173. ALDIZKARIA - 2019ko irailaren 3a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

825/2019 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako toki entitateentzako transferentzien gastua baimendu, nola banatuko den ezarri, eta ordaintzeko betebeharra aitortzen duena, 2019. urtean herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzeko.

Nafarroako 2019ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 24ko 27/2018 Foru Legeak bederatzigarren xedapen gehigarrian ezartzen duenez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak urtero onesten dituen moduluen eta gehieneko kopuruen arabera banatuko da 547001-52300-4609-312200 proiektuko partidan ageri den zenbatekoa, eta ez zaio Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea aplikatuko; partida horrek “Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak” du izena, eta udalarenak diren herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzea du helburu. Edozein kasutan, kontsultategi mota eta azalera hartuko dira kontuan modulu horietan”.

Nafarroako 2019ko Aurrekontu Orokorretan “Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak” izeneko 547001-52300-4609-312200 partida dago, toki entitateei kontsultategien funtzionamendu gastuak finantzatzeko. 775.619 euroko kreditua du.

Osasun Departamentuan dagoen Kontu-hartzailetza Delegatuaren adostasunarekin, Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuko buruak eman duen txostenean hauek proposatzen dira: osasun kontsultategien funtzionamendu gastuak finantzatzeko erreferentzia gisa erabili beharreko modulu ekonomikoaren onespena, bai eta haren zuzenketa faktorearena ere, arreta jarraituko gune diren zenbait kontsultategiri aplikatzeko; Nafarroako toki entitateen gastuak 2019an finantzatzeko egin behar diren transferentzien gasturako baimena; horien banaketa, eta ordaintzeko betebeharraren aitorpena.

Irailaren 3ko 171/2015 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren Estatutuek ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Urtean 36,45 euroko modulu ekonomikoa onestea metro koadro bakoitzeko, erreferentzia gisa, Nafarroako Foru Komunitateko herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien funtzionamendu gastuak finantzatzeko 2019an, bai eta 2,2342ko zuzenketa faktorea ere, modulu horren biderkatzailea izanen dena, bakarrik I., II. eta III. motako kontsultategiei aplikatzeko; izan ere, arreta jarraituko gunetzat jotzen dira horiek, lanaldi arruntetik kanpo lanpostuan bertan egon beharreko modalitatekoak dira, eta haien azalera ez da 110 metro koadrokoa baino handiagoa.

2. 775.492,71 euroko gastua baimentzea Nafarroako Foru Komunitateko herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien 2019ko funtzionamendu gastuak finantzatzeko transferentzia gisa.

3. Nafarroako toki entitateei transferitu beharreko laguntza ekonomikoak nola banatuko diren ezartzea, herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien 2019. urteko funtzionamendu gastuak finantzatzeko, ebazpen honi gehitutako I. eranskinean zehazten den moduan; guztira, 775.492,71 euro dira.

4. Nafarroako toki entitate bakoitzari I. eranskinean ageri diren zenbatekoak ordaintzeko betebeharra aitortzea, guztira 775.492,71 euro, herrietako osasun kontsultategien eta kontsultategi lagungarrien 2019. urteko funtzionamendu gastuak finantzatzeko.

5. 2019. urteko Gastuen Aurrekontuko “Osasun zentroen funtzionamendurako transferentziak” izeneko 547001-52300-4609-312200 partidari egotziko zaio gastua.

6. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

7. Ebazpen hau igortzea Osasun Departamentuko Kontu-hartzailetza Delegatuari, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari, Kudeatzailetzari, Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuari eta Oinarrizko Osasun Laguntzako Kontabilitate-kudeaketaren eta Fakturazioaren Atalari; toki entitateei aditzera ematen zaie honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko duela, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita; horrek ez du ukatuko Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egiteko aukera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan aurreikusitako moduan eta epean.

Iruñean, 2019ko uztailaren 31n.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Oscar Moracho del Río.

I. ERANSKINA

Transferentziak kontsultategien 2019ko funtzionamendu gastuetarako

2019ko moduluak.

