242. ALDIZKARIA - 2018ko abenduaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GARINOAIN

Nafarroako Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren esku uztea
“BTT espazioa Erdialdean” proiekturako TGPEren (Leader) laguntzen tramitazioa eta obraren zuzendaritza eta exekuzioa kontratatzeko espedienteen kudeaketa administratiboa

Garinoaingo Udalak, 2018ko azaroaren 23an egin osoko bilkuran berezian, ondotik ematen den erabakia hartu zuen, besteak beste. Hona hemen:

“Garinoaingo Udalak interesa dauka “BTT espazioa Erdialdean” proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren tramiteak abiarazteko, bai eta proiektua TGPEren (Leader) laguntzen deialdira aurkezteko ere, 2020. urterako eragiketen inplementaziorako laguntzen oinarri arautzaileei eta deialdiari jarraituz, 2018ko 139. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baitziren, uztailaren 19an. Hori guztia Nafarroako Erdialdeko Tokiko Garapen Parte-hartzailearen Estrategiei jarraituz eta Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programaren barnean (19.02.01 azpineurria).

Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren (aurrerantzean) helburu nagusia da, Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren Estatutuen 6. artikuluaren arabera, Nafarroako Erdialdearen garapen integrala lortzea; besteak beste, “i) Erdialdeko jarduketa turistikoak koordinatu, garatu eta bateratzea” du helburutzat. Bada, Garinoaingo Udala entitate horretako partaide da.

Partzuergoak aipatutako proiektua prestatzeko eskatu zion Iñigo Labat Yanguas herri-lanetako ingeniari teknikoari. Proiektu hori espedientean jasota dago “BTT espazioa Erdialdean” proiektua izenarekin, eta 2018ko azaroaren 9ko data du.

Dokumentu horretan BTT espazioa garatzen da ondoko udalerri hauetan: Artaxoa, Barasoain, Garinoain, Leotz, Miranda Arga, Murillo el Cuende, Erriberri, Orisoain, Puiu, San Martin Unx, Santakara, Tafalla, Untzue eta Uxue. Orobat, udalerri bakoitzeko lurzatien gaineko ukipenak jasotzen dira, bai eta udalerri bakoitzari dagokion kostua ere; zehazki, Garinoaingo Udalarena 6.744,19 eurokoa da.

Ikusirik, Garinoaingo Udalaren idazkariaren 2018ko azaroaren 19ko txostena.

Eta adierazitakoa kontuan hartuz, Garinoaingo Udaleko Osoko Bilkurak,

ERABAKI DU:

Lehenbizikoa.–“BTT espazioa Erdialdean” proiektua onestea, Iñigo Labat Yanguas herri-lanetako ingeniari teknikoak prestatua, 2018ko azaroaren 9ko datarekin, espedientean jasota baitago.

Bigarrena.–“BTT espazioa Erdialdean” proiektua gauzatzeko udal hauen arteko lankidetza hitzarmena onestea: Artaxoa, Barasoain, Garinoain, Leotz, Miranda Arga, Murillo el Cuende, Erriberri, Orisoain, Puiu, San Martin Unx, Santakara, Tafalla, Untzue, Uxue eta Erdialdea Garatzeko Partzuergoa.

Hirugarrena.–Proiektua TGPEren (Leader) laguntzen deialdira aurkezteko tramitazioaren kudeaketa administratiboa Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren esku uztea, 2020. urterako eragiketen inplementaziorako laguntzen oinarri arautzaileei eta deialdiari jarraituz, 2018ko 139. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baitziren, uztailaren 19an. Hori guztia Nafarroako Erdialdeko Tokiko Garapen Parte-hartzailearen Estrategiei jarraituz eta Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programaren barnean (19.02.01 azpineurria). Partzuergoak esleitutako kudeaketa onartu du.

Laugarrena.–“BTT espazioa Erdialdean” proiektuko obren zuzendaritza eta exekuzioa kontratatzeko espedienteen kudeaketa administratiboa Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren esku uztea. Partzuergoak esleitutako kudeaketa onartu du.

Bosgarrena.–Erdialdea Garatzeko Partzuergoaren esku uztea onetsitako proiektuak Garinoaingo udalerrian ukitzen dituen lurzatiak, Udalaren jabetzakoak baitira. Lurzati horiek zein diren proiektuan zehaztu da.

Seigarrena.–“Laugarren eta bosgarren” erabakiak gauzatuko dira “hirugarren” erabakian adierazitako laguntza eskuratzen bada.

Zazpigarrena.–Erabaki honen edukia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2018 Legearen 9. artikuluan eskumenak eskuordetzan emateari buruz ezarritakoa betetzeko.

Zortzigarrena.–Erabaki hau igortzea Erdialdea Garatzeko Partzuergoari eta hitzarmena sinatu duten udalei.

Bederatzigarrena.–Alkatetzari ahalmena ematea, erabaki hau aplikatu eta garatzeko behar diren agiri guztiak sina ditzan.”

Garinoainen, 2018ko azaroaren 26an.–Alkatea, Iñigo Arregui Oderiz.

Iragarkiaren kodea: L1814666