242. ALDIZKARIA - 2018ko abenduaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

67C/2018 EBAZPENA, azaroaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko Nafarroako zentro pribatu itunduen sektoreko hitzarmen kolektiboaren batzorde paritarioaren 2018ko maiatzaren 11ko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

Desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko Nafarroako zentro pribatu itunduen sektoreko hitzarmen kolektiboaren batzorde paritarioaren akordio testua aztertu da (kode zenbakia: 31008485012006), erregistro honetan 2018ko urriaren 26an sartu zena, enpresaren eta sindikatuen ordezkariek (UGT eta CCOO) 2018ko maiatzaren 11n sinatua, Langileen Estatutuari buruzko Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 90. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan eta Hitzarmen Kolektiboen Erregistro eta Gordailuei buruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera. Horrenbestez,

EBATZI DUT:

1. Nafarroako Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroan inskribatzeko agintzea.

2. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, orok jakin dezan.

Iruñean, 2018ko azaroaren 12an.–Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusia. Izaskun Goñi Razquin.

Desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko Nafarroako zentro pribatu itunduen sektoreko hitzarmen kolektiboaren batzorde paritarioaren akordioa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: F1814420