173. ALDIZKARIA - 2019ko irailaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZARRAGABENGOA

2019/01 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontu-aldaketak hasiera batez onesteko erabakia 2019ko 149. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, abuztuaren 1ean. Jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, aurrekontuko aldaketa behin betikoz onetsi eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean laburturik ematen da argitara, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

GASTUA

ZENBATEKOA

1650

62900

HERRIKO ARGIETAN INBERTSIOAK

6.475,54 euro

GUZTIRA

6.475,54 euro

FINANTZAKETA

ZENBATEKOA

87000

DIRUZIANTZAKO SOBERAKINA GASTU OROKORRENDAKO

64.745,54 euro

GUZTIRA

64.745,54 euro

Lizarragabengoan, 2019ko abuztuaren 28an.–Lehendakaria, Teresa Goicoechea Arregui.

Iragarkiaren kodea: L1911298