117. ALDIZKARIA - 2005eko irailaren 30a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

112/2005 FORU DEKRETUA, irailaren 12koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua izeneko erakunde autonomoaren estatutuak onesten dituena.

113/2005 FORU DEKRETUA, irailaren 12koa, Nafarroako Segurtasun Eskolaren antolamendu eta funtzionamendurako Erregelamendua onesten duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

152/2005 FORU AGINDUA, irailaren 20koa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko maisu-maistren kidegoan oposizio-lehiaketaren bidez sartzeko deialdian hautatu diren izangaiak praktiketako funtzionario izendatu eta praktika horiek egiteko destinoa esleitzen diena.

2068/2005 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erizaintzako laguntzaile izateko 41 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia ebatzi, izendapenak egin eta lanpostuak esleitzen dituena.

178/2005 EBAZPENA, irailaren 21ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, José María Idoate Gastearena jauna, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Araubide Juridiko eta Administratiboaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena eta emandako zerbitzuak eskertzen dizkiona.

179/2005 EBAZPENA, irailaren 21ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, José María Idoate Gastearena jauna Nafarroako Segurtasun Eskolako Laguntza Juridikoaren eta Kudeaketa Administratiboaren Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

180/2005 EBAZPENA, irailaren 21ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Angeles Yolanda Guembe Gil andrea, Nafarroako Segurtasun Eskolako Ikasketak Kudeatzeko Bulegoko burua, kargutik kentzen duena eta emandako zerbitzuak eskertzen dizkiona.

181/2005 EBAZPENA, irailaren 21ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Angeles Yolanda Guembe Gil andrea Nafarroako Segurtasun Eskolako Plangintza, Garapen eta Koordinazio Ataleko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko OLT/EDU izateko 93 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

111/2005 FORU DEKRETUA, irailaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena, atalburutza eta bulegoburutza batzuk merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko.

1469/2005 EBAZPENA, irailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Errehabilitazioko Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1473/2005 EBAZPENA, irailaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Nefrologiako Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

1509/2005 EBAZPENA, irailaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2006rako oxigenoterapiako eta etxez etxeko bestelako arnas-terapia batzuetako zerbitzua kontratatzeko gastua zenbatetsi eta espedientea oneten duena.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

523/2005 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Espartza Galarko gai inerteen hondakindegiaren proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

1832/2005 EBAZPENA, irailaren 14koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, "Buñuelgo (Nafarroa) industrialdeko euri-ura husteko sistema hobetzea" izeneko proiektuaren okupazioaren aurreko aktak gauzatzeko deia egiten duena.

1833/2005 EBAZPENA, irailaren 14koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, "Aireko linea, 66 KV-koa, D/C Mendigorria-Obanos" izeneko proiektuaren okupazioaren aurreko aktak gauzatzeko deia egiten duena.

1834/2005 EBAZPENA, irailaren 14koa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, Eugiko (Esteribar) Azkarate meatzearen ustiapena eguneratzeak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda eta presako okupazioaren adierazpena jendaurrean paratzen dituena.

1.3.6. Beste batzuk

429/2005 FORU AGINDUA, irailaren 1ekoa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "N-232 errepidearen bikoizketa, 1. tartea: herrialdeko muga-Tuterako saihesbidearen hasiera" proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

434/2005 FORU AGINDUA, irailaren 6koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Zaragoza-Altsasu burdinbidean pasagune bat kentzea, 159/885 k.p.an, Arrizabalagan, Tiebas-Muru Artederretako udalerrian" izeneko eraikuntza proiektua jendaurrean egoteko aldia bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

529/2005 EBAZPENA, irailaren 13koa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako XIX. Kirol Jokoetarako deia egin eta lehiaketa arautzen duten oinarrizko irizpideak onesten dituena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
T A F A L L A

Deialdia, Tafallako Udaleko legelari-aholkulari juridiko izateko lanpostu bat, bitarte baterako eta administrazio araubidean, oposizio bidez betetzeko

L I Z A R R A

Deialdia, Almudi elkarteko pintura irakasle izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Lizarrako Udaleko zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, atezain-administrari laguntzaile izateko lanpostu bat, D mailakoa eta Lizarrako "Julián Romano" Musika Eskolarako dena, lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko

Deialdia, Lizarrako Udalaren Remontival ikastetxeari atxikitako eskolazaina izateko lanpostu huts bat betetzeko, lekualdatze lehiaketaren bidez

Deialdia, Lizarrako Udaltzaingoko kabo izateko 2 lanpostu maila igoeraren eta oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko

Z I Z U R

Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, administrari-ofizial izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda, kontabilitateko aholkulari izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
L I Z A R R A

Hornidura kontratatzea

A R A Z U R I

Obra lehiaketa

I R U Ñ A

Zirkulazioari buruzko azterlanaren kontratazioa

2.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak
B E T E L U

Zolaketa lanen proiektua, Beteluko Araxes Eskualdeko Ikastetxe Publikoko eta Wisco Española, S.A. enpresako sarbideak hobetzeko

2.3.5. Beste batzuk
E Z K A B A R T E

Akats zuzenketa, AR-ORI-1 exekuzio unitatea kontserbatzeko entitateko Estatutuen hasierako onespenean

V I A N A

Birzatiketa proiektuaren behin betiko onespena

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Tribunal Administrativo de Navarra

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Notificación de práctica de pruebas

B U R L A D A

Edicto de notificación

Edicto de notificación

V I A N A

Notificación de sanción

E D I C T O

T U D E L A

Notificación de sanción

L E S A K A

Arau-hausteen jakinarazpena

P E R A L T A

Denuncias de tráfico

E G Ü E S

Notificación de denuncia

Notificación de propuesta de resolución

G A L A R

E D I C T O

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Derechos ciudadanos/Seguridad ciudadana

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/01, 31/02 Y 31/03

Cédulas de notificación

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda, a deudores no localizados

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES (NILSA)

Concurso de obras