173. ALDIZKARIA - 2019ko irailaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

AKATS ZUZENKETA, Guzmán Garmendia Pérez jauna Eraldaketa Digitaleko zuzendari nagusi izendatzen duen abuztuaren 14ko 108/2019 Foru Dekretuarena.

115/2019 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira departamentuko idazkari tekniko nagusiaren aldi baterako ordezkoak.

116/2019 FORU AGINDUA, abuztuaren 22koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, eskudantzia batzuen erabilera Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiaren esku uzten duena.

118/2019 FORU AGINDUA, abuztuaren 23koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Osasuneko kontseilariaren esku uzten baita gora jotzeko errekurtsoen ebazpena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen langileria arloan.

119/2019 FORU AGINDUA, abuztuaren 23koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Hezkuntzako kontseilariaren esku uzten baita gora jotzeko errekurtsoen ebazpena Hezkuntza Departamentuari atxikitako irakasleen langileria arloan.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 24ko 2745/2019 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoetan interesdun direnei.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

143E/2019 FORU AGINDUA, uztailaren 4koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, Baztango Udal Plana Lekarozko (Baztan) 14. poligonoko 341. lurzatian aldatzeko espedientea behin betiko onesten duena. Sustatzailea M. Cristina Elizalde Juanicotena da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

53/2019 FORU AGINDUA, uztailaren 26koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko gazteriaren arloko golardoen 2019ko deialdia arautzeko oinarriak onesten dituena.

20/2019 EBAZPENA, abuztuaren 23koa, Nafarroako Arartekoak emana, urtebeteko bi prestakuntza-beken deialdirako oinarriak onesten dituena, Zuzenbideko gradua dutenentzat, Nafarroako Arartekoan aritzeko.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

69C/2019 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Unicarriers Manufacturing Spain SA enpresaren Noaingo lantokiko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

72C/2019 EBAZPENA, uztailaren 16koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Cintruénigoko San Francisco de Asís Udal Patronatuaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

73C/2019 EBAZPENA, abuztuaren 15ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Orkoiengo Integración de Complementos Auxiliares SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

74C/2019 EBAZPENA, abuztuaren 6koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Vianako Miguel Ángel Del Rey Moreno enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

75C/2019 EBAZPENA, abuztuaren 9koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Osasun Garraioaren sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

109/2019 EBAZPENA, abuztuaren 13koa, Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Valtierrako udal-mugartean goi tentsioko instalazio elektriko bat egiteko proiekturako, zehazki, onura publikoaren deklarazioa ematen duena.

125/2019 EBAZPENA, uztailaren 12koa, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Ardaizko (Erroko udal-mugartean) goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira, eta instalazio horren onura publikoa zehazki deklaratzen baita.

155/2019 EBAZPENA, abuztuaren 13koa, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Txulapaingo eta Atezko (Nafarroa) udal-mugarteetan goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aldez aurreko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa eman eta, zehazki, instalazio horren onura publikoa deklaratzen duena.

156/2019 EBAZPENA, abuztuaren 13koa, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Esteribarko udal-mugartean goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira, eta instalazio horren onura publikoa zehazki deklaratzen baita.

825/2019 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki entitateentzako transferentzien gastua baimendu, nola banatuko den ezarri, eta ordaintzeko betebeharra aitortzen duena, 2019. urtean herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzeko.

188E/2019 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena proiektu honetarako: linea elektriko bat, “hegazti ustiategi baten elektrifikazioa Azkoienen” izenekoa, Azkoiengo udal-mugartean. Sustatzailea Javier Orduña Osés jauna da.

189E/2019 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena “Garesko udal-mugartean obra-hondakindegia ixtea” proiekturako. Sustatzailea Garesko Udala da.

190E/2019 EBAZPENA, abuztuaren 12koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Jaizko udal-mugartean egitekoa den “Euskarri gaineko transformazio zentroa, Jaitzen” izeneko proiektuari. Josu Gironés Barberiak sustatu du proiektua.

243E/2019 EBAZPENA, abuztuaren 13koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, Urdiaingo udal-mugartean dagoen altzairu berezien galdaketa instalazio baten ingurumen baimen integratua ofizioz aldatzen duena. Instalazioaren titularra Magotteaux Navarra SA da.

245E/2019 EBAZPENA, abuztuaren 13koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana, Artaxoako udal-mugartean pentsu konposatuak egiteko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Piensos Costa SA da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Meatzaritza-hondakinak Jaitzen.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratuaren aldaketa funtsezkoa eta ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurretiazko fasea. Sustatzailea Magnesitas Navarras SA da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko eta ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta egiteko prozeduraren aurretiazko fasea. Sustatzailea Gracia Lopez SL ENSa da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Lodosan eta Sesman goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko administrazio baimenari, proiektuaren onespenari eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. Espedientea: SAT11012.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Eguzki-instalazio fotovoltaikoa Zolinan (Aranguren) (CE-5057).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Xehetasun azterketa Burunda kaleko 2an. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Udaltzainburua. Izendapena

BIURRUN-OLKOTZ

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

CORTES

Informazio batzordeetako burutzen Alkatetzaren eskuordetzea

DONEZTEBE

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ETXALAR

Xehetasun-azterketa 1. sektoreko AR-1 eremuko 5., 7., 8. eta 9. lurzatietan. Hasierako onespena

GESALATZ

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

LIZARRAGABENGOA

2019/01 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

Alkateordearen izendapena

ORKOIEN

Ordenantza fiskala, Udal Musika Eskolako prezioak arautzen dituena (2019-2020 ikasturtea). Behin betiko onespena

IRUÑA

Osoko Bilkuren araubidea

TORRALBA DEL RÍO

Alkateordeen izendapena

ALESBES

Desafektazioa, 2. poligonoko 779. lurzatiaren zati batena. Hasierako onespena

Aldaketa, 2. poligonoko 1082., 676., 678. eta 679. lurzatien zati baten desafektazioarena. Hasierako onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, 2019ko 3., 4. eta 5. aurrekontu-aldaketen behin betiko onespenean

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

BURLADA

Notificación de emplazamiento

TAFALLA

Inicio de procedimiento sancionador

Inicio de procedimiento sancionador

Inicio de procedimiento sancionador

VALLE DE EGÜÉS

Notificación de la liquidación de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

S.A.T. N.º 391 NA “BEAGUIN”

Disolución y liquidación de la sociedad