I. mota

36,45 euro/m²/urtea

II. mota

36,45 euro/m²/urtea

II-A mota

36,45 euro/m²/urtea

III. mota

36,45 euro/m²/urtea

III-A mota

36,45 euro/m²/urtea

IV. mota

36,45 euro/m²/urtea

IV-A mota

36,45 euro/m²/urtea

V. mota

36,45 euro/m²/urtea

BARRUTIA

OINARRIZKO ESKUALDEA

KONTSULTATEGIA

MOTA

AZALERA

MODULUA

URTEKO ZENBATEKOA

Lizarrako barrutia

ALLO

ARELLANO

I

39

36,45

1.421,55

Lizarrako barrutia

ALLO

ARROITZ

III

110

36,45

4.009,50

Lizarrako barrutia

ALLO

BARBARIN

II

50

36,45

1.822,50

Lizarrako barrutia

ALLO

DEIKAZTELU

II

80

36,45

2.916,00

Lizarrako barrutia

ALLO

IGUZKITZA (IGUZKITZA) (*Kontzejua)

II

60

36,45

2.187,00

Lizarrako barrutia

ALLO

LERIN

III

180

36,45

6.561,00

Lizarrako barrutia

ALLO

LUKIN

II

62

36,45

2.259,90

Lizarrako barrutia

ALLO

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

I

45

36,45

1.640,25

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

ACEDO (MENDAZA) (*Kontzejua)

I

29

36,45

1.057,05

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

ARBEITZA (ALLIN)

I

45

36,45

1.640,25

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

ETAIU

I

26

36,45

947,70

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

EULATE

II

52

36,45

1.895,40

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

GALBARRA (LANA IBARRA)

I

52

36,45

1.895,40

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

LARRAGOA

I

46

36,45

1.676,70

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

LARRION (ALLIN)

III

111

36,45

4.045,95

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

MENDAZA

II

139

36,45

5.066,55

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

METAUTEN

II

60

36,45

2.187,00

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

MURIETA

I

35

36,45

1.275,75

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

SAN MARTIN (AMESKOABARRENA)

I

45

36,45

1.640,25

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

SORLADA

I

35

36,45

1.275,75

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

ZUDAIRI (AMESKOABARRENA)

II (*)

44

36,45

3.583,21

Lizarrako barrutia

ANTZIN-AMESKOA

ZUÑIGA

I

44

36,45

1.603,80

Lizarrako barrutia

LIZARRA

ABERIN

I

73

36,45

2.660,85

Lizarrako barrutia

LIZARRA

AIEGI

IV

249

36,45

9.076,05

Lizarrako barrutia

LODOSA

ELIZAGORRIA

I

46

36,45

1.676,70

Lizarrako barrutia

LODOSA

MENDABIA

V

433

36,45

15.782,85

Lizarrako barrutia

LODOSA

SARTAGUDA

III

110

36,45

4.009,50

Lizarrako barrutia

LODOSA

SESMA

III

147

36,45

5.358,15

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

AGUILAR KODES

I

45

36,45

1.640,25

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

ARMAÑANTZAS

I

34

36,45

1.239,30

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

AZUELO

I

44

36,45

1.603,80

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

BARGOTA

II

80

36,45

2.916,00

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

DESOIO

I

39

36,45

1.421,55

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

EL BUSTO

I

33

36,45

1.202,85

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

ESPRONTZEDA

I

41

36,45

1.494,45

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

MUES

I

41

36,45

1.494,45

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

SANTSOL

II

64

36,45

2.332,80

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

TORRALBA

I

36

36,45

1.312,20

Lizarrako barrutia

LOS ARCOS

TORRES DEL RÍO

II

59

36,45

2.150,55

Lizarrako barrutia

SAN ADRIÁN

ANDOSILLA

IV

312

36,45

11.372,40

Lizarrako barrutia

SAN ADRIÁN

AZAGRA

V

260

36,45

9.477,00

Lizarrako barrutia

SAN ADRIÁN

CÁRCAR

III

127

36,45

4.629,15

Lizarrako barrutia

VIANA

ARAS

I

43

36,45

1.567,35

Lizarrako barrutia

VIANA

CABREDO

III (*)

103

36,45

8.387,97

Lizarrako barrutia

VIANA

GENEVILLA

I

35

36,45

1.275,75

Lizarrako barrutia

VIANA

MARAÑÓN

I

42

36,45

1.530,90

Lizarrako barrutia

VIANA

MEANO (LAPOBLACIÓN)

I

37

36,45

1.348,65

Lizarrako barrutia

VIANA

LAPOBLACIÓN

I

13

36,45

473,85

Lizarrako barrutia

VILLATUERTA

ABARTZUZA

II (*)

110

36,45

8.958,02

Lizarrako barrutia

VILLATUERTA

AIZKOA (DEIERRI) (*Kontzejua)

