33. ALDIZKARIA - 2002ko martxoaren 15a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Legeak

1/2002 FORU LEGEA, martxoaren 7koa, Nekazaritza Azpiegiturei buruzkoa.

Agintariak eta Langileak

1/2002 FORU DEKRETUA, martxoaren 1ekoa, Nafarroako Gobernuko lehendakariak emana, Ramón Bultó Llevat jauna Nafarroako Ikus-entzunezkoen Kontseiluko buru izendatzen duena.

48/2002 FORU AGINDUA, otsailaren 27koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, maisu-maistren zenbait lanpostu kendu eta lanpostu ibiltariko izendapena duten maisu-maistrak ikastetxeko lanpostuetara atxikitzen dituena.

50/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 1ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, katedradun maila erdiesteko hautapen prozeduretarako deialdia aldatzen duena. Hezkuntza eta Kultura kontseilariaren abenduaren 5eko 449/2001 Foru Aginduaren bidez onetsi zen deialdi hori.

EBAZPENA, 2002ko urtarrilaren 14koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta bere erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile izateko 51 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia ebazten duena.

EBAZPENA, 2002ko otsailaren 18koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko OLT-EDU izateko lau lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

239/2002 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Begoña Viejo Hernández andrea Lizarrako Osasun Barrutiko Erizaintza Arloko burutzatik kentzen duena, berak hala eskaturik.

246/2002 EBAZPENA, otsailaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Carlos Aranzadi Menéndez jauna Nafarroako Ospitaleko Bihotz-hodietako eta Bularraldeko Kirurgiaren Zerbitzuko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

117/2002 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Beteluko eta Arribe-Atalluko hondakin uren tratamendua" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko egunak finkatzen dituena.

194/2002 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Behin betiko onesten du "Nafarroako errepide sareko zeharbideen inbentarioa".

232/2002 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Teknikoki onesten du "NA-132 Lizarra-Tafalla-Zangoza errepidea zabaldu eta hobetzea. Tartea: Lergako gaina-Eslaba" delako eraikuntza proiektua eta jendaurrean jartzen proiektu horrek erasaten dien pertsona eta ondasunen zerrenda, Ebazpen honen eranskinean ageri dena.

233/2002 EBAZPENA, otsailaren 28koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana. Teknikoki onesten du "Itzako lotunea A-15 Nafarroako Autobidean" delako eraikuntza proiektua eta jendaurrean jartzen proiektu horrek erasaten dien pertsona eta ondasunen zerrenda, Ebazpen honen eranskinean ageri dena.

Beste Xedapenak

360/2002 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Garraio eta Telekomunikazio zuzendari nagusiak emana. Deialdia egiten du errepideko garraio publikoan aritzeko behar den lanbide gaitasunaren ziurtagiria eskuratzeko probetarako.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

TRIBUTU IKUSKAPENERAKO ZERBITZUA. Juan Cruz Arratibel Zabala jaun tributupekoarentzako (IFZ: 15.771.792-W) jakinarazpen-zitazioa, aurretiazko entzunaldira ager dadin.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

M E T A U T E N

Enkante publikoa, Herriko Etxea zaharberritzeko obrak adjudikatzeko

A N T Z I N

Arau Subsidiarioetako aldaketa hasiera batez onetsita

Xehetasun azterlana behin betiko onetsita

Xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

ZANGOZAKO ESKUALDEKO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Laguntza teknikoa kontratatzea, baimenak, afekzioak eta desjabetzapenak kudeatzeko

L E S A K A

2001eko aurrekontuaren aldaketa

O R R E A G A

Onespena, 2002ko urtealdiaren aurrekontuari

2002ko Zerga Tasak

Onespena 2002ko Plantilla Organikoari

Behin betiko onespena 2001eko kontu orokorrari

E R R O I B A R

2002ko Zerga Tasak

Onespena 2002ko Plantilla Organikoari

Z U B I E T A

Akats zuzenketa "Presupuesto de 2001" iragarkian

A N T S O A I N

Arau-haustearen jakinarazpena

I Z K O

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

L E I T Z A

Lizitazio publikorako deialdia herri zerbitzuaren kudeaketarako

I B A R G O I T I

Oihan enkantea

M U R I E T A

Aldaketa puntuala Udal Planari

Behin betiko onespena borondatezko birzatiketa proiektuari

Behin betiko onespena urbanizazio proiektuari

I R U Ñ A

Oinarri erregulatzaileak onestea, Aisia eta Denbora librearen esparruan Prebentzio, Sustapen eta Gizarte-lankidetzarako proiektuak garatzen dituzten gizarte-partaidetzarako entitateei dirulaguntzak emateko. 2002ko ekitaldia

B E R I A I N

Udal Planeko UR-16 exekuzio unitatearen xehetasun azterlana hasiera batez onetsita

I R U Ñ A

Ebazpenen jakinarazpena

A N T Z I N

Jarduera sailkatua

A R I A

Jarduera sailkatua

B A R A S O A I N

Jarduera sailkatua

B E R A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C A P A R R O S O

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

C I N T R U E N I G O

Jarduera sailkatua

L I Z A R R A

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

L E I T Z A

Jarduera sailkatua

MURILLO EL CUENDE

Jarduera sailkatua

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

O R B A R A

Jarduera sailkatua

I R U Ñ A

Jarduera sailkatua

UHARTE-ARAKIL

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

U R D A Z U B I

Jarduera sailkatua

V I L L A F R A N C A

Jarduera sailkatua

A T A R R A B I A

Jarduera sailkatua

Z U G A R R A M U R D I

Zugarramurdiko Udal Plana behin betikoz onetsirik