188. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 24a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

234/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 24koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita Eskubide Sozialetako kontseilariaren ekainaren 2ko 167/2020 Foru Aginduan atzemandako akatsa. Foru agindu horren bidez, sari honetarako deialdia egin zen: “Nafarroako Gizarte Zerbitzuetako Gizarte Berrikuntzaren I. Saria”.

1.7. BESTELAKOAK

94E/2020 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen zaio proiektu honi: 20 kV-eko Zudairi-Larragoa aireko linearen saihesbidea egitea Eulate-Aranaratxe tartean, Aranaratxe eta Eulateko udal-mugarteetan; sustatzailea Electra Saltea SL da.

171E/2020 EBAZPENA, uztailaren 23koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Murietako udal-mugartean hodi zentrifugatuak fabrikatzeko dagoen instalazioaren aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Schmidt-Clemens Spain SA da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

SAN ADRIÁN

Udaltzain-agente izateko 2 lanpostu betetzeko deialdia.
Akats zuzenketa eta eskabideak aurkezteko epearen luzapena

TAFALLA

Deialdia, saxofoiko irakasle bat hautatzeko, Tafallako Udalaren Musika Eskolari atxikitako lanpostuan aritzeko,
aldi baterako lan-kontratuarekin eta lanaldi partzialean, txanda-kontratuaren bidez

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Ordenantza fiskal orokorra. Behin betiko onespena

ANTZIN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ARATZURI

Ordenantza, hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko
tasak arautzeko. Behin betiko onespena.

ARBIZU

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BERIAIN

Alkateordeen izendapena

CABREDO

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZARRAKAZTELU

2020ko plantilla organikoa eta lan publikoaren eskaintza.
Behin betiko onespena

CASCANTE

Dirulaguntzen ordenantza orokorra. Behin betiko onespena

EULTZ

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ITZALLE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

MARTZILLA

Vicente Fontán Musika Eskolaren estatutuen aldaketa. Behin betiko onespena

OLAZTI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

ORKOIEN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

SANTSOL

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

URDIAIN

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BIDAURRE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ATARRABIA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Ur-hornidura, estolderia eta saneamendua, arazketa eta uraren ziklo integralari dagozkion beste jarduketa eta zerbitzuak emateagatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko ordenantzan. Behin betiko onespena

Hornidura sareen ordenantza
Behin betiko onespena

Saneamendu sareen ordenantza
Behin betiko onespena

MONTEAGUDOKO, BARILLASKO ETA TULEBRASKO UDALEN BATASUNA

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

LOKIZ MENDIKO BATZARRA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

NAFARROAKO ERDIALDEA GARATZEKO PARTZUERGOA

2020ko aurrekontua eta plantilla organikoa. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-S-894

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación
sobre herencias yacentes

ABERIN

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial
rústica y urbana 2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento Ordinario 124/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 39/2020