10. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

442/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 28koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, prozedura garatzen duena Gizarteratzeko Aparteko Laguntzak balioetsi eta emateko.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko abenduaren 30ean hartua, Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseiluko kideak berritzen dituena.

54/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 24koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, zeinaren bidez Sara Torres Lizasoain izendatzen baita, bitarte baterako, Genomikarako eta Medikuntza Pertsonalizaturako Nafarroako Estrategiaren Ataleko buru, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusian.

1578E/2020 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita María del Pilar Martínez Álvarez andrea, Corellako OOLTko Administrazio Unitateko burua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

547E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau: “Herritarren erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia, gara ditzaten Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak”. DDBN identifikazioa: 540527.

548E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita deialdi hau: “Toki entitateei dirulaguntzak emateko deialdia, horien bidez Nafarroako Foru Komunitatean herritarren parte-hartzea bultzatu eta sustatzeko proiektuak gara ditzaten”. DDBN identifikazioa: 540530.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AGOITZ

Deialdia, kultura-koordinatzailearen lanpostu bat betetzeko oposizio-lehiaketa bidez, aldi baterako lan-kontratuarekin ari dadin

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOZAR

Deialdia, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez bete dadin mantentze-lanetako ofizial lanpostu bat. Onartuen behin betiko zerrenda

Deialdia, izangaien zerrenda bat osatzeko, Berriozarko eta Antsoaingo udaletan A mailako kontu-hartzaile lanpostuan aritzeko aldi baterako kontratazioetarako

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANUE

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ATETZ

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Hiri-lurraren gaineko kontribuzioaren karga-tasa 2021erako

CABANILLAS

10.etik 14.era bitarteko aldaketak 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

CÁRCAR

8/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Dirulaguntzen plan estrategikoa 2021-2022 aldirako. Jendaurrean jartzea

LEITZA

2021erako lan egutegia

2021eko karga-tasak. Hasierako onespena

OTSAGABIA

Aldaketa, Udalaren lokalen erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Ur hornidura arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ODIETA

2/2020 aurrekontu-aldaketa: kreditu-transferentzia eta kreditua sortzea diru-sarreren bitartez. Behin betiko onespena

OLAIBAR

Ordenantza fiskala, jarduera sailkatuetan eta kaltegabeetan aritzeko eta jarduera eskualdatzeko lizentzien gaineko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza fiskala, lizentziak emateko eta hirigintzako jarduketak egiteko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

6/2020 aurrekontu-aldaketa, aparteko kredituaren bidezkoa. Behin betiko onespena

ANTSOAINGO, BERRIOBEITIKO, BERRIOZARKO, ITZAKO ETA TXULAPAINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Laburpena, larrialdi sozialean dauden pertsonei eta/edo familiei dirulaguntza zuzenak banakako ebaluazio araubidean emateko 2021eko oinarriena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Tarifen aldaketa, Ur hornidura, estolderia eta saneamenduaren tasak eta uraren ziklo integralarekin zerikusia duten gainerako zerbitzuen tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

VALLE DE EGÜÉS

Edicto notificación sustitutoria liquidación plusvalía ISVTNU/2020/41

VIANA

Renuncia a la renovación de la concesión de panteón
en el cementerio municipal

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE VALTIERRA

Junta General Ordinaria