242. ALDIZKARIA - 2018ko abenduaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LUKIN

2019ko zerga-tasak

Lukingo Udalak, 2018ko urriaren 16an egin osoko bilkuran, ondoko tasa, indize eta ehunekoak onetsi zituen 2018rako:

–Hiri-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: %0,34.

–Landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa: %0,73.

–Jarduera ekonomikoen gaineko zerga: 1. indizea.

–Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: %4, obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean.

–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga: Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1.995 Foru Legearen 175. eta 176. artikuluetan ezarri gutxieneko ehunekoak aplikatuko dira.

–Igerilekuak 2019an:

  • Helduen abonamenduak: 50 euro.
  • Adingabeen abonamenduak: 40 euro.
  • Helduen eguneko sarrera: 5 euro.
  • Adingabeen eguneko sarrera: 4 euro.

Lukinen, 2018ko azaroaren 20an.–Alkate udalburua, Juan José Sainz Urra.

Iragarkiaren kodea: L1814272