173. ALDIZKARIA - 2019ko irailaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

DONEZTEBE

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Doneztebeko Udalak, 2019ko otsailaren 27an egin bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2019ko plantilla organikoa, Doneztebeko Udalaren eta Musika Eskolako Patronatuaren plantillak hartzen dituena.

Hasierako onespena 2019ko 55. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, martxoaren 21ean. Jendaurreko epean alegazioak aurkeztu ziren, eta 2019ko uztailaren 24ko bilkuran ebatzi ziren.

Ondotik argitaratzen da, Nafarroako Aldizkari Ofizialean, plantilla organikoaren behin betiko onespena, hala beteko baita honako hauetan ezarritakoa: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua (martxoaren 7ko 4/2011 Foru Legeak aldatua), abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 19. eta 20. artikuluak, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202.a eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenak.

Donezteben, 2019ko uztailaren 25ean.–Jarduneko alkatea, Leire Ortuoste García.

I. ERANSKINA

UDALA

A.–Funtzionarioak.

KARGUAREN IZENA

MAILA

SARBIDEA

KOPURUA

OSAGARRIAK

KARGUAREN BALDINTZAK

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

A

B

C

D

E

Administrari-ofiziala

C

OL

1

50,17

-

-

12

-

JARDUNEAN. Bidasoa-Berroaran Biltzarra eta Musika Eskolako Udal Patronatua

Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Administrari-ofiziala

C

OL

1

40,16

-

-

12

-

JARDUNEAN

Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

OL

1

23,35

-

-

6

-

JARDUNEAN. Oharra: eskola kontzentrazioko eskolazaina

Ahozkoan: B2. Idatzian: B1

Zerbitzu anitzetako enplegatua

D

OL

1

30,93

-

-

6

-

JARDUNEAN. B1 gidabaimena

Ahozkoan: B2. Idatzian: B1

A.1.–Funtzionarioen izenen zerrenda.

DEITURAK ETA IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

OSAGARRIAK

KARGUA

A

B

C

D

E

Belarra Belarra, José Antonio

C

6

1982-05-03

50,17

-

-

12

-

Administrari-ofiziala

Zarranz Oteiza, María José

C

4

1998-03-11

40,16

-

-

12

-

Administrari-ofiziala

Mindegía Iriarte, Domingo

D

5

1986-07-01

23,35

-

-

6

-

Eskolazaina

Uterga Ezcurra, Tomás

D

5

1989-05-02

30,93

-

-

6

-

Zerbitzu anitzetako enplegatua

B.–Administrazio-kontratudunak: Udala.

KARGUAREN IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

KOPURUA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

EGOERA

KARGUAREN BALDINTZAK

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

LANPOSTUA

BATERAEZINT.

MAILA

Liburutegiko arduraduna

AK

1

O

3,36

X

X

Eszedentzian

Deialdia: 1998-11-09. Lanaldi partziala. Eszedentzia kargu publikoagatik, 2015-07-01etik.Ahozkoan: C1. Idatzian: C1.

Zerbitzu anitzetako enplegatua

AK

1

42. art.

8,35

X

12

Jardunean

Deialdia: 2015-08-14. 14/2015 Ebazpena. Ahozkoan: B2. Idatzian: B1.

Idazkaria

AK

1

187/2013 eta 84/2015 Foru Aginduak

48,88 (%14,35 Batasunaren kontu, eta %34,53 Mendietako Biltzarretan idazkari aritzeagatik).

35

X

Jardunean

Zerbitzu bateratua eta organikoki Doneztebeko eta Elgorriagako udalen batasunaren mendekoa, herriburua Doneztebeko Udala izanik. Bidasoa-Berroaran Mendietako eta Kokoriko Mendiko Biltzarretako idazkaria.Ahozkoan: C1. Idatzian: C1.

Kontu-hartzailea

AK

1

OL

19,14

35

X

Jardunean

Zerbitzu bateratua eta organikoki Iturengo, Zubietako, Doneztebeko eta Elgorriagako udalen Administrazio Zerbitzuen Batasunaren mendekoa, herriburua Iturengo Udala izanik.Ahozkoan: C1. Idatzian: C1.

B.1.–Administrazio-kontratudunen zerrenda: Udala.

DEITURAK ETA IZENA

SARRERA EGUNA

KONTRATUAREN AMAIERA DATA

LANPOSTUA

LAN BALDINTZAK

Erdozáin Azpilicueta, Margarita

1999-08-03

Lanpostu hutsa bete arte. Egungo egoera: eszedentzian

Liburuzaina

C maila. Lanaldi partziala

Ezcurra Baleztena, Miguel Angel

2015-10-13

Lanpostu hutsa bete arte

Zerb. anitz. enplegatua

D maila. Lanaldi osoa

Artieda Iñiguez, Sara

2015-10-17

Liburuzainaren eszedentzia bukatzean

Liburuzaina

C maila. Lanaldi partziala

Saez de Jáuregui Urdanoz, Elvira

2017-04-06

Lanpostu hutsa bete arte

Idazkaria

A maila. Lanaldi osoa

Arrechea Gorosterrazu, Naiara

2017-09-25

Lanpostu hutsa bete arte

Kontu-hartzailea

B maila. Lanaldi osoa

C.–Lan-kontratudun finkoak: Udala.

