35. ALDIZKARIA - 2007ko martxoaren 21a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

452/2007 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Obstetriziako Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

453/2007 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Erradiodiagnostikoko Laguntza Ataleko buru lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

454/2007 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Larrialdietako Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

455/2007 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Ginekologia Onkologikoko Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

456/2007 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Ginekologiako Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

457/2007 EBAZPENA, otsailaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Otorrinolaringologiako Laguntza Ataleko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

30/2007 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Caparroso-Zarrakaztelu NA-124 errepidea zabaldu eta hobetzea, Santakaratik Murillo el Frutora bitarte" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

41/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "LR-131 eta NA-134 errepidea Errioxako Cantabria industrialdetik Nafarroako Las Cañas industrialdera bitarte berritzea" izeneko proiektuaren desjabetze espedientea hasi eta hark ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena. Zerrenda hori foru agindu honen eranskinean ageri da.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

58/2007 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, 2005-2007 hirurterako Erlezaintzari Laguntzeko Neurrien Programa Nazionalaren barnean erlezaintzako produktuen ekoizpena eta merkaturatzea hobetzeko jarduerak sustatzeko laguntzen deialdia egiten duena.

255/2007 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Osasun zuzendari nagusiak emana, Osasun Departamentuak 2007an zehar sustatuko dituen ikerketa programak arautuko dituzten baldintzak ezartzen dituena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

62/2007 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako "Alabastroaren industriak" sektorerako lan hitzarmenaren (espediente zenbakia: 7/2007) soldatak berrikusteko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

64/2007 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Lan zuzendari nagusiak emana, 2007rako Nafarroako "Gozoki, opil eta pastel prestaleku eta fabrikak" sektorerako Lan Hitzarmen Kolektiboaren (espediente zenbakia: 6/2007) soldatak berrikusteko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

66/2007 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Lan zuzendari nagusiak emana, 2007rako Nafarroako "Ardogintza" sektorerako Lan Hitzarmen Kolektiboaren (espediente zenbakia: 2/2007) soldatak berrikusteko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

130/2007 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Lan zuzendari nagusiak emana, 2007rako Nafarroako "Eraikinen eta lokalen garbiketa" sektorerako lan hitzarmenaren (espediente zenbakia: 19/2007) soldatak berrikusteko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

134/2007 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Lan zuzendari nagusiak emana, 2007rako Nafarroako "Ostalaritzaren industria" sektorerako lan hitzarmenaren (espediente zenbakia: 20/2007) soldatak berrikusteko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

146/2007 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Lan zuzendari nagusiak emana, Azagrako "Navser, S.L." enpresarako Lan Hitzarmen Kolektiboaren 2007ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 21/2007).

147/2007 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Lan zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Trelleborg Inepsa, S.A." enpresarako Lan Hitzarmen Kolektiboaren 2007ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 18/2007).

1.3.6. Beste batzuk

38/2007 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana. Haren bidez Ingurumen ukipenetarako baimena ematen da Tuterako udalerriko 26. poligonoko 205. lurzatian eta 27. poligonoko 215., 217. eta 218. lurzatietan eguzki-parke fotovoltaikoa instalatzeko. Opde, S.L. enpresak sustatu du.

39/2007 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Meanoko udal mugapeko 2. poligonoko 306. lurzatian eguzki-parke fotovoltaiko bat instalatzeko proiektuaren espedientea, Navarra de Embutidos, S.L. enpresak sustatua, jendaurrean jartzen duena.

45/2007 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana. Haren bidez Ingurumen ukipenetarako baimena ematen da Villafrancako 8. poligonoko 4. lurzatiko eguzki-parke fotovoltaikoa handitzeko. 10 MW-ko puntako potentzia jarria duten 400 dorre instalatuko dira. Parques Solares de Navarra, S.L. enpresak sustatu du.

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA. Ondasun enkantearen iragarkia.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen baimen integratuaren eta Ingurumen eraginaren adierazpenaren eskaera, Granja Sojo, S.L.k egina.

INGURUMEN, LURRALDEAREN ANTOLAMENDU ETA ETXEBIZITZA DEPARTAMENTUA. Ingurumen baimen integratuaren eskaera, Elevage Iparralde, S.L.k egina.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

AZAGRA

Azagrako Udal Plana. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
BERRIOBEITI

Deialdia, Berriobeitiko Udalean zerbitzu anitzetako lanpostu bat, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena

Deialdia, Berriobeitiko Udaleko kontu-hartzaile lanpostu bat, bitarteko gisa, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
IRUÑA

Psikologo lanpostu bat oposizioz betetzeko deialdia. Onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
MIRANDA ARGA

Enkantea, ahozko posturen bidez, etxebizitza eta eranskinak saltzeko

2.3.5. Beste batzuk
BERRIOBEITI

Aitzoaingo AIZ-14 unitateko ZV3 lurzati soberakinaren desafektazioa. Behin betiko onespena

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

Edicto cédula notificación general

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación Resoluciones Director Servicio Recaudación. Aplazamiento

Notificación de corrección de recargo de apremio e intereses de demora

Notificación de Cancelación de Fraccionamiento

Notificación de Compensación de libramientos de pago del Gobierno de Navarra

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra

Edicto de notificación

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación de Concesión de Fraccionamientos

Notificación Resoluciones Director Servicio Recaudación. Intereses de demora

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y HACIENDA Tribunal Económico - Administrativo Foral de Navarra

Edicto de notificación

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación de Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles

Notificación de Concesión de Fraccionamientos

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Recaudación ejecutiva

Notificación de Subsanación de deficiencias en solicitud de fraccionamiento

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación de Corrección de recargo de apremio e intereses de demora

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Recaudación ejecutiva

Notificación de Cancelación de Fraccionamiento

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación de requerimiento de información y embargo de crédito

Notificación de extinción total o parcial de deudas en vía de apremio mediante compensación devoluciones tributarias

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MURUZABAL

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

EDICTO

PAMPLONA

Notificación de resolución

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados