251. ALDIZKARIA - 2019ko abenduaren 24a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2537/2019 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “VELETA - 0011-1411-2019-000005”.

2541/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2019ko abenduaren 13an onetsi zuen “Erabakia, administrazioko eta zerbitzuetako langileen 2019. urteko Lan Publikoaren Eskaintza onesten duena”.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

3528E/2019 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, enplegu autonomoa sustatzeko gastuari buruzko ebazpena aldatzen duena.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

39D/2019 EBAZPENA, abenduaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena gordailutu dela “Asociación de Empresas de Inserción de Navarra/Nafarroako Gizarteratzeko Enpresen Elkartea” izena eta EINA sigla duen enpresa elkartearen estatutuen aldaketa (gordailu zenbakia: 31000050; lehengo gordailu zenbakia: NA/427).

1.7. BESTELAKOAK

62/2019 EBAZPENA, abenduaren 12koa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, taxien hiriarteko zerbitzuen tarifak onesten dituena.

226E/2019 EBAZPENA, abenduaren 9koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Caparroso-La Serna 66 kV-eko linea elektrikoaren zati bat lurperatzeko proiektua, CAVAR haize-parke berritik hurbil egoteagatik (1, 2, 3A eta 3B haize-sorgailuak)”, Valtierrako eta Cadreitako udal-mugarteetan. Sustatzailea Renovables de La Ribera SL da.

227E/2019 EBAZPENA, abenduaren 10ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona proiektu honi: “Zuntz optikoaren linea kanalizatzeko eta ezartzeko proiektua, A-21 adarra-Esa”, Esako udal-mugartean. Sustatzailea NASERTIC da.

253E/2019 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, aldeko txostena egiten duena zerriak gizentzeko instalazioaren jarduera sailkatuko proiekturako (plazak handitzea, 2500era ere) Zarrakazteluko udal mugartean, Udalak ebazpena eman baino lehen. Instalazioaren titularra Jesús Fraile Oneca da.

254E/2019 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen txosten estrategikoa ematen duena Arakilgo Arau Subsidiarioak 1. poligonoko 253. lurzatian aldatzeari buruz.

342E/2019 EBAZPENA, abenduaren 10ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Irurtzungo udal-mugartean aluminioa galdatu eta estrusionatzen duen instalazio baten ingurumen baimen integratuan aldaketa nabarmena egitea onartzen duena. Instalazioaren titularra Hydro Extrusion Spain SAU da.

2542/2019 EBAZPENA, 2019ko abenduaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2019ko abenduaren 13an onetsi zuen “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioen irakaskidegoetan sartzeko lehiaketen araudia aldatzen duena”.

2543/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2019ko abenduaren 13an onetsi zuen “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktoreak kontratatzeko hautaketa-prozesuen araudia aldatzen duena”.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Hautetsien ordainsariak 2020rako

ANTSOAIN

Laburpena, banakako gizarte laguntzen 2020ko deialdiarena, zeinaren bidez ordezko garraiobide egokitua eman nahi baitzaie, taxi-bonuen bidez, garraio kolektiboetan sartzeko arazo larriak dituzten pertsonei

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARTZIBAR

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020rako karga-tasak

BAKAIKU

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 522. lurzatiko UE37an. Hasierako onespena

BAZTAN

Epea luzatzea, SAT N. 643 Navarra dolaberri-k jarduera baimena lortzeko aurkeztu duen dokumentazioa aztertzeko

CORTES

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LIZARRA

16/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

IRURTZUN

Etxebizitza hutsen gaineko zerga arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

Laguntzak, garapenerako lankidetzako nazioarteko proiektuak finantzatzeko. Laguntzak, garapenerako lankidetzako proiektuetarako. DDBN (Identifikazioa): 484286

LEOTZ

Balorazio txostenaren proiektua jendaurrean

LONGIDA

2020ko tarifa fiskalak

2020rako karga-tasak

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

MENDIGORRIA

Udalbatzako kideen ordainsariak

MURIETA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

OBANOS

2020ko aurrekontu orokor eta bakarra.
Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑA

Herritarren partaidetzarako erregelamendua.
Behin betiko onespena

GARES

17-28/2019 aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

PUIU

2020ko plantilla organikoa.
Hasierako onespena

ZANGOZA

2020. urteko karga-tasak

TIRAPU

2/2019 eta 3/2019 aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

TUTERA

“Fernando Remacha” Udal Musika Eskolaren plan
pedagogikoaren aldaketa. Hasierako onespena

Idazketa berria “Fernando Remacha” Musikako Udal Kontserbatorioaren Antolaketaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduan.
Hasierako onespena

Tuterako Udalaren dirulaguntzen plan estrategikoa
2020-2022 aldirako. Onespena

EGUESIBAR

Aldaketa, Udalaren Erregelamendu Organikoan

MONCAYOKO UR MANKOMUNITATEA

5/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de bien inmueble

Hacienda Foral de Navarra
Servicio de recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación