173. ALDIZKARIA - 2019ko irailaren 3a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Eguzki-instalazio fotovoltaikoa Zolinan (Aranguren) (CE-5057).

Energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta horniketa egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. artikuluan xedatutakoa betez, jendaurrean jartzen da CE-5057 espedientea. Hona hemen espedientearen daturik garrantzitsuenak:

–Egintza: aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena.

–Eskatzailea: Gestión de Recursos Corporativos SL (Acciona Energía SA).

–Kokapena: Ezkorizko idoia, Zolina (Aranguren).

–Ezaugarriak “Zolinako idoiko ur gaineko proiektu fotovoltaikoa”, ur gaineko 5 sistema independentez osatua. Bakoitzak 600 modulu fotovoltaikoko ahalmena izanen du, gehienez, eta 60 kW-eko 15 inbertsore (potentzia osoa = 0,9 MW). Planta banaketa-sarera lotuko da eraiki beharreko 13,2 kV-ko ebakitze-zentro berri batean eginen den sarrera-posizio berri baten bitartez.

Espedientea jendaurrean egonen da Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuan, interesdunek azter dezaten eta, bidezko bada, idatziz egin ditzaten egoki iruditzen zaizkien alegazioak, iradokizunak edo oharrak, 20 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2019ko abuztuaren 19an.–Laura Larraya Irigoyen, Azpiegitura Energetikoen Ataleko burua, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuko zuzendariaren ordezkoa (Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiaren azaroaren 30eko 167/2017 Ebazpenaren bidez, 2017ko 240. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, abenduaren 18koan).

Iragarkiaren kodea: F1910877