272. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

16/2020 FORU LEGEA, azaroaren 17koa, kreditu-gehigarri bat eta aparteko kreditu bat ematen dituena Nafarroako Unibertsitate Publikoa finantzatzeko.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

383/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 5ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Nafarroako Adingabearen Kontseiluko kideak izendatzen dituena.

384/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 6koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Olga Cuairán Yeregui andrea behin-behineko zentroko zuzendari izendatzen duena Sesmako Virgen del Carmen egoitzarako.

192/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 5ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, kargutik kentzen duena Jesús María Razquin Goicoa jauna, Elikagaien Segurtasunaren Bulegoko burua.

193/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 5ekoa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Jesús María Razquin Goicoa jauna Elikagaien Segurtasunaren eta Abeltzaintzako Langelen Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1296E/2020 EBAZPENA, azaroaren 6koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasun Mentaleko Ebaluazio Batzordearen osaera aldatzen duena.

1300E/2020 EBAZPENA, azaroaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Isabel Rodríguez Pérez andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Farmaziako Erizaintza Unitateko burua.

1301E/2020 EBAZPENA, azaroaren 10ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Isabel Rodríguez Pérez andrea Nafarroako Ospitaleguneko Erizaintzako IV. Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1127/2020 EBAZPENA, azaroaren 10ekoa, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez epea irekitzen baita tituluak egiazta ditzaten Hezkuntza Departamentuko Inklusiorako Laguntzako teknikariak aldi baterako kontratatzeko zerrenda indardunetan dauden izangaiek.

228/2020 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita osasun publikoko ikuskatzaileen (mediku-farmazialariak) lanpostu huts bat betetzeko merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako.

229/2020 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita osasun publikoko ikuskatzaileen (albaitariak) 6 lanpostu huts betetzeko merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, honako errekurtso honetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 3ko 140/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoa.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 30eko 50/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun direnei.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 2ko 137/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia, honako errekurtso hauetan interesdun direnei: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 14ko 161/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoak.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA. Epatze deia, fisioterapeuta lanpostuetan aldi baterako kontratatuak izateko deialdiaren behin betiko emaitzen aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun direnei.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

120E/2020 EBAZPENA, azaroaren 9koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, Unibertsitateko zuzendari nagusiaren urriaren 9ko 102E/2020 Ebazpenean antzemandako akats materialak zuzentzen dituena; ebazpen horren bidez onetsi zen dirulaguntza deialdi hau: “2020-2021 ikasturtean unibertsitateko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako beken deialdi orokorra”. DDBN identifikazioa: 527855.

1.7. BESTELAKOAK

31/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 3koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, xedatzen duena argitara eman dadila Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariaren eta Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariaren arteko Akordioa, zeinaren bidez batera baimentzen baitiote kudeaketa-esleipen bat Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuari, Nasuvinsari transferentzia egiteko, “Bicimugi” proiektua gauzatu dezan.

120/2020 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, deialdia egiten duena, Nafarroako Foru Komunitatean, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionaleko zenbait kualifikaziori lotuta dauden lanbide gaitasunak ebaluatu eta egiaztatzeko prozedurarako.

146E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ingurumen ukipenetarako baimena ematen baita proiektu honetarako: autokontsumorako 132 kW-eko eguzki-instalazio fotovoltaiko bat jartzea Funesko hondakin-uren araztegian, Funesko udal-mugartean. Sustatzailea Nafarroako Toki Azpiegiturak SA (NILSA) da.

AKATS ZUZENKETA, Herri-lanen eta Azpiegituren zuzendari nagusiaren urriaren 16ko 790/2020 Ebazpenean. Ebazpen horren bidez jendaurrean jarri zen Nafarroako Zeharbideen Inbentarioaren proiektua, eta entzutea ematen zeharbide bakoitzaren kokaleku diren toki entitateei.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Deialdia, Udaltzaingoko inspektoreordearen oposizio-lehiaketarena

MÉLIDA

Zerbitzu anitzetako enplegatu izendatzeko proposamena

TEBAS

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez zerbitzu anitzetako enplegatua izateko lanpostu bat betetzeko, aldi baterakoa, eta izangai zerrenda bat osatzeko, sortzen diren beharrei erantzutearren

TUTERA

Diruzain lanpostuan aldi baterako kontratuarekin aritzeko izangaien zerrenda

EGUESIBAR

Deialdia, udaltzain-agente izateko 3 lanpostu oposizio bidez betetzeko, lanpostu kopurua handitzeko aukerarekin

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ACEDO

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ANTSOAIN

2021eko ordenantza fiskalak. Hasierako onespena

ERGOIENA

Xehetasun-azterketa, Lizarragako 1. poligonoko 340. lurzatian. Behin betiko onespena

GASTIAIN

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

UHARTE

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 97. lurzatian.
Behin betiko onespena

ORBAIZETA

Udal Plan Orokorra

RIBAFORADA

24/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

JAITZ

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BIDANKOZE

Udalbatzako kideen ordainsariak. Onespena

2021erako karga-tasak

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Ediktua. Oinarrizko eskubideen gaineko 432/2020 prozedura