KARGUAREN IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

KOPURUA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

EGOERA

KARGUAREN BALDINTZAK

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

Kirol instalazioetako langileak

LKFLO

1

O

19,77

Jardunean

Astelehenetik larunbatera. Lanaldi osoa

Ahozkoan: B2. Idatzian: B1

C.1.–Lan-kontratudun finkoen zerrenda: Udala.

DEITURAK ETA IZENA

SARRERA EGUNA

KONTRATUAREN AMAIERA DATA

LANPOSTUA

LANEKO BALDINTZAK

Erasun Zozaya, M.ª Rosario

2006-09-01

-

Zaintzailea

Lanaldi osoa. Kontratu mugagabea

D.–Lan-kontratudun finkoak: Haur Eskola.

KARGUAREN IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

KOPURUA

SARBIDEA

OSAGARRIAK

%

EGOERA

MAILA

KARGUAREN BALDINTZAK

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

Hezitzailea

LKFLO

1

OL

-

Jardunean

C

Lanaldi osoa. Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Hezitzailea

LKFLO

1

OL

-

Eszedentzian

C

Lanaldi partziala. Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Hezitzailea

LKFLP

1

OL

-

Jardunean

C

Lanaldi partziala. Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Sukaldaria

LKFLP

1

OL

12

Jardunean

D

Lanaldi partziala. Ahozkoan: B2. Idatzian: A2

Garbitzailea

LKFLP

1

OL

-

Jardunean

D

Lanaldi partziala. Ahozkoan: B2. Idatzian: A2

Jantokiko laguntzailea

LKFLP

1

OL

12

Jardunean

D

Lanaldi partziala. Ahozkoan: B2. Idatzian: A2

Zuzendaria

LKFLO

1

OL

20

Jardunean

B

Lanaldi osoa. Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

D1.–Lan-kontratudun finkoen zerrenda: Haur Eskola.

DEITURAK ETA IZENA

SARRERA EGUNA

SARBIDEA

LANPOSTUA

LANPOSTUKO OSAGARRIA

LAN BALDINTZAK

Urreaga Burguete, Maite

2011-09-01

OL

Hezitzailea

-

C maila. Lanaldi osoa

Echeverría Balda, Mónica

2011-09-01

OL

Hezitzailea

-

C maila. Lanaldi osoa. 2015-2016 ikasturtea

Elizalde Michelena, Ohiana

2011-09-01

OL

Hezitzailea

-

C maila. Lanaldi osoa. 2015-2016 ikasturtea

Micheltorena Choperena, M.ª Lourdes

2011-09-01

OL

Sukaldaria

%12

D maila. Lanaldi partziala

Gamboa Zabalo, M.ª Carmen

2011-09-01

OL

Garbitzailea

-

D maila. Lanaldi partziala

Garmendia Tapia, M.ª Izaskun

2011-09-01

OL

Jantokiko laguntzailea

%12

D maila. Lanaldi partziala

Lasarte Baraibar, M.ª Angeles

2018-02-01

OL

Zuzendaria

%20

B maila. Lanaldi osoa

E.–Lan-kontratudun ez finko mugagabeak: Udala.

KARGUAREN IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

KOPURUA

SARBIDEA

EGOERA

KARGUAREN BALDINTZAK

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

Eskola kontzentrazioko garbiketa langileak

LKEFM

L. partziala

2

Enpresa subrogazioa, Langileen Estatutuaren 44. artikulua

Jardunean

Lanaldi partziala. Erabakia: 2016-08-27. Eraikin eta lokalen garbiketako hitzarmen kolektiboa

E1.–Lan-kontratudun ez finko mugagabeen zerrenda: Udala.

DEITURAK ETA IZENA

SARRERA EGUNA

KONTRATUAREN AMAIERA DATA

LANPOSTUA

LAN BALDINTZAK

Garrido Martínez, María Claudia

2016-08-20

Erregelamenduari jarraikiz plaza bete arte

Garbitzailea

Lanaldi partziala

Irazoqui Echeverría, Raquel

2016-08-20

Erregelamenduari jarraikiz plaza bete arte

Garbitzailea

Lanaldi partziala

II. ERANSKINA

UDALAREN MUSIKA ESKOLAKO PATRONATUA

1.–Lan-kontratudun finkoak.

LANPOSTUAREN IZENA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

SARBIDEA

LANALDI MOTA

KARGUAREN BALDINTZAK

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA

Akordeoiko irakasle titularra

Hutsik

1

ALKF

OL

LO

Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Pianoko irakasle titularra

Hutsik

1

ALKF

OL

LO

Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Txistuko irakasle titularra

Hutsik

1

ALKF

OL

LP

Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Gitarrako irakasle titularra (elektrikoa)

Hutsik

1

ALKF

OL

LP

Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Perkusioko irakasle titularra (bateria)

Hutsik

1

ALKF

OL

LP

Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Solfeoko irakasle titularra (Musika Hizkuntza)

Hutsik

1

ALKF

OL

LP

Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

2.–Udalaren Musika Eskolako Patronatuko administrazio-kontratudunak eta aldi baterako lan-kontratudunak

LANPOSTUAREN IZENA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

SARBIDEA

LAN BALDINTZAK

Perkusioko irakaslea (bateria)

Jardunean

1

ALKFLP

42. art.

