242. ALDIZKARIA - 2018ko abenduaren 18a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

1022E/2018 FORU AGINDUA, azaroaren 14koa, Osasuneko kontseilariak emana, Osasuneko kontseilariaren abenduaren 20ko 674E/2016 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez ezarri ziren Nafarroako 2014-2020 Osasun Planaren Kronikoen Estrategiaren Batzorde Teknikoaren helburuak eta erantzukizunak.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

315/2018 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko Justizia Zuzendaritza Nagusiak emana, destinoak esleitzen dizkiena azaroaren 24ko JUS/1166/2017 Aginduaren bidez deitutako hautaprobak gainditu dituzten Justizia Administrazioko Izapidetze Prozesal eta Administratiboko Kidegoko funtzionarioei (txanda irekia), Nafarroako Foru Komunitatean.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

108E/2018 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko erizainen lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia ebazten duena.

2268/2018 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez, agindua ematen da argitara dadin 2018ko azaroaren 26ko Gobernu Kontseiluak onetsitako “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko administrazioko eta zerbitzuetako langileen 2018ko lan publikoaren eskaintza onesten duena”.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

59E/2018 FORU AGINDUA, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak emana, “Nafarroako ikus-entzunezkoak ekoizteko laguntzak” izeneko diru-laguntzaren 2019ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 425110.

927E/2018 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita deialdi honetarako gastua egiteko: “Espezializazio adimentsuaren estrategian finkatutako lehentasunezko arlo ekonomikoko enpresentzako diru-laguntzak, 30 urtetik beherako langabeak kontratatzeagatik”. DDBN identifikazioa: 425718.

928E/2018 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita diru-laguntza honetarako gastua: “Enpresentzako diru-laguntzak, 30 urtetik beherako langabeak praktiketarako kontratatzeko”. DDBN identifikazioa: 425696.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

64C/2018 EBAZPENA, urriaren 31koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako beste entitate batzuen jabetzako kirol ekipamenduak eta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresa eta entitate pribatuen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

65C/2018 EBAZPENA, urriaren 31koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Berako Conservas Martiko SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

66C/2018 EBAZPENA, azaroaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

67C/2018 EBAZPENA, azaroaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko Nafarroako zentro pribatu itunduen sektoreko hitzarmen kolektiboaren batzorde paritarioaren 2018ko maiatzaren 11ko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

68C/2018 EBAZPENA, azaroaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko Nafarroako zentro pribatu itunduen sektoreko hitzarmen kolektiboaren batzorde paritarioaren 2018ko otsailaren 12ko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

69C/2018 EBAZPENA, azaroaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko Nafarroako zentro pribatu itunduen sektorearen hitzarmen kolektiboko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

75C/2018 EBAZPENA, azaroaren 20koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Uharteko Zeroa Multimedia SA enpresaren hitzarmena aldatzeko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

265/2018 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, Iruñerriko Taxi Zerbitzu Bateratuaren Lurralde Eremuko tarifen aldaketa onesten duena 2019. urterako.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ESTERIBAR

Administrari-ofizialen izendapena

ORKOIEN

Orkoiengo Udalaren zerbitzu anitzetako enplegatua,
hizkuntza eskakizuna duena, izendatzeko proposamena

TUTERA

Udaltzain izendatzea (C maila)

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AINTZIOA

Aldaketa, 2018ko aurrekontuan. Hasierako onespena

ARAMENDIA

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

ARTAXOA

2018ko 11., 12., 13., 14. eta 15. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

BERA

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

CINTRUÉNIGO

Kontribuzio berezien ezarpena eta arauketa, Camino Estrecho, Cooperativa Jamaica, Fortun Garces, Iñígo Arista eta Iñigo de Loyola kaleetako sareak berritzeko obrak egiteko. Hasierako onespena

FITERO

Aldaketak 2019ko ordenantza fiskaletan. Hasierako onespena

2019ko zerga-tasak

GARINOAIN

Nafarroako Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren esku uztea
“BTT espazioa Erdialdean” proiekturako TGPEren (Leader) laguntzen tramitazioa eta obraren zuzendaritza eta exekuzioa kontratatzeko espedienteen kudeaketa administratiboa

GOIZUETA

9/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

HIRIBERRI (AEZKOA)

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

2019ko ekitaldirako karga-tasak eta tasak

LUKIN

2019ko zerga-tasak

OLAZTI

2018ko 4-8 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ORBAIZETA

Herri-lurretako lurzati txiki baten desafektazioa.
Behin betiko onespena

ORISOAIN

Nafarroako Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren esku uztea “BTT espazioa Erdialdean” proiekturako TGPEren (Leader) laguntzen tramitazioa eta obraren zuzendaritza eta exekuzioa kontratatzeko espedienteen kudeaketa administratiboa

PUIU

Nafarroako Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren esku uztea
“BTT espazioa Erdialdean” proiekturako TGPEren (Leader) laguntzen tramitazioa eta obraren zuzendaritza eta exekuzioa kontratatzeko espedienteen kudeaketa administratiboa

JAITZ

Aldaketa, Hirigintzako jarduketengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

ULTZAMA

Udal ordenantza, Udaletxeko hego hegaleko 2. solairuan erabilgarri dauden “coworking” gune edo lanerako espazio partekatuen erabilera eta prezioak arautzen dituena. Behin betiko onespena

UNTZUE

Ondasunen inbentario orokorra. Onespena

Nafarroako Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren esku uztea
“BTT espazioa Erdialdean” proiekturako TGPEren (Leader) laguntzen tramitazioa eta obraren zuzendaritza eta exekuzioa kontratatzeko espedienteen kudeaketa administratiboa

Diru-bilketarako egutegia 2019. urterako

EGUESIBAR

7/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BIDANKOZE

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ZUDAIRI

2018ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE BARDENAS

Convocatoria Junta General Extraordinaria

COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL IMPERIAL
DE ARAGÓN

Junta General Ordinaria