195. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 31

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

320/2020 EBAZPENA, abuztuaren 20koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, udal musika eskolentzako dirulaguntzen 2020ko deialdia, apirilaren 30eko 117/2020 Ebazpenaren bidez onetsia, ebazten duena. DDBN identifikazioa: 504692.

2020ko ekainaren 5ean bukatu zen aipatu deialdian parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea (deialdia 2020ko 101. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 15ekoan) eta ekainaren 16an argitaratu zen Nafarroako Gobernuaren web-orrian (zerbitzuen katalogoan dagokion fitxan) musika eskola bakoitzari dagokion behin-behineko zenbatekoa, deialdiaren 3. oinarrian ezarritako zenbatekoa banatzearen ondorioz, 6. oinarriak xedatutakoarekin bat. Era berean, esleipen-hartzaileei 10 egun balioduneko epea eman zitzaien bidezkotzat jotzen zituzten alegazioak aurkezteko, interesdunei entzunaldia emateko deialdian aurreikusitako tramitea bete zedin.

Alegazioak aurkezteko epea bukaturik, Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuko zuzendariak txosten bat aurkeztu du 2020ko abuztuaren 4an, musika eskola bakoitzari dagokion behin betiko zenbatekoari buruz.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1 artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Ebaztea udal musika eskolentzako 2020. urteko dirulaguntzen deialdia, apirilaren 30eko 117/2020 Ebazpenaren bidez onetsia.

2. 3.000.000,00 euroko gastua onestea, 2020ko aurrekontuko “Musika eskolentzako dirulaguntza” izeneko 420001-42440-4609-322502 partidaren kargura, musika eskolen titularrak diren udal entitateentzat, ebazpen honen eranskinaren arabera, apirilaren 30eko 117/2020 Ebazpenaren bidez 2020. urterako onetsitako deialdian ezarritako arauetan aurreikusitakoari jarraikiz.

3. Orkoiengo Udalaren eskaera ez onartzea, epez kanpo aurkeztu delako.

4. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

5. Administrazio ebazpen honen kontra administrazio publiko interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, galarazi gabe Nafarroako Gobernuan aurretiazko errekerimendua egiteko aukera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen ekainaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epeetan.

6. Ebazpen hau eta eranskina Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentuak Hezkuntzakoan duen kontu-hartzaile delegatuari, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuari, Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalari, Arte Ikasketen Atalari, Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegoari eta interesdunei igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2020ko abuztuaren 20an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

ERANSKINA

UDAL MUSIKA ESKOLENTZAKO DIRULAGUNTZAK 2020. URTERAKO

117/2020 Ebazpena, apirilaren 30ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana.

IFZ

ENTITATE TITULARRA

DEIALDIAREN 5. ATALAK EZARRIRIKO MUGAK

2020KO DIRULAGUNTZAK

EKARPENA

UDALA

2019. URTEA

AURREK. %33

ESKOLA

2020. URTEA

ZENBATEKOA, GUZTIRA

EUROTAN

1. ORDAINKETA

EUROTAN

2. ORDAINKETA

EUROTAN

P3100600J

Ablitasko Udala

45.504,46

38.577,00

14.823,32

7.411,66

7.411,66

G31213598

Altsasuko Udalaren Musika Patronatua

200.000,00

133.086,59

33.107,02

16.553,51

16.553,51

P3132500D

Antsoaingo Udala

106.593,21

93.278,73

51.344,47

25.672,24

25.672,23

P3101900C

Agoizko Musika Eskolaren Patronatua

50.698,24

50.494,95

26.439,58

13.219,79

13.219,79

G31282619

Artaxoako Udalaren Musika Patronatua

40.000,00

27.819,00

13.541,95

6.770,98

6.770,97

P3104200E

Azagrako Udala

111.670,14

68.520,25

35.055,83

17.527,92

17.527,91

P3138600F

Barañaingo Udala

359.000,00

317.790,00

224.944,01

112.472,01

112.472,00

G31255037

Berako Udalaren “Isidoro Fagoaga” Musika Patronatua

167.107,81

110.113,78

50.852,35

25.426,18

25.426,17

P3190300H

Berriozarko Udala

186.705,80

123.475,77

67.927,83

33.963,92

33.963,91

P3105702I

Buñuelgo Udalaren Musika Patronatua

13.875,00

15.265,14

5.818,48

2.909,24

2.909,24

G31115744

Burlatako eta Atarrabiako Udalen Musika Patronatua

462.200,00

324.003,24

182.426,63

91.213,32

91.213,31

G31279342

Zarrakazteluko Udalaren Musika Patronatua

18.000,00

17.645,10

9.918,34

4.959,17

4.959,17

V31794910

Castejongo Musika Eskola erakunde autonomoa

126.800,00

63.550,32

29.465,12

14.732,56

14.732,56

P3107100D

Cintruenigoko Udala

63.551,72

68.452,92

59.813,36

29.906,68

29.906,68

P3107600C

Corellako Udala

49.844,17

47.027,56

46.092,31

23.046,16

23.046,15

G31500358

Doneztebeko Udalaren Musika Patronatua

12.000,00

26.657,40

11.699,08

5.849,54

5.849,54

P3108500D

Eguesibarko Udala

360.265,99

236.445,00

120.107,80

60.053,90

60.053,90

P3105000H

Baztango Udala

86.850,83

67.514,70

33.293,38

16.646,69

16.646,69

P3109600A

Lizarrako Udala

162.113,02

128.135,70

62.197,01

31.098,51

31.098,50

G31255128

Etxarri Aranazko Udalaren Musika Patronatua

28.784,72

50.032,29

28.077,80

14.038,90

14.038,90

P3174900E

Zaraitzuko Ibaxaren Batzordea

14.880,96

18.265,50

13.562,65

6.781,33

6.781,32

P3110500J

Fontellasko Udala

18.216,62

21.245,40

14.660,09

7.330,05

7.330,04

P3111300D

Garinoaingo Udala

19.293,43

36.984,82

19.293,43

9.646,72

9.646,71

G31226624

Garraldako “Orreaga” Musika Eskolaren Patronatua

184.091,00

201.611,85

160.133,16

80.066,58

80.066,58

G31208101

Uharteko Udalaren Musika Patronatua

111.000,00

103.238,85

65.960,72

32.980,36

32.980,36

P3190400F

Irurtzungo Udala

48.258,22

42.195,67

28.181,33

14.090,67

14.090,66

P3113700C

Lakuntzako Udala

34.253,59

40.420,05

28.259,32

14.129,66

14.129,66

P3155300A

Lekunberriko Udala

174.998,11

183.409,76

93.921,54

46.960,77

46.960,77

P3115100D

Leringo Udala

14.216,92

14.718,00

5.425,06

2.712,53

2.712,53

P3115200B

Lesakako Udala

76.764,31

51.150,00

19.463,96

9.731,98

9.731,98

P3115600C

Lodosako Udala

85.215,10

55.605,00

23.064,44

11.532,22

11.532,22

G31255177

Irunberriko Udalaren Musika Patronatua

55.149,16

37.051,48

18.863,48

9.431,74

9.431,74

P3157869C

Martzillako Udalaren Musika Patronatua

97.231,00

85.041,00

68.952,11

34.476,06

34.476,05

P3116900F

Milagroko Udala

72.119,19

58.080,00

58.080,00

29.040,00

29.040,00

P3117600A

Murchanteko Udala

27.565,81

38.751,90

27.565,81

13.782,91

13.782,90

P3102300E

Mutiloako Udala

139.194,28

168.300,00

107.580,47

53.790,24

53.790,23

P3108801F

Noaingo Udalaren Musika Patronatua

342.969,66

227.344,60

92.112,83

46.056,42

46.056,41

P3118901B

Olaztiko Udalaren Musika Patronatua

23.140,50

13.054,80

4.638,22

2.319,11

2.319,11

P3119100J

Erriberriko Udala

169.498,42

116.306,42

58.218,97

29.109,49

29.109,48

P3120100G

Iruñeko Udala

1.674.049,06

601.398,60

356.006,82

178.003,41

178.003,41

G31279086

Azkoiengo Udalaren Musika Patronatua

165.100,00

98.769,00

56.259,13

28.129,57

28.129,56

P3120601D

Garesko Udalaren Musika Sustatzeko Patronatua

42.509,99

47.483,70

37.271,41

18.635,71

18.635,70

G31667918

Ribaforadako Udalaren Musika Patronatua

60.740,44

64.628,93

53.360,24

26.680,12

26.680,12

G31368020

Erronkariko Udalaren Musika Patronatua

10.600,00

9.278,01

5.570,01

2.785,01

2.785,00

P3121501E

San Adriango Musika Eskola erakunde autonomoa

80.032,25

78.929,57

45.013,17

22.506,59

22.506,58

G31272172

Zangozako Udalaren Musika Patronatua

212.500,00

150.956,52

85.758,41

42.879,21

42.879,20

P3122700B

Tafallako Udala

281.269,87

184.206,00

108.735,19

54.367,60

54.367,59

P3123200B

Tuterako Udala

631.672,27

296.288,84

127.157,64

63.578,82

63.578,82

G31462682

Alesbesko Udalaren Musika Patronatua

19.800,00

35.366,11

19.800,00

9.900,00

9.900,00

G31471873

Zizur Nagusiko Udalaren Musika Patronatua

295.690,89

186.918,60

90.184,72

45.092,36

45.092,36

GUZTIRA

7.998.179,12

5.396.951,42

3.000.000,00

1.500.000,12

1.499.999,88

Iragarkiaren kodea: F2009548