LPE NEZean (1)

Musika Hizkuntzako eta Abesbatzako irakaslea

Jardunean

1

ALKFLP

42. art.

LPE NEZean (1)

Txistuko eta Musika Hizkuntzako irakaslea

Jardunean

1

AKLP

42. art.

LPE NEZean (1)

Gitarrako irakaslea

Jardunean

1

ABLKLP

42. art.

LPE NEZean (1)

Pianoko irakaslea

Jardunean

1

ALKFLP

42. art.

LPE NEZean (1)

Akordeoiko eta Trikitiko irakaslea

Jardunean

1

AKLP

42. art.

LPE NEZean (1)

2.2.–Aldi baterako langileen eta administrazio-kontratudunen izenen zerrenda.

DEITURAK ETA IZENA

ARAUBIDE JURIDIKOA

SARRERA EGUNA

LANPOSTUA

EGOERA ADMINISTRATIBOA

KONTRATUAREN AMAIERA

OHARRAK

Sarasola Yarzábal, Gaizka

ALKFLP

2004-09-15

Txistuko eta

Musika Hizkuntzako irak.

Jardunean

Plaza bete arte

Hutsik

Cantero Arenas, Yoana

ABAKLP

2009-09-15

Gitarra elektrikoko irak.

Jardunean

Plaza bete arte

Hutsik

Aizpún Villafranca, Juan Carlos

ABAKLP

2010-10-05

Perkusioko irak. (bateria)

Eszedentzian

Plaza bete arte

Hutsik. Eszedentzian

Patronatuaren erabakia: 2016-09-15

Uruñuela Arregui, Marta

ALKFLP

2010-09-15

Pianoko irak.

Jardunean

Plaza bete arte

Hutsik

Madariaga Almándoz, Salvador

AKLP

2015-10-01

Akordeoia, Trikitia

Musika Hizkuntza eta Abesbatza

Jardunean

Plaza bete arte

Hutsik

Arce Ancín, Beñat

ABLKLP

2016-10-03

Perkusioko irak. (bateria)

Jardunean

Plaza bete arte

Hutsik. Eszedentzian dagoen irakaslearen ordezkapena

Patronatuaren erabakia: 2016-09-15

2019. URTERAKO LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

1.–Udala.

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

ARAUBIDE JURIDIKOA

SARBIDEA

LANALDI MOTA

LAN BALDINTZAK / ESKAKIZUNAK

Liburutegia

1

LKF

OL

LP

Lanaldi partziala. Ahozkoan: C1. Idatzian: C1

Zerbitzu anitzetako enplegatua

1

LKF

OL

LO

D maila. Ahozkoan: B2. Idatzian: B1

2.–Musika Eskolako Patronatua

Ez da aurreikusten 2019an “Agorreta” Udalaren Musika Eskolarako lan publikoaren eskaintzarik egitea.

OHARRAK ETA LABURDURAK

Osagarriak eta eskakizunak.

1.–a) Lanpostuko osagarria.

2.–b) Dedikazio esklusiboko osagarria.

3.–d) C, D eta E talde edo mailen hitzarmeneko osagarria.

4.–Osagarriak 2010eko urtarrilaren 1ean onetsitakoak dira.

5.–C mailako taldearen hitzarmeneko osagarria: 2015eko urtarrilaren 28ko erabaki bidez onetsia.

6.–Udalak onetsi zituen lanpostuen hizkuntza-eskakizunak 2015eko azaroaren 24ko osoko bilkuran, Malerrekako Zerbitzuen Mankomunitateko Euskara Zerbitzuko teknikariak 2015eko azaroaren 17an emandako txostenarekin bat.

ARAUBIDE JURIDIKOA

SARBIDEA

LANALDIA

–ABLKLO: aldi baterako lan-kontratuduna, lanaldi osokoa.

–ABLKLP: aldi baterako lan-kontratuduna, lanaldi partzialekoa.

–AK: administrazio-kontratuduna.

–LKEFM: Lan-kontratudun ez finko mugagabea.

–ALKF: aldizkako lan-kontratudun finkoa.

–ABBLK: aldi baterako eta bitarteko lan-kontratuduna.

–AKLP: administrazio-kontratuduna, lanaldi partzialekoa.

–LKFLP: lan-kontratudun finkoa, lanaldi partzialekoa.

–LKFLO: lan-kontratudun finkoa, lanaldi osokoa.

–O: oposizioa.

–OL: oposizio-lehiaketa.

–42. artikulua: NEZaren bidez.

–OLM: oposizio-lehiaketa murriztua.

–44. artikulua: langileen estatutua.

–LO: lanaldi osoa.

–LP: lanaldi partziala.

Iragarkiaren kodea: L1910244