218. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 25a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EGUESIBAR

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Eguesibarko Udalak, 2020ko uztailaren 2an egin osoko bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea Udalaren 2020ko plantilla organikoa. Onespenaren iragarkia 2020ko 167. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, uztailaren 29an. Jendaurrean egon bitartean, alegazioak aurkeztu zitzaizkion.

Eguesibarko Udalak, 2020ko irailaren 8an egin osoko bilkura arruntean, jendaurrean egoteko aldia iraganik, ikusirik hari aurkeztutako alegazioak eta horiek ezetsi ondoan, behin betikoz onetsi zituen 2020ko plantilla organikoa eta langileen zerrenda.

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluetan, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legean eta horiekin bat heldu den araudian ezarritakoa betez, Eguesibarko Udaleko 2020. urterako plantilla organikoa argitara ematen da, behin betiko onetsia eta jarraian gelditu den bezala.

Eguesibarren, 2020ko irailaren 9an.–Alkatea, Amaia Larraya Marco.

ERANSKINA

2020KO PLANTILLA ORGANIKOA

Lanpostuen zerrenda

KODEA

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTU KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

MAILA

SARBIDEA

BATERAEZINTASUNA/DEDIKAZIO ESKLUSIBOA

LANPOSTUA

LANALDIAREN LUZAPENA

ARRISKU BEREZIA

TXANDAK

ZUZEND. LANP.

BERARIAZK. OSAGARRIA

HIZKUNTZA ESKAKIZUNA

MAILAKO OSAG.

1.–IDAZKARITZA ALORRA

1.1

IDAZKARIA (HUTSIK)

1

F

A

OL

55

13.99 + 20

 

 

-

 

-

 

-

1.2

AHOLKULARI JURIDIKOA - KUDEATZAILEA

1

F

A

OL

35

59,51

 

 

-

 

-

 

 

1.3

LANGILERIAREN ADMINISTRAZIOKO TEKNIKARIA (HUTSIK)*

1

F

B

OLM

 

25

 

 

 

 

 

 

 

2.–ZERBITZU OROKORREN ALORRA

2.1

ADMINISTRARI-OFIZIALA, ERREGISTRO ZIBILA

1

F

C

OLM

 

28,21

 

 

 

 

 

 

15

2.2

ADMINISTRARI-OFIZIALA, KONTRATAZIOA

1

F

C

OLM

 

28,21

 

 

 

 

 

 

15

2.3

ADMINISTRARI-OFIZIALA, ERREGISTROA

1

F

C

OLM

 

28,21

 

 

 

 

 

B.2

15

2.4

ADMINISTRARI LAGUNTZ. (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2

 

 

 

 

 

B.2

15

2.5

ADMINISTRARI LAGUNTZ. (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2

 

 

 

 

 

 

15

2.6

ADMINISTR.-ETXEZAINA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2

 

 

 

 

 

 

15

2.7

ADMINISTRARI LAGUNTZ. (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2

 

 

 

 

 

 

15

2.8

ADMINISTRARI LAGUNTZ. (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2

 

 

 

 

 

 

15

2.9

GARAPEN ETA ENPLEGUKO TEKNIKARIA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

15

 

 

 

 

 

2.10

ARTXIBOZAINA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

12,5

 

 

 

 

 

 

 

3.–OGASUN ALORRA

3.1

KONTU-HARTZAILEA

1

F

A

OL

35

35

 

 

 

 

 

 

 

3.2

OGASUNEKO KUDEATZAILEA

1

F

B

OLM

 

22,90+1,5

10

 

 

 

 

C.1

 

3.3

OGASUNEKO ADM. LAGUNTZ. (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

23,21

 

 

 

 

 

 

15

3.4

OGASUNEKO ADMINIS.-OF. (HUTSIK)

1

LK

C

OL

 

28,21

 

 

 

 

 

 

15

3.5

ADMINISTRARI LAGUNTZ. (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2

 

 

 

 

 

 

15

4.–HIRIGITZA ZERBITZUEN ALORRA

4.1

ARKITEKTOA

1

F

A

OL

35

13,44

 

 

 

 

 

 

 

4.2

APAREJADOREA

1

F

B

OL

35

13,64+1,5

10

 

 

 

 

 

 

4.3

HIRIGINTZA ZERBITZUKO ADMINIS.-OFIZ.

1

F

C

OLM

 

28,21

 

 

 

 

 

 

15

4.4

ARKITEKTOA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

35

13,44

 

 

 

 

 

 

 

4.5

ADMINISTRARI LAGUNTZ. (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2

 

 

 

 

 

 

15

5.–HEZKUNTZA, KULTURA, EUSKARA, KIROL ETA BERDINTASUNAREN ALORRA

5.1

KIROL KOORD.