I

38

36,45

1.385,10

Lizarrako barrutia

VILLATUERTA

ESTENOTZ (GESALATZ)

I

56

36,45

2.041,20

Lizarrako barrutia

VILLATUERTA

ITURGOIEN (*Kontzejua)

II

69

36,45

2.515,05

Lizarrako barrutia

VILLATUERTA

LEZAUN

II

65

36,45

2.369,25

Lizarrako barrutia

VILLATUERTA

OTEITZA IGUZKITZA

II

77

36,45

2.806,65

Lizarrako barrutia

VILLATUERTA

JAITZ

II

61

36,45

2.223,45

Iruñeko b. - Ekialdea

ARTAXOA/LARRAGA

ARTAXOA

II-A

114

36,45

4.155,30

Iruñeko b. - Ekialdea

ARTAXOA/LARRAGA

BERBINTZANA

II

87

36,45

3.171,15

Iruñeko b. - Ekialdea

ARTAXOA/LARRAGA

MIRANDA ARGA

II

65

36,45

2.369,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARRAKAZTELU

FIGAROL (ZARRAKAZTELU) (*Kontzejua)

II

80

36,45

2.916,00

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARRAKAZTELU

MELIDA

II

72

36,45

2.624,40

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARRAKAZTELU

MURILLO EL FRUTO

II

87

36,45

3.171,15

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARRAKAZTELU

SANTAKARA

III-A

110

36,45

4.009,50

Iruñeko b. - Ekialdea

ZIZUR-ETXABAKOITZ

ASTERAIN (ZIZUR) (*Kontzejua)

II

54

36,45

1.968,30

Iruñeko b. - Ekialdea

IZABA

BURGI

II

67

36,45

2.442,15

Iruñeko b. - Ekialdea

IZABA

GARDE

II

52

36,45

1.895,40

Iruñeko b. - Ekialdea

IZABA

ERRONKARI

II

63

36,45

2.296,35

Iruñeko b. - Ekialdea

IZABA

URZAINKI

I

32

36,45

1.166,40

Iruñeko b. - Ekialdea

IZABA

UZTARROZE

II

60

36,45

2.187,00

Iruñeko b. - Ekialdea

IZABA

BIDANKOZE

II

53

36,45

1.931,85

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

BERIAIN

V

532

36,45

19.391,40

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

BIURRUN (BIURRUN-OLKOTZ) (*Kontzejua)

I

56

36,45

2.041,20

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

CORDOVILLA (GALAR)

I

24

36,45

874,80

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

ESPARTZA (GALAR)

I

26

36,45

947,70

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

EZKIROTZ (GALAR)

III

76

36,45

2.770,20

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

GALAR

I

28

36,45

1.020,60

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

IMARKOAIN (ELORTZIBAR) (*Kontzejua)

I

10

36,45

364,50

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

MURU ARTEDERRETA-ARRIZABALAGA (TEBAS-MURU ART.)

II

138

36,45

5.030,10

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

ELO

II

105

36,45

3.827,25

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

GETZE (GALAR)

II

55

36,45

2.004,75

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

TEBAS (TEBAS-MURU ARTEDERRETA) (*Kontzejua)

III

105

36,45

3.827,25

Iruñeko b. - Ekialdea

NOAIN

UNTZUE

I

22

36,45

801,90

Iruñeko b. - Ekialdea

ERRIBERRI

BEIRE

II

74

36,45

2.697,30

Iruñeko b. - Ekialdea

ERRIBERRI

CAPARROSO

IV-A

363

36,45

13.231,35

Iruñeko b. - Ekialdea

ERRIBERRI

MURILLO EL CUENDE

I

11

36,45

400,95

Iruñeko b. - Ekialdea

ERRIBERRI

PITILLAS

II

89

36,45

3.244,05

Iruñeko b. - Ekialdea

ERRIBERRI

ARRADA (MURILLO EL CUENDE) (*Kontzejua)

