUZKITZA

II

77

43,90

3.380,30

LIZARRAKO BARRUTIA

VILLATUERTA

JAITZ

II

61

43,90

2.677,90

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ARTAXOA/LARRAGA

ARTAXOA

II-A

114

43,90

5.004,60

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ARTAXOA/LARRAGA

BERBINTZANA

II

87

43,90

3.819,30

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ARTAXOA/LARRAGA

MIRANDA ARGA

II

65

43,90

2.853,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARRAKAZTELU

FIGAROL (ZARRAKAZTELU) (*KONTZEJUA)

II

80

43,90

3.512,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARRAKAZTELU

MÉLIDA

II

72

43,90

3.160,80

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARRAKAZTELU

MURILLO EL FRUTO

II

87

43,90

3.819,30

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARRAKAZTELU

SANTAKARA

III-A

110

43,90

4.829,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZIZUR-ETXABAKOITZ

ASTRAIN (ZIZUR) (*KONTZEJUA)

II

54

43,90

2.370,60

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

IZABA

BURGI

II

67

43,90

2.941,30

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

IZABA

GARDE

II

52

43,90

2.282,80

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

IZABA

ERRONKARI

II

63

43,90

2.765,70

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

IZABA

URZAINKI

I

32

43,90

1.404,80

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

IZABA

UZTARROZE

II

60

43,90

2.634,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

IZABA

BIDANKOZE

II

53

43,90

2.326,70

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

BERIAIN

V

532

43,90

23.354,80

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

BIURRUN (BIURRUN-OLKOTZ) (*KONTZEJUA)

I

56

43,90

2.458,40

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

CORDOVILLA (GALAR)

I

24

43,90

1.053,60

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

ESPARTZA (GALAR)

I

26

43,90

1.141,40

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

EZKIROTZ (GALAR)

III

76

43,90

3.336,40

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

GALAR

I

28

43,90

1.229,20

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

IMARKOAIN (ELORTZIBAR) (*KONTZEJUA)

I

10

43,90

439,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

MURU ARTEDERRETA-ARRIZABALAGA (TEBAS-MURU ART.)

II

138

43,90

6.058,20

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

ELO

II

105

43,90

4.609,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

GETZE (GALAR)

II

55

43,90

2.414,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

TEBAS (TEBAS-MURU ARTEDERRETA) (*KONTZEJUA)

III

105

43,90

4.609,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

NOAIN

UNTZUE

I

22

43,90

965,80

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ERRIBERRI

BEIRE

II

74

43,90

3.248,60

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ERRIBERRI

CAPARROSO

IV-A

363

43,90

15.935,70

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ERRIBERRI

PITILLAS

II

89

43,90

3.907,10

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ERRIBERRI

ARRADA (MURILLO EL CUENDE) (*KONTZEJUA)

II

65

43,90

2.853,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ERRIBERRI

SAN MARTIN UNX

II

89

43,90

3.907,10

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ERRIBERRI

UXUE

II

51

43,90

2.238,90

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

AZKOIEN

FALTZES

IV-A

288

43,90

12.643,20

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

AZKOIEN

FUNES

IV-A

199

43,90

8.736,10

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

AZKOIEN

MARTZILLA

III-A

210

43,90

9.219,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

ADIOS

I

44

43,90

1.931,60

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

AÑORBE

II

75

43,90

3.292,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

ARTAZU

I

11

43,90

482,90

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

ZIRAUKI

III

86

43,90

3.775,40

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

ENERITZ

II

74

43,90

3.248,60

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

LEGARDA

I

42

43,90

1.843,80

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

MAÑERU

II

66

43,90

2.897,40

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

MENDIGORRIA

II-A

65

43,90

2.853,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

MURUZABAL

I

53

43,90

2.326,70

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

OBANOS

II

58

43,90

2.546,20

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

UKAR

II

67

43,90

2.941,30

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

GARES

UTERGA

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

AIZPURGI (NABASKOZE)

I

36

43,90

1.580,40

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

ESPARTZA ZARAITZU

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

GORZA

I

10

43,90

439,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

IBILTZIETA (SARTZE)

I

26

43,90

1.141,40

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

IZIZE (GALOZE)

I

13

43,90

570,70

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

IGARI (GORZA)

I

14

43,90

614,60

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

ITZALLE (GALOZE)

I

15

43,90

658,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

ITZALTZU

I

33

43,90

1.448,70

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

JAURRIETA

II

65

43,90

2.853,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

NABASKOZE

II

52

43,90

2.282,80

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

OTSAGABIA

IV

210

43,90

9.219,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

ORONTZE

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

SARTZE

I

15

43,90

658,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

USKARTZE (GALOZE)

I

11

43,90

482,90

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZARAITZU

USTAIZE (NABASKOZE)

I

54

43,90

2.370,60

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

OIBAR

III-A

110

43,90

4.829,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

AGEZA (*KONTZEJUA)

