231. ALDIZKARIA - 2021eko urriaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AIEGI

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 1246. lurzatian. Behin betiko onespena

Aiegiko Udalak, 2021eko abuztuaren 26an egin osoko bilkuran, behin betiko onetsi zuen hiri-jarduketarako plan berezi bat, katastroko 2. poligonoko 1246. lurzatiaren gehieneko eraikigarritasuna aldatzeko. Sustatzaileak dira Jorge Barrena Cía eta Marta Martínez de Eulate López de Goicoechea.

Argitara ematen da, uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79.1 artikuluan xedatuarekin bat (LFD horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

Aiegin, 2021eko abuztuaren 27an.–Alkatea, Leonardo Camaces Murillo.

Hiri-jarduketarako plan berezia (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2113170