195. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 31

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

128/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoan sartzeko hautapen prozeduren espedientea, Natalia Herrero Aldea, Aitziber Jurío Goñi, Alba Palacios Abad, Félix Serafín Bueno Maisterra eta José Miguel Lacamara Ferrer izangaiei dagokienez (prozedura horiek Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren martxoaren 6ko 850/2018 Ebazpenaren bidez onetsi ziren).

129/2020 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuko Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen kidegoan sartzeko hautapen prozedurari dagokion espedientea. Prozedura hori Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren urtarrilaren 22ko 261/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

581E/2020 EBAZPENA, uztailaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita bete gabe gelditu direla deialdi honetako lanpostuak: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Analisi Klinikoetako barrutiko fakultatibo espezialisten 2 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan erizain izateko 108 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

47E/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 5ekoa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat onesten baita toki-erakundeek kirol anitzeko programak egin ditzaten 2020-2021 ikasturtean. DDBN identifikazioa: 519022.

298/2020 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Sari Berezietarako, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketak 2019-2020 ikasturtean bukatu dituzten ikasleentzat.

320/2020 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, udal musika eskolentzako dirulaguntzen 2020ko deialdia, apirilaren 30eko 117/2020 Ebazpenaren bidez onetsia, ebazten duena. DDBN identifikazioa: 504692.

153/2020 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ebazten baita azaroaren 14ko 117/2019 Ebazpenaren bidez 2019-2020 ikasturterako onetsitako deialdi hau: “Ingurumenaren zaindariak” izeneko III. argazki lehiaketa eta IV. mikrobideo lehiaketa. Lehiaketa horiek zuzentzen zaizkie Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasleei, hurrenez hurren.

159/2020 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira toki erakundeei laguntzak emateko deialdia eta oinarri arautzaileak, naturaguneen erabilera publiko jasangarria sustatzeko 2020an. DDBN identifikazioa: 520448.

751/2019 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira erlezaintzako produktuen ekoizpena eta merkaturatzea hobetzeko jarduerak sustatzen dituzten laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia, Erlezaintzari Laguntzeko Neurrien 2020-2022ko Programa Nazionalaren barnean. DDBN identifikazioa: 520371.

1.7. BESTELAKOAK

178E/2020 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onartzen baita funtzionamendu baldintzak aldatzea kaltzio oxidoa eta hidroxidoa fabrikatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratuan. Titularra Cal Industrial SL da, eta instalazioa Tebas-Muru Artederretako udal mugartean dago.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Deialdia, ikastetxeetan jateko dirulaguntzak eskatu eta emateko modua arautzen duena. Laburpena. 2020-2021 ikasturtea

BASABURUA

Udal planaren berrikuspena. Hasierako onespena

BURLATA

2020ko aurrekontu orokorra. Behin betiko onespena

CABREDO

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ERATSUN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

EZKURRA

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ILTZARBE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LOS ARCOS

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

MARTZILLA

Eraikinaren aurri-adierazpena Ana de Velasco kaleko 3. zenbakian

MENDABIA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

IRUÑA

Ebazpena, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko prebentzio neurriak onesten dituena. Prebentzio neurri horiek bide publikoko nahiz espazio publikoetako jarduerei eskatuko zaizkie, baimentzeko baldintza gisa

SALDIAS

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

TAFALLA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

TORRES DEL RÍO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ALESBES

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

ZUBIELKI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Onartzea Ultzamako Udalak emandako eskumenak edateko urez hornitzeko eta saneamendurako, Urritzola-Galaingo mugapeari eta Ultzamako Udalak eskumen horiek beregain dituen gainerako mugape edo eremuei dagokienez

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-A-81

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

ALTSASU

Borondatezko epea merkatu txikiko 2020ko kuotak ordaintzeko

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

ARELLANO

Periodo de pago voluntario
de la contribución territorial rústica y urbana 2020

OLTZA ZENDEA

Lur-ondasunen gaineko 2020ko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea

CORTES

Notificación a la herencia yacente de Eugenia Redrado Gil
Declaración de ruina de inmueble en calle Aragón, 9

ESTELLA-LIZARRA

Período de pago voluntario de la contribución territorial de 2020

IGÚZQUIZA

Período de pago voluntario
de la contribución Territorial Rústica y Urbana de 2020

LUQUIN

Período de pago voluntario
de la contribución Territorial Rústica y Urbana de 2020

MARCILLA

Baja en el Padrón Municipal de Habitantes. Procedimiento: Error 143. Comprobación residencia No Encsarp. Interesado: -. Expediente: 480/2020

Baja por denuncia en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja por denuncia en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

PAMPLONA

Notificación de resolución

TORRES DEL RÍO

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre actividades económicas 2020

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial urbana y rústica 2020

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

Período de pago voluntario
de la Contribución Territorial Rústica y Urbana de 2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Procedimiento juicio verbal de desahucio 469/2019

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 890/2019

Citación. Juicio de Delitos Leves número 890/2019

Citación. Juicio de delitos leves 1289/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento ordinario 795/2019

Despidos/Ceses en general 914/2019

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Oficio circular 4/2020