84. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

43/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 9koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez ohiz kanpoko zatiketa bat ezartzen baita pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren autolikidazioak eragindako tributu zorra ordaintzeko, 2020an aldi baterako enplegu-erregulazio espedienteekin lotutako prestazioak jaso dituztenentzat.

66E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 31koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez arrantza-debekualdiei buruzko xedapen orokorra onesten baita 2021eko denboraldirako.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

638/2021 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreak emana. Haren bidez, Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoko kide den Tracasa sozietate publikoak finantzatutako laguntza baten deialdia onesten da Konputazioaren Zientziaren eta Adimen Artifizialaren jakintza-arloarekin loturiko doktoretza aurreko kontratu bat finantzatzeko.

649/2021 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC017-018 AMELEC-ADVANCED Manufacturing of Materials”.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

8/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2021eko Vianako Printzea Kulturaren Sariaren oinarriak.

9/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita 2021eko Talentu Artistikoa Sustatzeko Sarirako.

18E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 4koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, dirulaguntzen deialdi hau onesten duena, “Ideia 2021. Kultur entitateentzako dirulaguntza, kultur hedapenerako proiektuak egiteko”. DDBN identifikazioa: 552771.

25E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau: “Sorkuntza artistikoko mintegi eta lantegietarako laguntzak 2021erako. 948 Mintegiak-Nafarroa Suspertu Plana”. DDBN identifikazioa: 552633.

21/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Garraioko zuzendari nagusiak emana, dirulaguntza honen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena 2021erako: dirulaguntza, Nafarroan bizi eta errepideko garraiorako zenbait ibilgailu gidatu behar dutenek hasierako kualifikazioa frogatzen duen lanbide gaitasunaren ziurtagiria lortzeko ikastaroak egiteko. DDBN identifikazioa: 552868.

1.7. BESTELAKOAK

80/2021 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, goi mailako arte irakaskuntzetan sartzeko heldutasun probarako deia egiten duena 2021. urtean.

99/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko zuzendariak emana, prozedura onesten duena Urbasa eta Andia ondare mendietan larre azalerak eskatu eta eskaera onartzeko, eta Urbasa eta Andia ondare mendietako larreen erabiltzaileei emandako azalerak onesten dituena 2021eko kanpainarako.

598/2021 EBAZPENA, 2021eko martxoaren 10ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko Gizarte Kontseiluaren 2020ko uztailaren 3ko 7/2020 Erabakia, “Nafarroako Unibertsitate Publikoko Graduko eta Unibertsitate Masterreko Ikasketetan Jarraitzeko Arauak” onesten dituena.

731/2021 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko Gobernu Kontseiluaren 2021eko martxoaren 30eko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoan erakunde eta enpresekin elkarlanean sortutako katedrak arautzen dituen araudia aldatzen duena”.

732/2021 EBAZPENA, martxoaren 30ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko Gobernu Kontseiluak 2021eko martxoaren 30ean onetsitako “Erabakia, Batxilergotik Unibertsitatean Sartzeko Ebaluazioko irakasgaiak ponderatzeko parametroak onesten dituena, 2022-2023 ikasturtetik aurrera unibertsitateko graduko ikasketa ofizialetan onartua izatekoak”.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Deialdia, 25 udaltzain lanpostu oposizio
bidez betetzeko, Iruñeko udaltzaingorako

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, eragile soziokulturalaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez eta barne igoera murriztuan betetzeko

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, gidari-peoiak aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda egiteko, oposizio bidez

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Zuzkidura-jarduketei lotutako hirigintzako betebeharrak gauzatzea ezinezkoa izateagatik eman beharreko diruaren kalkulua arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

ARANO

Goizueta-Arano tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

BERA

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena 13. Poligonoko 146. lurzatian. Hasierako onespena

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena 1. poligonoko 20. lurzatian. Hasierako onespena

CASCANTE

5. poligonoko 589. lurzatiaren lagapena, osasun etxe berria eraikitzeko. Jendaurrean jartzea

ZIZUR

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 518. lurzatian.
Hasierako onespena

GOIZUETA

Goizueta-Arano tokiko ehiza barrutia eratzeko proiektua

ITURMENDI

Aldaketa egituratzailea, Udal Planeko AR-3 SR-3D sektoreko 2. poligonoko 203. lurzatian. Hasierako onespena

IRUÑA

Hitzarmena, Iruñeko Udalaren jabetzako I-48.4 lurzatiaren ehuneko zatiezina –ARS-3 (Arrosadia-Lezkairu) banaketa eremua birpartzelatzearen ondoriozkoa– zuzenean besterentzeko. Hasierako onespena

Iruña quiz jokoa 2021eko Aste Santuan. Laburpena
Identif. DDBN: 555382

2020-2021eko ikasturtean jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak egiteko dirulaguntzen deialdia. Epea luzatzea

2020-2021eko ikasturtean ikasmaterial suntsikorra eta eskola-liburutegietako liburuak ikastetxeek erosteko dirulaguntzen deialdia. Epea luzatzea

TUTERA

Barne Eraberritze eta Babeserako Plan Bereziko (BEBPB)
UE-19 unitatea desjabetzeko proiektua, Coscolin labeko
hiri-jarduketarako plan bereziaren eremuan

ZIZUR NAGUSIA

Udal Planeko H-9 eta H-17 unitate morfologikoen birpartzelazioa aldatzeko proiektua. Behin betiko onespena

Udal Planeko H-1 unitate morfologikoko H-1A eta H-1B lurzatien birpartzelazioa aldatzeko proiektua. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ABLITAS

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

CAPARROSO

Periodo de pago voluntarios de las tasas, precios públicos y canon comunales. Primer semestre 2021

MURILLO EL CUENDE

Periodo de pago voluntario de diversos impuestos para 2021

PAMPLONA

Reclamación de deuda por impago del segundo plazo de la matrícula del curso 2020/2021 en la Escuela de Música Joaquín Maya

TAFALLA

Comunicación de retirada de vehículo con grúa

TUDELA

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y tasa de vados 2021

VALLE DE EGÜÉS

Solicitud de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos Urbanos

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR XXII ARGA 4
DEL CANAL DE NAVARRA

Asamblea general extraordinaria