81. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 27a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

40E/2017 FORU AGINDUA, martxoaren 14koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Luzaideko Arau Subsidiarioak antolatzeko egiturazko determinazioak aldatzen dituen espedientea; Luzaideko 1. poligonoko 367. lurzatiari dagokio eta sustatzailea Ángel Alzon Aldabe da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

21E/2017 FORU AGINDUA, apirilaren 3koa, Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak emana, garapen bidean diren herrialdeetan esku-hartze sozial eta ekonomikoak egiteko diru-laguntzetarako deialdia onesten duena.

Laburpena, Eskubide Sozialetako kontseilariak apirilaren 3an emandako 21E/2017 Foru Aginduarena. Foru agindu horren bidez, garapen bidean diren herrialdeetan esku-hartze sozial eta ekonomikoak egiteko diru-laguntzetarako deialdia egiten da.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2017ko apirilaren 5ean hartua, Eguesibarko, Arangurengo eta Iruñeko udal mugapeetan, Sankin izeneko alderdian, zerbitzu publikoen eremu bat eta aukeren eta jarduera ekonomikoen eremu bat garatzeko Planaren espedientea tramitatzeko prozedura bukatutzat ematen duena, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuak atzera egin baitu.

231/2017 EBAZPENA, martxoaren 10ekoa, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, ekainaren 11ko 281/2015 Ebazpena indarrik gabe uzten duena. Horren bidez, baimena ematen zitzaion Nafarroako Segurtasun Eskolari, zeinek helbidea Beriainen baitu, ireki eta jarduteko “Larrialdiak eta Babes Zibila” Lanbide Heziketako erdi mailako zikloa irakasteko ikastetxe arautu gisa.

96E/2017 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Ezkaba mendian, Iruñeko udal-mugartean, telekomunikazioetarako oinarrizko estazio baten proiekturako. Sustatzailea Xfera Móviles SA da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ATARRABIA

Interesdunen epatzea, 17-00716 gora jotzeko errekurtsoan

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

OIBAR

10. poligonoko 758. lurzatiaren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ANTZIN

Aurrekontuko 2/2017 aldaketa. Hasierako onespena

ARANTZA

Eginkizunak eskuordetzea

ATETZ

Agiriak tramitatzeko tasak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

AURITZ

2017ko aurrekontuak. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Berriozarko Udalaren entsegurako lokalen antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko erreglamendua. Behin betiko onespena

BETELU

“Udal hilerriaren eraberritzea” proiektuaren behin betiko onespena

CASTEJON

4. aldaketa 2017ko aurrekontu luzatuan. Hasierako onespena

FALTZES

2/2017 aldaketa aurrekontuan. Behin betiko onespena

FUNES

Aurrekontuko 1/2017 aldaketa. Hasierako onespena

GESALATZ

Aurrekontuko 5/2017 aldaketa. Hasierako onespena

LOS ARCOS

2016ko aurrekontuko aldaketak (1etik 11ra bitartekoak). Hasierako onespena

“Los Arcosko Abiadura Zirkuitu Iraunkorraren UPSko lurzoru urbanizagarriko” banaketa eremua birzatitzeko proiektua. Behin betiko onespena

MENDABIA

2017ko aurrekontu orokorra. Behin betiko onespena

MIRANDA ARGA

Datuen babesaren gaineko araudiaren aplikazioa “Virgen del Castillo” Zahar Etxean

Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala. Hasierako onespena. Aldaketa “Abeltzaintza intentsiborako eraikinen ezaugarriak” atalean

MONTEAGUDO

Aldaketa, kalez kaleko salmenta arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

RIBAFORADA

NA-10263 ehiza barrutiaren zuzeneko kudeaketaren tramiteak hastea

JAITZ

Udal ordenantza, Euskara ikastaroak egiteko laguntzak arautzen dituena. Behin betiko onespena

SESMA

Txerri-gizendegi gisa sailkatutako jarduera eskaera

SUNBILLA

2017ko aurrekontua. Behin betiko onespena

TAFALLA

Herri-lurretako ureztatzeko loteen esleipena. Ediktua

TUTERA

Iragarkia. Espedientea irekitzea, 8. poligonoko 959. lurzatian dagoen udal higiezinaren kalifikazio juridikoa aldatzeko

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2017ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

1. aldaketa 2017ko aurrekontuan. Hasierako onespena

ARAIZKO, ARESOKO, BETELUKO, LARRAUNGO ETA LEKUNBERRIKO KIROL MANKOMUNITATEA

2017ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2017ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Kudeaketaren esleipena

ORBAIBARKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2017rako lan egutegia eta egun baliogabeak

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Lanbide birkualifikazioaren programan arautzen den diru-laguntza emateko ebazpena

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2014-A-12

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2012-A-159

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2014-EXT-63

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2017-S-1

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2017-S-33

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2016-OC-521

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2015-P-194

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2016-S-787

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2016-S-844

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2013-P-1117

Ezaugarriak aldatzea. Erreferentzia: 2013-MC-36

KANTAURI ALDEKO UR KONFEDERAZIOA

A/31/03497 NL/sr. espedientea. Jendaurreko informazioa

A/31/03498 NL/br espedientea. Jendaurreko informazioa

Jendaurreko informazioa

A/31/03506 NL/sr espedientea. Jendaurreko informazioa

A/31/03451 NL/sr espedientea. Jendaurreko epea

A/31/1º0107 NL/sr espedientea. Jendaurrean

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO LEHEN AUZIALDIKO 8. EPAITEGIA

Ediktua
1461/2015 prozedura

Ediktua
565/2016 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua
Titulu judizialak betearazteko 93/2016 prozedura

Jakinarazpen ediktua. 543/2016 prozedura arrunta

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BAZTAN

Edicto. Recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 47/2017

ESTERIBAR

Edicto. Desestimación de recurso

OBANOS

Notificación de incoación de baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

RIBAFORADA

Notificación de bajas por caducidad
en el Padrón Municipal de Habitantes

VALLE DE EGÜÉS

Notificación de bajas por caducidad
en el Padrón Municipal de Habitantes

VALTIERRA

Edicto de notificación baja de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes