231. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 1a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

84/2021 FORU AGINDUA, irailaren 14koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, María Teresa Ramos Fernández andrea Hezkuntza Departamentuko Prestakuntza Programen Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

85/2021 FORU AGINDUA, irailaren 20koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez Mikel Irurita Iraizoz jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko Informazio Sistemen Bulegoko buru.

190/2021 FORU AGINDUA, irailaren 14koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

196E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, Miguel Asurmendi Salvide jauna Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Lizarrako Osasun Barrutiko Kudeaketa Ekonomikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuko buru izendatzen duena bitarte baterako.

200E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 20koa, Osasuneko kontseilariak emana, Laura Díaz de Cerio Pérez andrea Osasun Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Espedienteak Tramitatzeko eta Laguntza Juridikorako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

78E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 20koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Jesús Miguel Anta Morán jauna, Erosketa Publiko Berritzailearen Ataleko burua. Atal hori atxikita dago Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiari, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuan.

79E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 20koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez María Ángeles Montes Ros andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusiko Erosketa Publiko Berritzailearen Ataleko buru.

32/2021 FORU AGINDUA, irailaren 14koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, Jesús Miguel Anta Morán jauna Kultura eta Kirol Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari atxikitako Aurrekontuen eta Kudeaketa Ekonomikoaren Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

21E/2021 EBAZPENA, irailaren 7koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatuta, Juan Arcón Alzórriz jauna, Nafarroako Gazteriaren Institutuko Informazio eta Prestakuntza Bulegoko burua.

391/2021 EBAZPENA, irailaren 14koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez, Miren Edurne Ugarte Oiarbide Nafarroako Gobernuaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) tituluaren Epaimahai Ofizialeko buru eta Batzorde Ofizialeko idazkari izendatzen baita, Eneritz González Fernándezen ordez, eta Maia Abasolo eta Josune Aznarez Alkat Nafarroako Gobernuko Euskararen Gaitasun Agiriaren (EGA) Epaimahai Ofizialeko epaimahaikide izendatzen baitira, 2021eko deialdi bakarrerako.

1423E/2021 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Isabel Casado del Olmo andrea, Nafarroako Ospitaleguneko 6-G Solairuko Erizaintza Unitateko burua, berak eskatu baitu.

1425E/2021 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Sebastián Recaj Ibáñez jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Tuterako Osasun Barrutiko Valtierra-Cadreitako OOLTko zuzendaria, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1426E/2021 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Diego Reyero Díez jauna, Larrialdien eta Osasun Garraioaren Ataleko burua, berak eskatu baitu.

1427E/2021 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Ignacio Marcos Zorroza jauna, Elizondoko OOLTko zuzendaria, berak eskatu baitu.

1455E/2021 EBAZPENA, irailaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez izendatzen baita Ana Rivas Calvar andrea Deien Koordinazio eta Kontrolerako Ataleko buru bitarte baterako.

1456E/2021 EBAZPENA, irailaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Pilar Santacilia Aldunate andrea Deialdien Koordinaziorako Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2536/2021 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Foruzaingoko inspektoreordeen hogeita lau lanpostu betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten da, eta, bestetik, ezagutzen proba egiteko eguna, ordua eta tokia finkatzen dira.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

116E/2021 FORU AGINDUA, irailaren 15ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Untzuen lurzoru motak eta kategoriak, eta orobat, lerrokadurak aldatzeko espedientea; Francisco Javier Marco Irisarrik sustatu du espedientea.

1.6. NAFARROAKO KONTSEILUA

109/2021 EBAZPENA, irailaren 21ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez modu esperimentalean ezartzen baita Genero-berdintasunaren sustapenerako Lanbide Heziketako eskaintza modular bat, eta ezartzen baitira 2021-2022 ikasturterako onarpen prozeduraren egutegia eta jarraibideak, eta antolaketako zenbait alderdi, Nafarroako Foru Komunitatean.

1.7. BESTELAKOAK

106/2021 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira, modu esperimentalean, Lanbide Heziketaren espezializazio ikastaroak eta 2021-2022 ikasturterako zehazten baitira haien antolaketako zenbait alderdi eta onarpen prozeduraren egutegia eta jarraibideak Nafarroako Foru Komunitatean.

345/2021 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira 2021-2022 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitatean diseinuko goi mailako arte irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta jarduna arautzeko jarraibideak eta Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko arauak.

291E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 25ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez partez onartzen baita Irurtzungo udal-mugartean aluminioa galdatu eta estrusionatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez eskatutako aldaketa. Instalazioaren titularra Hydro Extrusion Spain SAU da.

868E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 19koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen txosten estrategikoa egiten duena Murchanteko Udal Planaren aldaketa egituratzaile bati buruz, abeltzaintza intentsiboko ustiategiak ezartzeko baldintzei dagokienez. Sustatzailea Murchanteko Udala da.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. El Vivero ENSari dagokion inskripzioa (307-NA) deuseztatzea.

Nafarroako Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateen Erregistroa. Artadia ENSari dagokion inskripzioa (234-NA) deuseztatzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERBINTZANA

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat, lan-kontratu finkoarekin eta lanaldi osoan. Izendapen proposamena

CINTRUÉNIGO

Deialdia, Cintruenigoko San Francisco de Asís zaharren egoitzan erizaintzako langilearen lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena

CORTES

Deialdia, Uren zerbitzuko ofizialaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko, funtzionarioen araubidean jardun dezan. Izendapena

ZANGOZA

Deialdia, tuba-bonbardinoko irakasle lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa sistemaren bidez, “Juan Francés de Iribarren” Musika Eskolako Udal Patronaturako. Kontratatzeko proposamena

Deialdia, saxofoi irakasle lanpostu bat betetzeko, oposizio-lehiaketa sistemaren bidez, “Juan Francés de Iribarren” Musika Eskolako Udal Patronaturako. Kontratatzeko proposamena

URDIAIN

Deialdia, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko zerbitzu anitzetako enplegatu lanpostu bat. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AMESKOABARRENA

Xehetasun-azterketa Artatzako UE5 unitatean, 9. poligonoko 730. lurzatian. Behin betiko onespena

ARAKIL

Xehetasun-azterketa, Hiriberri Arakilgo 13. poligonoko 309. eta 310. lurzatietan. Behin betiko onespena

AIEGI

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 1246. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 1. sektoreko 13-A etxe-sailean, 2. poligonoko 1208., 1209., 1210., 1211., 1212. eta 1213. Lurzatietan. Behin betiko onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, S-1 sektoreko 15B etxe-sailean, 1236-1243 bitarteko lurzatietan (Tuterako merindadearen kalea, 47tik 61era). Behin betiko onespena

BAKAIKU

Xehetasun-azterketa UE37 unitatean, 1. poligonoko 522. lurzatian. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko J-7 unitatean. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko H-28 unitatean. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko H-3 unitatean. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakariaren ebazpena, El Val urtegiaren 2022ko erregulazio kanona onestekoa

Ebroko Konfederazio Hidrografikoko lehendakariaren ebazpena, Esako urtegiaren 2022ko erregulazio kanona onestekoa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BARGOTA

Periodo de pago voluntario de la contribución rústica y urbana 2021

ENÉRIZ

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial. Segundo semestre de 2021