1

F

A

OL

 

12,5

 

 

 

 

 

 

 

5.2

KULTUR KOORD.

1

LK

A

OL

 

12,46+12,54

 

 

 

 

 

B.1

 

5.3

LUDOTEKAKO ETA LIBURUTEGIKO LAGUNTZ. (HUTSIK)

1

LK

C

OL

 

2,63

 

 

 

 

 

 

15

5.4

LUDOTEKA-LIBURUTEGIKO LAGUNTZ.

1

LK

C

OL

 

2,63

 

 

 

 

 

B.2

15

5.5

ESKOLAZAINA

1

LKF

D

OL

 

13,62+2,65

 

6

6

 

 

 

15

5.6

ESKOLAZAINA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12,97

 

6

6

 

 

 

15

5.7

ESKOLAZAINA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12,97

 

6

6*

 

 

 

15

5.8

EUSKARA TEKNIKARIA (HUTSIK)

1

LK

B

OL

 

15

 

 

 

 

 

C.1

 

5.9

ESKOLAZAINA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12,97

 

6

6*

 

 

B2

15

5.10

ESKOLAZAINA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12,97

 

6

6*

 

 

B2

15

5.11

HERRITARREN PARTAIDETZAKO ETA MODERNIZAZIOKO TEKNIKARIA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

15

 

 

 

 

 

 

 

5.12

BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA (HUTSIK)

1

LK

B

OL

 

15

 

 

 

 

 

 

 

5.13

LUDOTEKA - LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILEA (%65) (HUTSIK)

1

LK

C

OL

 

2,63

 

 

 

 

 

 

15

5.14

ESKOLAZAINA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12,97

 

6

6*

 

 

B.2

15

5.15

GAZTERIAKO TEKNIKARIA (LANALDIAREN %60) HUTSIK

1

LK

B

OL

 

15

 

 

 

 

 

 

6.–GIZARTE ONGIZATEAREN ALORRA

6.1

GIZARTE-LANGILEA

1

F

B

OL

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

 

 

6.2

GIZARTE-LANGILEA

1

F

B

OLM

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

 

 

6.3

GIZARTE-LANGILEA

1

F

B

OL

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

 

 

6.4

GIZARTE-LANGILEA (HUTSIK)

1

LK

B

OL

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

B.1

 

6.5

GIZARTE-LANGILEA (HUTSIK)

1

LK

B

OL

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

 

 

6.6

GIZARTE-HEZITZAILEA (HUTSIK)

1

LK

B

OL

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

B.1

 

6.7

GIZARTE-HEZITZAILEA (HUTSIK)

1

LK

B

OL

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

 

 

6.8

GIZARTE-HEZITZAILEA (HUTSIK)

1

LK

B

OL

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

 

 

6.9

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA, OGZ

1

LK

D

OL

 

13,2

 

6

 

 

 

 

15

6.10

ADMINISTR. LAGUNTZ. OGZ (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2

 

6

 

 

 

 

15

6.11

ADMINISTR. LAGUNTZ. OGZ (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,2+15

 

6

 

 

 

 

15

6.12

FAMILIA-LANGILEA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

5

 

6

 

 

 

 

15

6.13

FAMILIA-LANGILEA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

5

 

6

 

 

 

B.1

15

6.14

FAMILIA-LANGILEA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

5

 

6

 

 

 

 

15

6.15

FAMILIA-LANGILEA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

5

 

6

 

 

 

 

15

6.16

FAMILIA-LANGILEA %50 (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

5

 

6

 

 

 

 

15

6.17

*GIZARTE ONGIZATEAREN ALORREKO ZUZENDARIA

1

F

B

MLM

 

+23,23+1,5

10

 

 

35

 

 

 

6.18

LANTEGIKO MONITOREA (HUTSIK)

1

LK

C

OL

 

 

 

6

 

 

 

 

15

6.19

LANTEGIKO MONITOREA (HUTSIK)

1

LK

C

OL

 

 

 

6

 

 

 

 

15

6.20

GIZARTE-INTEGRAZIOKO TEKNIKARIA (HUTSIK)

1

LK

C

OL

 

 

 

6

 

 

 

 

15

6.21

GIZARTE-LANGILEA (HUTSIK)

1

LK

B

OL

 

+23,23+1,5

10

6

 

 

 

 

 

7.–MUSIKA ESKOLA

7.1

AKORDEOI IRAKASLEA

1

F

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.2

GITARRA IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.3

MUSIKA HIZKUNTZAKO IRAK. (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.4

PIANO IRAKASLEA

1

F

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.–MUSIKA ESKOLA*

7.5

FLAUTA IRAKASLEA

1

F

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.6

SAXOFOI IRAKASLEA

1

F

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.7

BIOLIN IRAKASLEA

1

F

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.8

MUSIKA HASTAPENEKO IRAK.