I

31

43,90

1.360,90

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

BIOTZARI (ERROMANTZATUA) (*KONTZEJUA)

I

36

43,90

1.580,40

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

KASEDA

III-A

138

43,90

6.058,20

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

ESLABA

I

35

43,90

1.536,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

GABARDERAL (*KONTZEJUA)

II

67

43,90

2.941,30

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

GALIPENTZU

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

IRUROZKI (URRAULGOITI)

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

XABIER

I

33

43,90

1.448,70

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

LEATXE

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

LERGA

I

31

43,90

1.360,90

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

LEDEA

II

80

43,90

3.512,00

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

IRUNBERRI

V

235

43,90

10.316,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

PETILLA ARAGOI

I

18

43,90

790,20

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

ZARE

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

ZANGOZA

ESA

II

65

43,90

2.853,50

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

TAFALLA

BARASOAIN

III-A

167

43,90

7.331,30

IRUÑA EKIALDEKO BARRUTIA

TAFALLA

PUIU

II

50

43,90

2.195,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ALTSASU

OLAZTI

III-A

179

43,90

7.858,10

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ALTSASU

ZIORDIA

II

57

43,90

2.502,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AGOITZ

OROTZ-BETELU

II

67

43,90

2.941,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AGOITZ

URROTZ-HIRIA

III

78

43,90

3.424,20

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

ABAURREGAINA

I

29

43,90

1.273,10

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

ABAURREPEA

I

23

43,90

1.009,70

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

AINTZIOA (ERROIBAR) (*KONTZEJUA)

I

10

43,90

439,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

ARIBE

II

83

43,90

3.643,70

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

AURIZBERRI (ERROIBAR) (*KONTZEJUA)

I

33

43,90

1.448,70

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

BISKARRETA-GERENDIAIN (ERROIBAR) (*KONTZEJUA)

I

17

43,90

746,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

ERROIBAR

II

55

43,90

2.414,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

GARAIOA

I

31

43,90

1.360,90

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

GARRALDA

II

68

43,90

2.985,20

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

HIRIBERRI (AEZKOA)

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

LINTZOAIN (ERROIBAR) (*KONTZEJUA)

I

17

43,90

746,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

LUZAIDE

III

93

43,90

4.082,70

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

MEZKIRITZ (ERROIBAR) (*KONTZEJUA)

I

29

43,90

1.273,10

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

ORBAIZETA

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

ORBARA

I

25

43,90

1.097,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

ORREAGA

I

10

43,90

439,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

AURITZ

ZILBETI (ERROIBAR) (*KONTZEJUA)

I

22

43,90

965,80

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

BERRIOZAR

BERRIOBEITI

III-A

181

43,90

7.945,90

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

BERRIOZAR

ERITZE (ITZA)

II

54

43,90

2.370,60

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

BERRIOZAR

MARKALAIN (TXULAPAIN)

II

66

43,90

2.897,40

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

ELGORRIAGA

I

35

43,90

1.536,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

ERATSUN

I

46

43,90

2.019,40

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

EZKURRA

I

37

43,90

1.624,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

ITUREN

II

88

43,90

3.863,20

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

LABAIEN

II

47

43,90

2.063,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

SALDIAS

I

35

43,90

1.536,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

SUNBILLA

II

81

43,90

3.555,90

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

URROZ

I

37

43,90

1.624,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

DONEZTEBE

ZUBIETA

I

38

43,90

1.668,20

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ELIZONDO

ALMANDOZ (BAZTAN)

I

35

43,90

1.536,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ELIZONDO

AMAIUR (BAZTAN)

I

51

43,90

2.238,90

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ELIZONDO

ARIZKUN (BAZTAN)

II-A

64

43,90

2.809,60

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ELIZONDO

ERRATZU (BAZTAN)

II

91

43,90

3.994,90

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ELIZONDO

IRURITA (BAZTAN)

II-A

94

43,90

4.126,60

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ELIZONDO

ORONOZ-MUGAIRI (BAZTAN)

II (*)

74

43,90

7.393,49

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ELIZONDO

URDAZUBI

II

59

43,90

2.590,10

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ELIZONDO

ZUGARRAMURDI

I

40

43,90

1.756,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ETXARRI ARANATZ

ARBIZU

II

79

43,90

3.468,10

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ETXARRI ARANATZ

BAKAIKU

II

69

43,90

3.029,10

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ETXARRI ARANATZ

DORRAO (ERGOIENA) (*KONTZEJUA)

I

48

43,90

2.107,20

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ETXARRI ARANATZ

ITURMENDI

II-A

78

43,90

3.424,20

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ETXARRI ARANATZ

LAKUNTZA

II-A

83

43,90

3.643,70

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ETXARRI ARANATZ

LIZARRAGA (ERGOIENA) (*KONTZEJUA)

II

52

43,90

2.282,80

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ETXARRI ARANATZ

UNANU (ERGOIENA) (*KONTZEJUA)

