14. ALDIZKARIA - 2022ko urtarrilaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

21E/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan erizainen 424 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, industria ingeniarien lanpostuak betetzeko oposizioaren lehen ariketaren behin betiko emaitzen aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren abenduaren 26ko 8/2019 Ebazpenaren bidez onetsitako hautapen-prozesuko oposizioaldiaren bigarren proban (Programazio didaktikoaren prestaketa eta defentsa eta unitate didaktikoaren prestaketa eta azalpena) izandako kanporatzearen aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun direnei. Ebazpen horren bidez, hautapen prozedurak onetsi ziren Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartzeko eta bertara igotzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko, eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoan sartzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetan.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko fisioterapeuta izateko 24 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Genetika Medikoaren Zerbitzuan biologo kliniko izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Obstetrizia eta Ginekologia Zerbitzuan biologo kliniko izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abenduaren 22an hartua, Allo herrian (Nafarroa) dagoen Alloko gurutzea-guruztokia izeneko monumentuaren babes eremuaren behin betiko mugaketa onesten duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko abenduaren 22an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena Frigoríficos Falcón SAk sustatutako inbertsio proiektua. Proiektua Tuteran (Nafarroa) eginen da.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2022ko abenduaren 22an hartua, foru intereseko inbertsio deklaratzen duena Hydro Extrusion Spain SAUk sustatutako inbertsio proiektua. Proiektua Irurtzunen (Nafarroa) eginen da.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abenduaren 22an hartua, Navarpienso SLk sustatutako inbertsio proiektua foru intereseko inbertsio deklaratzen duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOZAR

Deialdia, lorategietan aritzeko zerbitzu anitzetako enplegatu lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

IRUÑA

Deialdia, bi izangai-zerrenda osatzeko, igeltserotzako monitore eta mantentze-lanetako monitore lanpostuan aritze aldera

Deialdia, bi izangai-zerrenda osatzeko, albaitari lanpostuan aritze aldera

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Bizitegitarako hiri-lurzoruan espazio pribatuak mantentzea arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

BAZTAN

Hirigintza garapenerako plan berezia Arizkungo 56. poligonoko 53. lurzatian. Hasierako onespena

Erratzuko UE-2 eta UE-3 unitateen garapenerako plan berezia. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Terrazak jartzeko eta ustiatzeko ordenantza arautzailea. Hasierako onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena UN-6.1ean, 2. poligonoko 153. lurzatian. Hasierako onespena

LIZARRA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 251. eta 253. lurzatietan (Alkaburua kalea). Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, katastroko 3. poligonoko 2042., 2043. eta 2044. lurzatietan (Tejeria kalea). Hasierako onespena

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 2123. eta 2124. lurzatietan (Peñas Azanza kalea). Hasierako onespena

FITERO

Balorazio txostenaren berrikuspena. Jendaurrean jartzea

FUSTIÑANA

2022rako tarifen aldaketa. Hasierako onespena

IRURTZUN

2022rako tasen eta zerga-tasen tarifak ezartzen dituzten ordenantza fiskalen aldaketa. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Xehetasun-azterketa, 13. poligonoko 516. lurzatian. Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

Ordenantza, laguntzak arautzen dituena eguzki edo haize energia aprobetxatzeko autokontsumorako instalazioetarako. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Plan partzialaren aldaketa Eguesko industrialdean,
Elkano-Ibiriku-Eguesko eremuan. Hasierako onespena

Deialdia, 2020-2021 denboraldian kirol eskolak antolatzen dituzten kirol klubei dirulaguntzak emateko. Laburpena

ZABALTZA

Ordenantza fiskala, arautzen duena Lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren zerga. Hasierako onespena

Ordenanza, laguntzak arautzen dituena autokontsumorako
eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioetarako. Hasierako onespena

2022ko karga-tasak. Hasierako onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Taxi gidari profesionalaren baimena lortzeko probak egiteko deialdia

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Larrialdi sozialeko eta gizarteratzeko laguntza ekonomikoak arautzen dituena. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Jendaurreko informazioa
Espedientea: V/31/00962

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Subasta de bien inmueble

Subasta de bien inmueble

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas a oposición para provisión de puesto de técnico/a de proyectos

CONSORCIO DE DESARROLLO DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA

Lista definitiva de personas admitidas y excluidas a oposición para provisión de puesto de oficial de turismo

APSH

Ayuda puntual en servicios de hostelería, sociedad microcooperativa. Disolución y liquidación