1

F

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.9

PIANO IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.10

KANTU IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.11

MUSIK. HIZK. ETA HARMONIAKO IRAK. (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.12

TXELO IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.13

PERKUSIO IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.14

GITARRA IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.15

MUSIK. HIZKUN. IRAK. (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.16

ADMINIS. LAGUNTZ.-ESKOLAZAINA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12,86

 

6

 

 

 

 

15

7.17

TRONBOI IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.18.

KLARINETE IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

7.19

TRONPETA IRAKASLEA (HUTSIK)

1

LK

A

OL

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

8.–OBRAK ETA ZERBITZUAK

8.1

ZERB. ANITZ. BURUA

1

F

C

OLM

 

74,61

 

 

 

 

 

15

8.2

ZERB. ANITZ. OFIZIALA

1

F

C

OL

 

13,21+8

 

6

 

 

 

 

15

8.3

ZERB. ANITZ. OFIZIALA

1

F

C

OLM

 

13,21

 

6

 

 

 

 

15

8.4

ZERB. ANITZ. OFIZIALA (HUTSIK)

1

LK

C

OLM

 

13,21+20+8

 

6

 

 

 

 

15

8.5

ZERB. ANITZ. PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,36+8

 

6

 

 

 

 

15

8.6

ZERB. ANITZ. PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,36+8

 

6

 

 

 

 

15

8.7

ZERB. ANITZ. PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,36+8

 

6

 

 

 

 

15

8.8

ZERB. ANITZ. PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,36

 

6

 

 

 

 

15

8.9

ZERB. ANITZ. PEOIA

1

LK

D

OL

 

13,36+8

 

6

 

 

 

 

15

8.10

ZERB. ANITZ. PEOIA

1

LK

D

OL

 

13,36

 

6

 

 

 

 

15

8.11

ZERB. ANITZ. PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

13,36

 

6

 

 

 

 

15

9.–LOREZAINTZA

9.1

INGURUMENEKO TEKNIKARIA

1

F

B

OL

 

+69,13+1,5

10

 

 

 

 

 

9.2

LOREZAINTZAKO ARDURADUNA (HUTSIK)

1

F

C

OLM

 

12.79

 

6

 

 

 

 

15

9.3

LOREZAINTZAKO PEOIA

1

F

D

OL

 

12.97

 

6

 

 

 

 

15

9.4

LOREZAINTZAKO PEOIA

1

F

D

OL

 

23.27

 

6

 

 

 

 

15

9.5

LOREZAINTZAKO PEOIA

1

F

D

OL

 

12.97

 

6

 

 

 

 

15

9.6

LOREZAINTZAKO PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12.97

 

6

 

 

 

 

15

9.7

LOREZAINTZAKO PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12.97

 

6

 

 

 

 

15

9.8

LOREZAINTZAKO PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12.97

 

6

 

 

 

 

15

9.9

LOREZAINTZAKO PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12.97

 

6

 

 

 

 

15

9.10

LOREZAINTZAKO PEOIA (HUTSIK)

1

LK

D

OL

 

12.97

 

6

 

 

 

 

15

9.11

LOREZAINTZAKO OFIZIALA (HUTSIK)

1

F

C

OLM

 

2

 

6

 

 

 

 

15

10.–HERRITARREN BABESA

10.1

UDALTZAINBURUA*

1

E

 

IL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

AGENTE LEHENA

1

F

C

OL

 

25.58

 

 

 

 

45

 

 

10.3

AGENTE LEHENA (HUTSIK)

1

F

C

LM

 

25.58

 

 

 

 

45

 

 

10.4

AGENTE LEHENA

1

F

C

LM

 

25.58

 

 

 

 

45

 

 

10.5

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.6

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.7

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.8

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.9

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.10

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.11

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.12

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.13

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.14

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.15

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.16

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.17

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.18

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.19

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

B.2

 

10.20

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.21

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.22

AGENTEA

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.23

INSPEKTOREORDEA

1

F

B

LM

 

33.26

 

 

 

 

45

 

 

10.24

AGENTEA (HUTSIK)

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.25

AGENTEA (HUTSIK)

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

10.26

AGENTEA (HUTSIK)

1

F

C

O

 

16.74

 

 

 

 

45

 

 

Plantilla organikoa aplikatzeko oharrak:

*10.1 AURREKONTUKO DIRU-IZENDAPENA.

MUSIKA ESKOLA:

* Irakasleen lanaldia ikasturte bakoitzeko eskariaren araberakoa izanen da.

Lanpostuaren %35eko osagarria ordainduko zaio une bakoitzean Musika Eskolako zuzendaritza eginkizunak betetzen dituen pertsonari.

