173. ALDIZKARIA - 2019ko irailaren 3a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

73C/2019 EBAZPENA, abuztuaren 15ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Orkoiengo Integración de Complementos Auxiliares SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

Orkoiengo Integración de Complementos Auxiliares SL enpresaren hitzarmen kolektiboaren testua (kode-zenbakia: 31100261012015) aztertu da, erregistro honetan 2019ko ekainaren13an sartu zena eta, 2019ko apirilaren 24an enpresaren eta sindikatuetako ordezkariek sinatu zutena, eta 2017ko ekainaren 21ean zuzendu zena, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. ataletan eta Hitzarmen Kolektiboen Erregistro eta Gordailuei buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2019ko abuztuaren 5ean.–Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusia, Izaskun Goñi Razquin.

Orkoiengo Integración de Estructuras Metálicas SL enpresaren hitzarmen kolektiboa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F1910445