113. ALDIZKARIA - 2006ko irailaren 20a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

61/2006 FORU DEKRETUA, irailaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako zerbitzu publikoen erabiltzaileek aurkezten dituzten kexa eta iradokizunak kudeatzeaz arduratzen diren unitateak zehazten dituena.

1.1.3. Foru Aginduak

183/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 11koa, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria kontseilariak emana, gizarte zerbitzuen arloko baimen, arau-hauste eta zehapenen araubideari buruzko maiatzaren 23ko 209/1991 Foru Dekretua garatzen duena. Horren ondorioz, gogamenaren nahaste larria duten pertsonen aldi bateko egonaldietarako zentroak haien ahaide zaintzaileei atseden emateko unitatetzat hartzen dira.

258/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 10ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan kontseilariak emana, arau osagarriak ematen dituena energia elektrikoaren ekoizpenerako araubide bereziko instalazioak eta horien multzoak zerbitzuan jarri eta elektrizitate banaketako sareari lotzeko administrazio tramitaziorako.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

93/2006 EBAZPENA, abuztuaren 30ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Pilar García García, Administrazio Publikoko Arlo Juridikoko teknikaria, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Nafarroako Administrazio Publikoen Azterlanen Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

1537/2006 EBAZPENA, irailaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Osasun Dokumentazioko teknikari espezialista (ODTE) izateko 2 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

883/2006 EBAZPENA, irailaren 6koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez finkatzen dira "Ur hornidura Nafarroako Erretenetik: 15. eremuko Konponbide Bateratua. 3. fasea" izeneko proiektuaren aldaketak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak egiteko egunak.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

647/2006 EBAZPENA, abuztuaren 4koa, Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Iruñeko "Fomento de Construcciones y Contratas, S.A" enpresaren lan hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 78/2006).

1.3.6. Beste batzuk

142/2006 FORU AGINDUA, abuztuaren 31koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Donejakue Bideko A-12 autobiako Legardako zerbitzugunearen kanpoko azpiegiturak" izeneko proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

1095/2006 EBAZPENA, abuztuaren 23koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendari nagusiak emana, Hazi Ekoizleen Erregistroan Nickerson Sur, S.A. sozietatearen izena aldatu eta, horren ordez, Limagrain Ibérica, S.A. jartzeko baimena ematen duena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

BARILLAS

Barillasko Udalaren Plan Orokor erraztua behin betikoz onetsirik

NOAIN (ELORTZIBAR)

Behin betiko onespena. Eremu publikoko eta herrilurretako zoru, hegalkin eta zorupeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzaren eranskineko aldaketa. 16. ordenantza

ZIZUR NAGUSIA

Udalaren Plan Orokorreko aldaketa puntualen espedientea. Behin betiko onespena

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
EGUESIBAR

Zeharkako flauta irakasle izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia. Izendapen proposamena

SAN ADRIAN

Udaltzainen izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
BARAÑAIN

Onartuen behin-behineko zerrenda, Hirigintza Alorreko Lantaldeko arduradunaren lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian

Akats zuzenketa, Hirigintza Alorreko Lantaldeko arduradunaren lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdiko oinarrietan

IRUÑA

Deialdia, Iruñeko Udalaren zerbitzuko lakiolari laguntzaile izateko 3 lanpostu oposizio bidez betetzeko. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, epaimahaiaren behin betiko finkapena eta lehenengo ariketaren egunaren berri ematea

RIBAFORADA

Behin-behineko eta behin betiko zerrenda, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat, C mailakoa, D mailako udal funtzionarioen arteko oposizio murriztuaren bidez betetzeko, plantilla handitu gabe

TAFALLA

Plantilla organikoa hasiera batean onetsirik

LIZARRA

Akats zuzenketa

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
EZKABARTE

Jarduera sailkatua. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
GOIZUETA

Ohian enkantea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
ANDOSILLA

Aurrekontuko aldaketaren hasierako onespena

BARAÑAIN

Aurrekontuko 35/2006 aldaketa. Behin betiko onespena

BARILLAS

Aurrekontuen behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Behin betikoz onetsirik 2006ko aurrekontuko aldaketen espedientea

2006ko ekitaldiko aurrekontuko aldaketen espedienteak. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
CASTEJON

Hirigintza hitzarmenaren behin betiko onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/03

EDICTO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Aoiz

EDICTO

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Aoiz

EDICTO

Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Cédula de citación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

EDICTO

EDICTO

EDICTO

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación trámite de audiencia procedimiento declaración responsabilidad tributaria

Notificación del traslado de Acuerdo y Resolución de Subasta

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA

Notificación resoluciones Director Servicio Recaudación. Aplazamiento

Notificación resoluciones Director Servicio Recaudación. Aplazamiento

Notificación Requerimientos de información y embargo de créditos

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación de requerimiento de información y embargo de créditos

NAFARROAKO ZERGA OGASUNA Derrigorrezko Dirubilketa

Jakinarazpen ediktua

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA

Servicio de Inspección tributaria

HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA Servicio de Recaudación

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE AZAGRA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CARCASTILLO

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CASCANTE

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE FALCES

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE FITERO

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE HUARTE

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE LESAKA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MILAGRO

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE ARGA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL CUENDE

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

EDICTO

EDICTO

EDICTO

PAMPLONA

Notificación de resolución

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

Notificación de resolución

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PERALTA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK/CINCO VILLAS

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE TAFALLA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE PLANIF. GENERAL SAKANA

EDICTO

RECAUDACION EJECUTIVA DE LA MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA

EDICTO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA
RESOLUCIONES

EDICTO

NOTIFICACIONES

EDICTO

EDICTO

RESOLUCIONES

EDICTO

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

EDICTO

EDICTO

Delegación Especial de Navarra de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACION

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Acuerdo de Ejecución

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01

EDICTO

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

EDICTO

Edicto sobre notificación a deudores

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/03

EDICTO

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CUMA FALI S. COOP.

DISOLUCION

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA

ANUNCIO