II

65

36,45

2.369,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ERRIBERRI

SAN MARTIN UNX

II

89

36,45

3.244,05

Iruñeko b. - Ekialdea

ERRIBERRI

UXUE

II

51

36,45

1.858,95

Iruñeko b. - Ekialdea

AZKOIEN

FALTZES

IV-A

288

36,45

10.497,60

Iruñeko b. - Ekialdea

AZKOIEN

FUNES

IV-A

199

36,45

7.253,55

Iruñeko b. - Ekialdea

AZKOIEN

MARTZILLA

III-A

210

36,45

7.654,50

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

ADIOS

I

44

36,45

1.603,80

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

AÑORBE

II

64

36,45

2.332,80

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

ARTAZU

I

11

36,45

400,95

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

ZIRAUKI

III

86

36,45

3.134,70

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

ENERITZ

II

74

36,45

2.697,30

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

LEGARDA

I

42

36,45

1.530,90

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

MAÑERU

II

66

36,45

2.405,70

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

MENDIGORRIA

II-A

65

36,45

2.369,25

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

MURUZABAL

I

53

36,45

1.931,85

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

OBANOS

II

58

36,45

2.114,10

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

UKAR

II

67

36,45

2.442,15

Iruñeko b. - Ekialdea

GARES

UTERGA

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

AIZPURGI (NABASKOZE)

I

36

36,45

1.312,20

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

ESPARTZA ZARAITZU

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

GORZA

I

10

36,45

364,50

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

IBILTZIETA (SARTZE)

I

26

36,45

947,70

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

IZIZE (GALOZE)

I

13

36,45

473,85

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

IGARI (GORZA)

I

14

36,45

510,30

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

ITZALLE (GALOZE)

I

15

36,45

546,75

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

ITZALTZU

I

33

36,45

1.202,85

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

JAURRIETA

II

65

36,45

2.369,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

NABASKOZE

II

52

36,45

1.895,40

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

OTSAGABIA

IV

210

36,45

7.654,50

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

ORONTZE

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

SARTZE

I

15

36,45

546,75

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

USKARTZE (GALOZE)

I

11

36,45

400,95

Iruñeko b. - Ekialdea

ZARAITZU

USTAIZE (NABASKOZE)

I

54

36,45

1.968,30

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

OIBAR

III-A

110

36,45

4.009,50

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

ARTIEDA (URRAULBEITI)

II

64

36,45

2.332,80

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

AIESA (*Kontzejua)

I

31

36,45

1.129,95

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

BIOTZARI (ERROMANTZATUA) (*Kontzejua)

I

36

36,45

1.312,20

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

KASEDA

III-A

138

36,45

5.030,10

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

ESLABA

I

35

36,45

1.275,75

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

GABARDERAL (*Kontzejua)

II

67

36,45

2.442,15

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

GALIPENTZU

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

IRUROZKI (URRAULGOITI)

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

XABIER

I

33

36,45

1.202,85

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

LEATXE

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

LERGA

I

31

36,45

1.129,95

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

LEDEA

II

80

36,45

2.916,00

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

IRUNBERRI

V

235

36,45

8.565,75

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

PETILLA ARAGOI

I

18

36,45

656,10

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

ZARE

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Ekialdea

ZANGOZA

ESA

II

65

36,45

2.369,25

Iruñeko b. - Ekialdea

TAFALLA

BARASOAIN

III-A

167

36,45

6.087,15

Iruñeko b. - Ekialdea

TAFALLA

PUIU

II

50

36,45

1.822,50

Iruñeko b. - Iparraldea

ALTSASU

OLAZTI

III-A

179

36,45

6.524,55

Iruñeko b. - Iparraldea

ALTSASU

ZIORDIA

II

57

36,45

2.077,65

Iruñeko b. - Iparraldea

AGOITZ

OROTZ-BETELU

II

67

36,45

2.442,15

Iruñeko b. - Iparraldea

AGOITZ

URROTZ-HIRIA

III

78

36,45

2.843,10

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

ABAURREGAINA

I

29

36,45

1.057,05

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

ABAURREPEA

I

23

36,45

838,35

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

AINTZIOA (ERROIBAR) (*Kontzejua)

I

10

36,45

364,50

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

ARIBE

II

83

36,45

3.025,35

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

AURIZBERRI (ERROIBAR) (*Kontzejua)

I

33

36,45

1.202,85

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

BISKARRETA-GERENDIAIN (ERROIBAR) (*Kontzejua)

I

17

36,45

619,65

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

ERROIBAR

II

55

36,45

2.004,75

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

GARAIOA

I

31

36,45

1.129,95

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

GARRALDA

II

68

36,45

2.478,60

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

HIRIBERRI (AEZKOA)

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

LINTZOAIN (ERROIBAR) (*Kontzejua)

I

17

36,45

619,65

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

LUZAIDE

III

93

36,45

3.389,85

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

MEZKIRITZ (ERROIBAR) (*Kontzejua)