Lanpostuaren %15eko osagarria ordainduko zaio une bakoitzean ikasketaburuaren eginkizunak betetzen dituen pertsonari.

GIZARTE ONGIZATEAREN ALORRA:

Gizarte Ongizatearen Alorreko zuzendariaren lanpostua (6,17) beteko du Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Barne Araubidearen Erregelamenduan ezarritako hautapen prozeduraren ondotik izendatzen den zerbitzuko pertsonak, horretan ezarritako epealdian bete ere.

6.11 lanpostuaren %15eko osagarria ordainduko da hura esleitzea eragin zuten 2016/12/23ko eta 2017/03/07ko osoko bilkuretako erabakietan ezarritako baldintzetan lan egiten bada.

ETXEZAINA:

Txandakako laneko %6ko osagarria aplikatu eta ordainduko da soilik eta benetan lanaldia txandaka egiten bada.

HERRITARREN BABESA:

* Lanpostuko osagarriaren ordainsarian %6ko zenbatekoa sartzen da txandakako lanagatik. Txandaka aritzen ez bada, ehuneko hori lanpostuari dagokion zenbateko osotik kenduko da dagokion nominaren ordainketan.

Kontratatzen diren Udaltzaingoko laguntzaileek D mailako oinarrizko lansaria jasoko dute eta osagarri hauek izanen dituzte: Lanpostuko osag. %15,18; Arrisku bereziko osag. %10; Mailako osag. %15.

ZERBITZU ANITZAK:

* 8.4 lanpostuko %20ko osagarria ordainduko zaio une bakoitzean Zerbitzu Anitzetako Alorreko langileen eta buruaren artean erdi mailako kargudunaren eginkizunak esleituak dituen lanpostuari.

* 2017/06/29ko osoko bilkuran zehaztutako baldintzetan lan egiten den lanpostuei, gehienez ere bost lanposturi, %20ko osagarria ordainduko zaie. Lanpostu horiek bost baino gutxiago badira, ordainsari osagarria %25ekoa izanen da, erantzukizuna eta dedikazioa handiagoak baitira.

* Udal langileek guardia lokalizatuak egiten badituzte, honela ordainduko zaizkie orduko:

–Lokalizatuak: (B maila: 7,91 euro; C maila: 6,31 euro; D maila: 5,06 euro).

–Fisikoki bertan egotekoak edo presentzialak: (B maila: 15,83 euro; C maila: 12,65 euro; D maila: 10,10 euro).

Zenbateko horiek urtero eguneratuko dira, Foru Komunitateko Administrazioak Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileentzat ezartzen duenaren arabera.

LANPOSTUEN BERRANTOLAKETA:

–3.5 lanpostua, lehengo 2.7 lanpostua da.

–4.5 lanpostua, lehengo 2.4 lanpostua da, eta lan publikoaren eskaintzan 2.4 zenbakiarekin sartuta dago.

–2.4 lanpostua, lehengo 1.4 lanpostua da, eta lan publikoaren eskaintzan 1.4 zenbakiarekin sartuta dago.

–2.7 lanpostua berria da, eta lanaldiaren erdia herritarren babeserako alorrari esleitu zaio.

AMORTIZAZIOAK:

Amortizatu egin da C mailako landazainaren lanpostua, 2019an sortua.

LANGILERIAREN ADMINISTRAZIOKO TEKNIKARIA (HUTSIK):

Udaleko administrari-ofizialen artean betetzekoa, 251/1993 LFDaren 15.6 artikuluaren babesean.

Langileen izenen zerrenda, 2020ko urtarrilaren 1ean

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

ZERB. ONART.

GRADUA

ADMINISTRAZIO EGOERA

1.–IDAZKARITZA ALORRA

1.2

PABLO GIL MORRÁS

AHOLKULARI JURIDIKOA - KUDEATZAILEA

A

1996-07-20

4

JARDUNEAN

2.–ZERBITZU OROKORREN ALORRA

2.1

IDOIA HUARTE LABAYEN

ADMINIS.-OFIZIALA

C

1998-09-07

4

JARDUNEAN

2.2

Mª TERESA OSTA PETEIRO

ADMINIS.-OFIZIALA

C

1997-09-03

4

JARDUNEAN

2.3

IDOIA ITURRI AGUIRRE

ADMINIS.-OFIZIALA

C

1994-04-27

4

JARDUNEAN

3.–OGASUN ALORRA

3.1

JULIA IRISARRI MORENO

KONTU-HARTZAILEA

A

1996-11-28

4

JARDUNEAN

3.2

NEKANE LAZCANO GÓMEZ

OGASUNEKO KUDEATZAILEA

B

1997-02-17

4

JARDUNEAN

4.–HIRIGITZA ZERBITZUEN ALORRA

4.1

Mª VICTORIA GOÑI ORAYEN

ARKITEKTOA

A

1996-06-13

4

JARDUNEAN

4.2

ÁNGEL M ABAURREA ECHARTE

APAREJADOREA

B

1997-01-22

4

JARDUNEAN

4.3

Mª CRISTINA URTASUN NOGUERA

ADMINIS.-OFIZIALA

C

1989-04-18

5

JARDUNEAN

5.–HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL ALORRA

5.1

NEREA ROMERO TORRENS

KIROL KOORD.

A

2003-05-19

2

JARDUNEAN

6.–GIZARTE ONGIZATEAREN ALORRA

6.1

RAQUEL IDOATE GIL

GIZARTE-LANGILEA

B

1999-12-09

4

JARDUNEAN

6.2

Mª ISABEL SOBERANAS CARMONA

GIZARTE-LANGILEA

B

2002-06-17

3

JARDUNEAN

6.3

ALFONSO DEL VAL AGUSTÍN

GIZARTE-LANGILEA

B

2009-01-23

2

JARDUNEAN

7.–MUSIKA ESKOLA

7.4

SILVIA SUCUNZA BAINÉS

MUSIKA IRAKASLEA

A

1997-12-05

4

JARDUNEAN

7.5

JOSUNE ARREGUI PADILLA

MUSIKA IRAKASLEA

A

1999-03-02

4

JARDUNEAN

7.6

IOSEBA BAZTAN GOINETXE

MUSIKA IRAKASLEA

A

2005-07-09

3

JARDUNEAN

7.7

LEIRE FERNÁNDEZ SÁINZ DE MURIETA

MUSIKA IRAKASLEA

A

2008-09-01

2

JARDUNEAN

7.8

ISABEL VERGARA SOLA

MUSIKA IRAKASLEA

A

2000-10-04

3

JARDUNEAN

8.–OBRAK ETA ZERBITZUAK

8.1

ANGEL ZUBELDIA LABORDA

ZERB. ANITZ. BURUA

C

1996-11-11

4

JARDUNEAN

8.2

J.ANTONIO ELIZALDE DE ESTEBAN

ZERB. ANITZ. OFIZIALA

C

2000-10-02

3

JARDUNEAN

8.3

JESÚS MURUZABAL SOLA

ZERB. ANITZ. OFIZIALA

C

2000-10-10

3

JARDUNEAN

9.–LOREZAINTZA

9.1

JUAN JESÚS YOLDI JIMÉNEZ

INGURUMENEKO TEKNIKARIA

B

2001-09-11

3

JARDUNEAN

9.3

RAÚL FONTÁN ECHÁVARRI

LOREZAINTZAKO PEOIA

D

2005-06-20

3

JARDUNEAN

9.4

MARIANO SOTO BONELL

LOREZAINTZAKO PEOIA

D

1999-03-01

4

JARDUNEAN

9.5

DIEGO FERNANDEZ REBOLÉ

LOREZAINTZAKO PEOIA

D

2003-03-21

3

JARDUNEAN

10.–HERRITARREN BABESA

10.1

33. AGENTE LEHENA

UDALTZAIN BURUA

 

Iñigo De Carlos

 

 

10.2

33. AGENTE LEHENA

AGENTE LEHENA

C

 

 

