32. ALDIZKARIA - 2021eko otsailaren 11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

163/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez bukaera ematen baitzaio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko liburutegiko arduradunen lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko prozedurari.

61/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 25ekoa, Nafarroako Osasun Publiko-aren eta Lan Osasunaren Institutuko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Profesionalen Zerbitzuko buruak emana, zeinaren bidez onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten baita osasun publikoko ikuskatzaileen (albaitariak) 6 lanpostu huts merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdian.

54E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osa-sunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Oinarrizko Osasun Laguntzako Taldeko medikuen 69 lanpostu, Larrialdietako Zerbitzu Arrunteko medikuen 26 lanpostu eta Larrialdietako Zer-bitzu Bereziko medikuen 12 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatzeko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

56E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi honen testua: deialdia, batetik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan larrialdietako mediku albokoen 7 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, ebazpen honen eranskineko 1.3 oinarrian zehazten diren lanpostuak, hain zu-zen, eta bestetik, hautaproben bitartez, izangaien zerrendak osatze-ko, horrelako lanpostuetan jardun dezaten, bai aldi baterako kontratazio bidez, bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

169/2021 EBAZPENA, 2021eko otsailaren 2koa, Nafarroako Unibertsi-tate Publikoko kudeatzaileak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko atal, bulego eta antzeko unitateetako burutzak mere-zimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

2/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 26koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, Zizur Nagusiko “Santa Cruz” esku-hartze orokorreko proiektua onesten duena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

2E/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 20koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau: “Ediziorako laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitateentzat, 2021”. DDBN identifikazioa: 545504.

3E/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 20koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau: “Ediziorako laguntzak argitalpen enpresa eta profesionalentzat, 2021”. DDBN identifikazioa: 545511.

2E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 19koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, I+G proiektuak egiteko laguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 546340.

1.7. BESTELAKOAK

5/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Nekazaritza Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez José Luis Muro Cerdán inskribatzen baita Mintegiko Hazien eta Landareen Ekoizleen Erregistro Nazionalean, mahatsondoen ekoizle-ugaltzaile gisa.

7E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 25ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Tuterako udal-mugartean papera fabrikatzeko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Papertech SL da.

48/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 26koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, baimentzen duena kontaktu edo oposizioko kirolen txapelketa ofizial autonomikoak egitea, Nafarroako kirol federazioek antolatuak badira, eta ezartzen duena zein egunetan has daitezkeen.

Adiós 35880, zabalpena” izeneko meatze baliabideen iker¬keta baimenaren iraungipena. Baimenak udal-mugarte hauei eragiten die: Zabaltza, Beraskoain, Gares, Obanos, Legarda, Muruzabal, Adios, Eneritz, Ukar, Biurrun Olkotz, Tebas Muru Artederreta, Uterga eta Zizur.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. “Joluga” parke eolikoa Eslaba, Ezporogi, Zare, Leatxe, Oibar eta Irunberriko udal-mugarteetan (1174-CE).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

NOAIN (ELORTZIBAR)

Deialdia, administrari-ofizial lanpostua aldi baterako kontratuarekin betetzeko izangai zerrenda bat eratzeko, oposizio sistemako hautaproben bidez

ATARRABIA

Deialdia, udaltzain-agentearen bi lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, gidari-peoi lanpostu bat oposizio bidez betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Xehetasun-azterketa, hiri-lurzoruko UE 4-3 exekuzio unitatean. Hasierako onespena

ALLOTZ

Herri-lurren desafektazioa, 6. poligonoko 483., 425., 428.
eta 351. lurzatiak okupatzeko. Hasierako onespena

ARROITZ

Udal Planeko S3.1 sektorearen UD-16.A1 unitatearen borondatezko birpartzelazio proiektua eta dagokion urbanizazio proiektua.
Behin betiko onespena

AZAGRA

Castillo de Javier kalean zoladura jartzeko lanetarako kontribuzio berezien aplikazioa. Hasierako onespena

BERA

Xehetasun-azterketa 10. poligonoko 57. eta 58. partzeletan. Hasierako onespena

BERIAIN

Akats zuzenketa, xehetasun-azterketaren hasierako onespenean

EZKAROZE

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, UE 2.2. exekuzio unitatean. Jendaurreko informazioa

LEITZA

Akats zuzenketa, kalifikazio juridikoa aldatzeari
eta desafektatzeari buruzko iragarkiarena

LEKUNBERRI

Ostalaritzarako laguntzak, Covid 19ak eragindako krisia dela eta. Laburpena

MARTZILLA

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 808. lurzatian.
Hasierako onespena

MENDABIA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

IRUÑA

Buztintxuriko 23C eta 24C lurzatiak urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

AZKOIEN

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

UTERGA

UO-5 unitatearen birpartzelazioaren behin betiko likidazioa. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa, H-1 unitateko H-1A eta H-1B lurzatien birpartzelazioan. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 58. lurzatian. Hasierako onespena

Aldaketa, Udal Planeko Ardoi Sektoreko H-9 eta H-17 unitate morfologikoen birpartzelazioan. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

ABLITAS

Inicio expediente procedimiento sancionador

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de trámite de audiencia previo a liquidación de impuesto de plusvalía

Notificación de trámite de audiencia previo a liquidación de impuesto de plusvalía

ARGUEDAS

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ARRÓNIZ

Requerimiento de retirada de vehículo abandonado

ENÉRIZ

Trámite de audiencia previo a la liquidación del impuesto de plusvalía

LODOSA

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

MURILLO EL FRUTO

Período de pago voluntario de recaudación para 2021

VILLAFRANCA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

YERRI

Período de pago voluntario del impuesto de circulación de vehículos 2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 225/2020