I

29

36,45

1.057,05

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

ORBAIZETA

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

ORBARA

I

25

36,45

911,25

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

ORREAGA

I

10

36,45

364,50

Iruñeko b. - Iparraldea

AURITZ

ZILBETI (ERROIBAR) (*Kontzejua)

I

22

36,45

801,90

Iruñeko b. - Iparraldea

BERRIOZAR

BERRIOBEITI

III-A

181

36,45

6.597,45

Iruñeko b. - Iparraldea

BERRIOZAR

ERITZE (ITZA)

II

54

36,45

1.968,30

Iruñeko b. - Iparraldea

BERRIOZAR

MARKALAIN (TXULAPAIN)

II

66

36,45

2.405,70

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

ELGORRIAGA

I

35

36,45

1.275,75

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

ERATSUN

I

46

36,45

1.676,70

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

EZKURRA

I

37

36,45

1.348,65

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

ITUREN

II

88

36,45

3.207,60

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

LABAIEN

II

47

36,45

1.713,15

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

SALDIAS

I

35

36,45

1.275,75

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

SUNBILLA

II

81

36,45

2.952,45

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

URROZ

I

37

36,45

1.348,65

Iruñeko b. - Iparraldea

DONEZTEBE

ZUBIETA

I

38

36,45

1.385,10

Iruñeko b. - Iparraldea

ELIZONDO

ALMANDOZ (BAZTAN)

I

35

36,45

1.275,75

Iruñeko b. - Iparraldea

ELIZONDO

AMAIUR (BAZTAN)

I

51

36,45

1.858,95

Iruñeko b. - Iparraldea

ELIZONDO

ARIZKUN (BAZTAN)

II-A

64

36,45

2.332,80

Iruñeko b. - Iparraldea

ELIZONDO

ERRATZU (BAZTAN)

II

91

36,45

3.316,95

Iruñeko b. - Iparraldea

ELIZONDO

IRURITA (BAZTAN)

II-A

94

36,45

3.426,30

Iruñeko b. - Iparraldea

ELIZONDO

ORONOZ-MUGAIRI (BAZTAN)

II (*)

74

36,45

6.026,31

Iruñeko b. - Iparraldea

ELIZONDO

URDAZUBI

II

59

36,45

2.150,55

Iruñeko b. - Iparraldea

ELIZONDO

ZUGARRAMURDI

I

40

36,45

1.458,00

Iruñeko b. - Iparraldea

ETXARRI ARANATZ

ARBIZU

II

79

36,45

2.879,55

Iruñeko b. - Iparraldea

ETXARRI ARANATZ

BAKAIKU

II

69

36,45

2.515,05

Iruñeko b. - Iparraldea

ETXARRI ARANATZ

DORRAO (ERGOIENA) (*Kontzejua)

I

48

36,45

1.749,60

Iruñeko b. - Iparraldea

ETXARRI ARANATZ

ITURMENDI

II-A

78

36,45

2.843,10

Iruñeko b. - Iparraldea

ETXARRI ARANATZ

LAKUNTZA

II-A

83

36,45

3.025,35

Iruñeko b. - Iparraldea

ETXARRI ARANATZ

LIZARRAGA (ERGOIENA) (*Kontzejua)

II

52

36,45

1.895,40

Iruñeko b. - Iparraldea

ETXARRI ARANATZ

UNANU (ERGOIENA) (*Kontzejua)

I

42

36,45

1.530,90

Iruñeko b. - Iparraldea

ETXARRI ARANATZ

URDIAIN

II

58

36,45

2.114,10

Iruñeko b. - Iparraldea

UHARTE

EUGI (ESTERIBAR)

II

65

36,45

2.369,25

Iruñeko b. - Iparraldea

UHARTE

GORRAITZ (EGUESIBAR)

V

527

36,45

19.209,15

Iruñeko b. - Iparraldea

UHARTE

LARRASOAÑA (ESTERIBAR)

II

41

36,45

1.494,45

Iruñeko b. - Iparraldea

UHARTE

ZUBIRI (ESTERIBAR)

II-A

108

36,45

3.936,60

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

ARRIBE-ATALLU (ARAITZ)

III

136

36,45

4.957,20

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

ARRUAZU

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

BETELU

II

65

36,45

2.369,25

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

ETXALEKU (IMOTZ)

II

42

36,45

1.530,90

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

HIRIBERRI (ARAKIL)