ZERBITZU BEREZIAK

10.4

11. AGENTE LEHENA

AGENTE LEHENA

C

1992-10-04

5

JARDUNEAN

10.5

61. AGENTEA

AGENTEA

C

2011-02-01

2

JARDUNEAN

10.6

53. AGENTEA

AGENTEA

C

2006-10-27

3

JARDUNEAN

10.7

26. AGENTEA

AGENTEA

C

1993-11-18

4

JARDUNEAN

10.8

44. AGENTEA

AGENTEA

C

2008-07-19

2

JARDUNEAN

10.9

62. AGENTEA

AGENTEA

C

2003-08-31

3

JARDUNEAN

10.10

55. AGENTEA

AGENTEA

C

1999-02-11

4

JARDUNEAN

10.11

17. AGENTEA

AGENTEA

C

2007-08-01

2

JARDUNEAN

10.12

57. AGENTEA

AGENTEA

C

2007-05-04

2

JARDUNEAN

10.13

27. AGENTEA

AGENTEA

C

2004-01-23

3

JARDUNEAN

10.14

49. AGENTEA

AGENTEA

C

2007-06-12

2

JARDUNEAN

10.15

47. AGENTEA

AGENTEA

C

2010-05-03

2

JARDUNEAN

10.16

59. AGENTEA

AGENTEA

C

2009-09-01

2

JARDUNEAN

10.18

25. AGENTEA

AGENTEA

C

1990-07-18

5

JARDUNEAN

10.19

38. AGENTEA

AGENTEA

C

1999-11-11

4

Bitartekotasuna 10.2 LANPOSTUAN

10.20

56. AGENTEA

AGENTEA

c

2006-10-27

3

JARDUNEAN

10.21

58. AGENTEA

AGENTEA

C

2012-09-17

2

JARDUNEAN

10.22

50. AGENTEA

AGENTEA

C

2001-10-19

3

JARDUNEAN

10.23

11. INSPEKTOREORDEA

INSPEKTOREORDEA

B

1997-11-03

4

JARDUNEAN

Lan-kontratudun finkoen izenen zerrenda, 2020ko urtarrilaren 1ean

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

ZERB. ONART.

ADMINISTRAZIO EGOERA

5.5

AMPARO ZUDAIRE ANSÓ

ETXEZAINA

D

1993-05-03

JARDUNEAN

5.4

XABIER GORRICHO OYARZABAL

LIBURUTEGI-LUDOTEKAKO LAGUNTZ.

C

2012-08-28

JARDUNEAN

6.9

Mª JOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

2007-05-09

JARDUNEAN

8.8

DAVID HERNANDEZ CABRERIZO

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

2019-12-16

JARDUNEAN

8.9

JOSEBA GIL ZUBELDIA

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

2008-10-20

JARDUNEAN

8.10

OIER LEGARRA BEUNZA

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

2019-12-12

JARDUNEAN

Administrazio-kontratudunak, plantillan hutsik edo eszedentzian dauden lanpostuak betetzen ari direnak

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

KODEA / ARRAZOIA

ZERB. ONART.

JESÚS MIGUEL ERBURU ARBIZU

IDAZKARIA

A

1.1 HUTSIK

2011-06-09

LOURDES LEACHE SARASIBAR

ADMINIS. LAGUNTZ.

D

2.4 (LEHENGO 1.4) HUTSIK ESZ. ORDEZ.

2019-04-10

M.ª JESÚS ERASO ARDANAZ

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

4.5 (LEHENGO 2,4) HUTSIK

2007-02-27

CRISTINA ANAYA HUARTE

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

2,5 HUTSIK

2014-02-21

ISABEL IGAL ABENDAÑO

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

2.6 HUTSIK

2006-06-01

IDOYA REMÍREZ ALCALDE

ENPLEGU TEKNIKARIA

B

2,9 HUTSIK

2017-03-16

AITOR REMÓN ALONSO

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

3.5 (LEHENGO 2,7) HUTSIK

2012-07-16

SERGIO MARTÍN POZO

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

2.8 HUTSIK

2015-12-10

ROS ECHANIZ, Mª ARANTZAZU

ETXEZAINA

D

5,5 ORDEZK.

2018-10-01

MIKEL CIAURRIZ MARCO

ETXEZAINA

D

5.9 HUTSIK

2015-10-14

XABIER GOIKOETXEA IRURTIA

ETXEZAINA

D

5.10 HUTSIK

2015-09-17

ARKAITZ URTASUN SANZ

ETXEZAINA

D

5,14 HUTSIK

2016-07-25

PERCAZ EREÑO, ALAIN

ETXEZAINA

D

5,9 ORDEZK.

2019-06-27

MªANGELES MENDIOLA BARANDALLA

BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA

B

5.12 HUTSIK

2018-12-17

MARÍA PÉREZ- SALAZAR RESANO

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

3.3 HUTSIK

2000-12-22

ALEJANDRO FUERTES MARTÍNEZ

ARKITEKTOA

A

4.4 HUTSIK

2005-03-04

PATRICIA CIFRIÁN RUIZ DE ALDA

KULTUR KOORD.

A

5.2 HUTSIK

2005-04-28

LUIS AZCONA ZARAGÜETA

EUSKARA TEKNIKARIA

B

5,8 HUTSIK

2009-05-13

MAITE SANTOS NAGORE

LUDOTEKA-LIBURUTEGIKO LAGUNTZ.

C

5.3 HUTSIK

2002-02-26

MAITE ERECACHO BILBAO

LUDOTEKA-LIBURUTEGIKO LAGUNTZ.

C

5,4 ESZED.

2019-12-30

MIREN ELKARTE IRIGIBEL

LUDOTEKA-LIBURUTEGIKO LAGUNTZ.