I

42

43,90

1.843,80

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ETXARRI ARANATZ

URDIAIN

II

58

43,90

2.546,20

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

UHARTE

EUGI (ESTERIBAR)

II

65

43,90

2.853,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

UHARTE

GORRAITZ (EGUESIBAR)

V

527

43,90

23.135,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

UHARTE

LARRASOAÑA (ESTERIBAR)

II

41

43,90

1.799,90

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

UHARTE

ZUBIRI (ESTERIBAR)

II-A

108

43,90

4.741,20

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

ARRIBE-ATALLU (ARAITZ)

III

136

43,90

5.970,40

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

ARRUAZU

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

BETELU

II

65

43,90

2.853,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

ETXALEKU (IMOTZ)

II

42

43,90

1.843,80

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

HIRIBERRI (ARAKIL) (*KONTZEJUA)

I

44

43,90

1.931,60

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

IHABAR (ARAKIL) (*KONTZEJUA)

I

10

43,90

439,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

IRAÑETA

I

36

43,90

1.580,40

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

LEKUNBERRI (LARRAUN)

IV

251

43,90

11.018,90

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

IRURTZUN

UHARTE ARAKIL

III-A

162

43,90

7.111,80

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

LEITZA

ARANO

I

35

43,90

1.536,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

LEITZA

ARESO

I

40

43,90

1.756,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

LEITZA

GOIZUETA

III

110

43,90

4.829,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

LESAKA

ARANTZA

II

70

43,90

3.073,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

LESAKA

BERA

V

359

43,90

15.760,10

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

LESAKA

ETXALAR

II

87

43,90

3.819,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

LESAKA

IGANTZI

II

67

43,90

2.941,30

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ORKOIEN

AIZPUN (GOÑERRI)

I

40

43,90

1.756,00

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ORKOIEN

ARTETA (OLLARAN)

I

31

43,90

1.360,90

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ORKOIEN

ETXAURI

II-A

89

43,90

3.907,10

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ORKOIEN

IBERO (OLTZA) (*KONTZEJUA)

I

45

43,90

1.975,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ORKOIEN

MUNARRITZ (GOÑERRI)

I

16

43,90

702,40

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ORKOIEN

ORORBIA (OLTZA)

III-A

114

43,90

5.004,60

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ULTZAMA

JAUNTSARATS (BASABURUA)

II

112

43,90

4.916,80

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ULTZAMA

OLAGUE (ANUE)

II

65

43,90

2.853,50

IRUÑA IPARRALDEKO BARRUTIA

ATARRABIA

ARRE (EZKABARTE)

III-A

159

43,90

6.980,10

TUTERAKO BARRUTIA

BUÑUEL

CABANILLAS

III-A

156

43,90

6.848,40

TUTERAKO BARRUTIA

BUÑUEL

CORTES

V

453

43,90

19.886,70

TUTERAKO BARRUTIA

BUÑUEL

FUSTIÑANA

IV-A

343

43,90

15.057,70

TUTERAKO BARRUTIA

BUÑUEL

RIBAFORADA

V

488

43,90

21.423,20

TUTERAKO BARRUTIA

CASCANTE

ABLITAS

IV-A

149

43,90

6.541,10

TUTERAKO BARRUTIA

CASCANTE

BARILLAS

I

40

43,90

1.756,00

TUTERAKO BARRUTIA

CASCANTE

MONTEAGUDO

III-A

141

43,90

6.189,90

TUTERAKO BARRUTIA

CASCANTE

MURCHANTE

V

398

43,90

17.472,20

TUTERAKO BARRUTIA

CASCANTE

TULEBRAS

II

54

43,90

2.370,60

TUTERAKO BARRUTIA

CINTRUÉNIGO

FITERO

IV-A

210

43,90

9.219,00

TUTERAKO BARRUTIA

CORELLA

CASTEJÓN

V

562

43,90

24.671,80

TUTERAKO BARRUTIA

TUTERA EKIALDEA

FONTELLAS

II

65

43,90

2.853,50

TUTERAKO BARRUTIA

VALTIERRA-CADREITA

ARGUEDAS

IV-A

202

43,90

8.867,80

TUTERAKO BARRUTIA

VALTIERRA-CADREITA

CADREITA

V

360

43,90

15.804,00

TUTERAKO BARRUTIA

VALTIERRA-CADREITA

MILAGRO

IV-A

468

43,90

20.545,20

TUTERAKO BARRUTIA

VALTIERRA-CADREITA

ALESBES

V

347

43,90

15.233,30

GUZTIRA

229

20.944

935.517,05

(*Kontzejua) - Dirulaguntza kontzejuari ordainduko zaio. Gainerako kasuetan, udalari ordainduko zaio.

II. (*) eta III. (*) moduluak: 2,2759 faktore zuzentzailea aplikatzen da, etengabeko arretako gunea izateagatik.

Iragarkiaren kodea: F2010644