I

44

36,45

1.603,80

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

IHABAR (ARAKIL)

I

10

36,45

364,50

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

IRAÑETA

I

36

36,45

1.312,20

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

LEKUNBERRI (LARRAUN)

IV

251

36,45

9.148,95

Iruñeko b. - Iparraldea

IRURTZUN

UHARTE ARAKIL

III-A

162

36,45

5.904,90

Iruñeko b. - Iparraldea

LEITZA

ARANO

I

35

36,45

1.275,75

Iruñeko b. - Iparraldea

LEITZA

ARESO

I

40

36,45

1.458,00

Iruñeko b. - Iparraldea

LEITZA

GOIZUETA

III

110

36,45

4.009,50

Iruñeko b. - Iparraldea

LESAKA

ARANTZA

II

70

36,45

2.551,50

Iruñeko b. - Iparraldea

LESAKA

BERA

V

359

36,45

13.085,55

Iruñeko b. - Iparraldea

LESAKA

ETXALAR

II

87

36,45

3.171,15

Iruñeko b. - Iparraldea

LESAKA

IGANTZI

II

67

36,45

2.442,15

Iruñeko b. - Iparraldea

ORKOIEN

AIZPUN (GOÑERRI)

I

40

36,45

1.458,00

Iruñeko b. - Iparraldea

ORKOIEN

ARTETA (OLLARAN)

I

31

36,45

1.129,95

Iruñeko b. - Iparraldea

ORKOIEN

ETXAURI

II-A

89

36,45

3.244,05

Iruñeko b. - Iparraldea

ORKOIEN

IBERO (OLTZA) (*Kontzejua)

I

45

36,45

1.640,25

Iruñeko b. - Iparraldea

ORKOIEN

AMUNARRITZ (GOÑERRI)

I

16

36,45

583,20

Iruñeko b. - Iparraldea

ORKOIEN

ORORBIA (OLTZA)

III-A

114

36,45

4.155,30

Iruñeko b. - Iparraldea

ULTZAMA

JAUNTSARATS (BASABURUA)

II

112

36,45

4.082,40

Iruñeko b. - Iparraldea

ULTZAMA

OLAGUE (ANUE)

II

65

36,45

2.369,25

Iruñeko b. - Iparraldea

ATARRABIA

ARRE (EZKABARTE)

III-A

159

36,45

5.795,55

Tuterako barrutia

BUÑUEL

CABANILLAS

III-A

156

36,45

5.686,20

Tuterako barrutia

BUÑUEL

CORTES

V

453

36,45

16.511,85

Tuterako barrutia

BUÑUEL

FUSTIÑANA

IV-A

343

36,45

12.502,35

Tuterako barrutia

BUÑUEL

RIBAFORADA

V

488

36,45

17.787,60

Tuterako barrutia

CASCANTE

ABLITAS

IV-A

149

36,45

5.431,05

Tuterako barrutia

CASCANTE

BARILLAS

I

40

36,45

1.458,00

Tuterako barrutia

CASCANTE

MONTEAGUDO

III-A

141

36,45

5.139,45

Tuterako barrutia

CASCANTE

MURCHANTE

V

398

36,45

14.507,10

Tuterako barrutia

CASCANTE

TULEBRAS

II

54

36,45

1.968,30

Tuterako barrutia

CINTRUÉNIGO

FITERO

IV-A

210

36,45

7.654,50

Tuterako barrutia

CORELLA

CASTEJÓN

V

562

36,45

20.484,90

Tuterako barrutia

TUTERA EKIALDEA

FONTELLAS

II

65

36,45

2.369,25

Tuterako barrutia

VALTIERRA-CADREITA

ARGUEDAS

IV-A

202

36,45

7.362,90

Tuterako barrutia

VALTIERRA-CADREITA

CADREITA

V

360

36,45

13.122,00

Tuterako barrutia

VALTIERRA-CADREITA

MILAGRO

IV-A

468

36,45

17.058,60

Tuterako barrutia

VALTIERRA-CADREITA

ALESBES

V

347

36,45

12.648,15

GUZTIRA

231

20.867

775.492,71

(* Kontzejua) - Dirulaguntza kontzejuari ordainduko zaio. Gainerako kasuetan, udalari ordainduko zaio.

(*) eta III. (*) moduluak: 2,2342 faktore zuzentzailea aplikatzen da, arreta jarraituko gunea izateagatik.

Iragarkiaren kodea: F1910355