C

5,13 HUTSIK

2015-10-02

Mª DOLORES LUSARRETA JURIO

ETXEZAINA

D

5.6 HUTSIK

2001-04-17

FERNÁNDEZ ATIENZA VÍCTOR

ETXEZAINA

D

5.7 HUTSIK

2012-08-27

AMAYA AYESA REDIN

GIZARTE-LANGILEA

B

6,3 ORDEZK. LANALDI ERDIA

2019-02-11

PILAR LATIENDA FERNÁNDEZ

GIZARTE-LANGILEA

B

6.4 HUTSIK

2006-01-28

ITZIAR MARTÍNEZ BERROGUI

GIZARTE-LANGILEA

B

6.5 HUTSIK

2012-01-19

MARTA DELGADO SENOSIAIN

GIZARTE-HEZITZAILEA

B

6,6 HUTSIK

2001-04-03

EDURNE PAZ AGUILAR

GIZARTE-HEZITZAILEA

B

6.7 HUTSIK %50

2011-11-26

Mª MERCEDES DEL POZO BARRASA

GIZARTE-HEZITZAILEA

B

6.7 HUTSIK %50

2016-06-03

AINHOA ARRAZTOA ECHENIQUE

GIZARTE-HEZITZAILEA

B

6.8 HUTSIK %50

2002-12-23

IÑAKI BEAUMONT ECHEVERRIA

GIZARTE-HEZITZAILEA

B

6.8 HUTSIK %50

2019-11-06

AITOR BEUNZA URRIZA

ADMINISTRARI LAGUNTZ.

D

6,9 ORDEZKAPENA

2018-11-22

ASUNCIÓN CIORDIA LÁZARO

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA, OGZ

D

6.10 HUTSIK

2009-07-21

ITZIAR ARTZELUS ABADIA

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA, OGZ

D

6.11 HUTSIK

2011-12-12

EDSON MAYHUA GARCIA

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA, OGZ

D

6,11 ORDEZKAPENA

2019-08-26

LARA ALCALÁ LARRAMENDI

FAMILIA-LANGILEA

D

6.12 HUTSIK

2003-10-02

ARANZAZU INDART ILARREGUI

FAMILIA-LANGILEA

D

6.13 HUTSIK

2008-01-07

PILAR CREMALLET ELIPE

FAMILIA-LANGILEA

D

6.14 HUTSIK

2008-03-31

LOURDES DONAZAR ZABAL

FAMILIA-LANGILEA

D

6.15 HUTSIK

2009-07-06

ANGUSTIAS MORENO ALMAGRO

FAMILIA-LANGILEA %50

D

6.16 HUTSIK

2010-08-15

SILVIA ZUBIETA VIRTO

LANTEGIKO MONITOREA

D

6,18 HUTSIK

2015-03-12

ANA ISABEL BARBARIN GARRAZA

LANTEGIKO MONITOREA

D

6,19 HUTSIK

2009-05-15

ROSA REDONDO PLAZA

LANTEGIKO MONITOREA

D

6,19 ORDEZKAPENA

2019-11-04

IDOIA ARIZALETA ROS

GITARRA IRAKASLEA

A

7.2 HUTSIK

2017-09-01

LARISA SÁDABA BERMEJO

MUSIKA HIZK. IRAKASLEA

A

7.3 HUTSIK

2010-06-27

SARA ARMENDARIZ BAJO

MUSIKA HIZK. IRAKASLEA

A

7.3 ALDIBAT. ORDEZK.

2018-09-01

SONIA DIEZ LECUMBERRI

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.4 ALDIBAT. ORDEZK.

2019-10-22

INGRID MOLNAR

MUSIKA IRAKASLEA

A

7,5 ALDIBAT. ORDEZK.

2017-09-01

EVA BUIL LORENZO

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.9 HUTSIK

2009-07-03

JAIONE MEDINA SÁDABA

KANTU IRAKASLEA

A

7.10 HUTSIK

2014-09-01

EVA NIÑO LÓPEZ DE ECHEZARRETA

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.12 HUTSIK

1998-10-01

SANTIAGO PIZANA MERCADER

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.13 HUTSIK

2006-09-26

IÑIGO SEGURA URRA

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.14 HUTSIK

2004-09-30

FÁTIMA CHAFÉE SARALEGUI

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.15 HUTSIK

2002-10-01

SILVIA ARRESE CARO

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.1 ESZD. ORDEZK.

2012-03-01

MARTA ROMO ENCISO

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.8 ESZD. ORDEZK.

2015-09-01

JAVIER ECHARRI LÓPEZ

MUSIKA IRAKASLEA

A

7.11 HUTSIK

2012-03-03

MARCO BELLIZZI EDERRA

TRONBOI IRAKASLEA

A

7,17 HUTSIK

2002-01-01

ALVARO IBORRA JIMÉNEZ

KLARINETE IRAKASLEA

A

7,18 HUTSIK

2016-09-01

JOAQUÍN HUERTA ROYO

TRONPETA IRAKASLEA

A

7,19 HUTSIK

2010-04-05

ASUNCIÓN ASCARAY ZUBILLAGA

ADMINISTR. LAGUNT.- ESKOLAZAINA

D

7.16 HUTSIK

2002-05-15

IOSU RUIZ DE LARRAMENDI

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

8.5 HUTSIK

2011-10-17

JORGE BELZA RAZQUIN

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

8.6 HUTSIK

2011-11-18

JOSE ANTONIO MADOTZ EKIZA

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

8,7 HUTSIK

2017-02-03

JOSÉ JAVIER ZOZAYA MURILLO

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

8.11 HUTSIK

2001-11-14

ROBERTO VALBUENA IBAÑEZ

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

8.5 ORDEZK.

2020-01-09

JESUS LATIENDA FERNANDEZ

LOREZAINTZAKO PEOIA

D

9,10 HUTSIK

2014-06-04

JOSE ANTONIO MENDI NAVAS

LOREZAINTZAKO PEOIA

D

9.5 HUTSIK

2017-10-16

AITOR MUGICA NAVAZO

LOREZAINTZAKO PEOIA

D

9.6 HUTSIK

2002-08-19

SANGUESA AZCONA, VICTORIA

LOREZAINTZAKO PEOIA

D

9.7 HUTSIK

2011-06-22

AMAYA GARCÍA ESQUÍROZ

LOREZAINTZAKO PEOIA

D

9.8 HUTSIK

2011-08-01

Zerbitzu berezietan dauden langileak

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

10.2

IÑIGO DE CARLOS MINA

AGENTE LEHENA

C

Langileak eszedentzian, erreserba eskubidea dutenak, 2020ko urtarrilaren 1ean

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

6.17

Mª AMPARO LÓPEZ ANTELO

ENPLEGU TEKNIKARIA

B

5.12

JAIONE IRAOLA ROZAS

BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA

B

1.4

ARANTXA BERANGO IDOATE

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

6.11

AITZIBER ZUBIETA VIRTO

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

Zerbitzu eginkizunetan dauden langileak

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

6.2

Mª ISABEL SOBERANAS CARMONA

GIZARTE-LANGILEA

B

10.17

58. AGENTEA

UDALTZAINA

C

Zerbitzu eginkizunetan gure Udalari lagatako langileak

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

 

52. AGENTEA

10,19 AGENTEA (BITART.)

C

Langileak eszedentzian, erreserba eskubiderik gabe, 2020ko urtarrilaren 1ean

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

 

HELENA ARMENDARIZ SEMBEROIZ

ADMINISTR. LAGUNTZ.

D

 

ASIER PELÁEZ MORENO

GITARRA IRAKASLEA

A

 

LAURA RIDRUEJO RUIZ

MUSIKA HIZK. IRAKASLEA

A

 

JOSÉ Mª SOLA LEUNDA

ZERBITZU ANITZETAKO OFIZIALA

C

 

JOSE LUIS GALERA CENTENO

ZERBITZU ANITZETAKO PEOIA

D

 

LAURA CELAYA ÁLVAREZ

AKORDEOI IRAKASLEA

A

 

32. AGENTEA

UDALTZAIN-AGENTEA

C

 

31. AGENTEA

UDALTZAIN-AGENTEA

C

 

11. AGENTEA

UDALTZAIN-AGENTEA

C

 

33. AGENTEA

UDALTZAIN-AGENTEA

C

Aldi baterako lan-kontratudunak, 2020ko urtarrilaren 1eko plantillan aurreikusi gabeko lanpostuetan ari direnak

KODEA

DEITURAK ETA IZENA

LANPOSTUA

MAILA

RAQUEL RECALDE IGLESIAS

GIZARTE-LANGILEA

B

JOSE VICENTE MONMENEU GOIKOETXEA

INTEGRAZIOKO TEKNIKARIA

C

JUAN ANTONIO JAUNARENA GOICOECHEA

ZERB. ANITZ. PEOIA

D

AMAYA ETXEBERRIA ITURRIZA

GAZTERIAKO TEKNIKARIA

B

BAZTAN SOTES, ENEKO

ESB

E

CRUZ GUTIÉRREZ, YUNAIKI

ESB

E

EL KAHAN, EL MOFADDALA

ESB

E

FEDDI AMZEL, RACHID

ESB

E

LABRESSE, HABIBA

ESB

E

RACERO PERALTA, VANESA

ESB

E

SANTESTEBAN FERNANDEZ, AINHOA

ESB

E

SANTOS DA SILVA, KLINGIA

ESB

E

SOUZA SANTOS, QUELLY

ESB

E

TABOUHOUT, OUAFAE

ESB

E

TANCO GONZALEZ, JAVIER

ESB

E

Iragarkiaren kodea: L2010500