242. ALDIZKARIA - 2018ko abenduaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTAXOA

2018ko 11., 12., 13., 14. eta 15. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuari jarraikiz, Udalaren 2018ko aurrekontuan 11., 12., 13., 14. eta 15. aldaketak onesten dituen espedientea jendaurrean egon denean, iragarkia 2018ko urriaren 25eko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuta, inork alegazio, eragozpen edo oharrik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsitzat jotzen da eta laburturik ematen da argitara, kapituluz kapitulu. Hona hemen:

Kreditu berezia

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Arkeologia auzolanak egitea

4.000,00

Aldaketak, guztira

4.000,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

4.000,00

Finantzabideak, guztira

4.000,00

Kreditu berezia

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Argiteria publikoa berritzea

97.160,46

Aldaketak, guztira

97.160,46

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Ekarpena, TIP

58.296,28

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

38.864,18

Finantzabideak, guztira

97.160,46

Kreditu berezia

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Euri-uretako sarea Kale Nagusian

72.954,08

Aldaketak, guztira

72.954,08

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Ekarpena, TIP

62.010,97

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

10.943,11

Finantzabideak, guztira

72.954,08

Kreditu berezia

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Udalaren zerbitzaria aldatzea eta komunikazioa

14.000,00

Aldaketak, guztira

14.000,00

Finantzabideak (gastuak beheititzea):

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Esku-hartzea 0-3ko eraikinaren estalkian

-583,98

Esku-hartzea 0-3ko ataripearen teilatuan

-13.182,75

Komunikazio batzordea

-233,27

Kreditu beheititua, guztira

14.000,00

Kreditu berezia

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Ziklomotor elektrikoa erostea, Artaxoan

2.543,49

Ikastetxe publikoko argien instalazioa berritzea

17.756,51

Autokontsumorako energia fotovoltaikoa instalatzea, zahar etxean

31.626,98

Autokontsumorako energia fotovoltaikoa instalatzea, kiroldegian

23.423,18

Argiztapena Udaleko zahar etxean

2.542,21

Argiztapena berritzea Artaxoako Udaleko kiroldegian

18.793,72

Argiztapena berritzea Artaxoako erabilera anitzeko eraikinean

3.684,45

Aldaketak, guztira

100.370,54

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza

66.927,17

Zahar etxerako ekarpena

11.880,00

Finantzabideak, guztira

78.807,17

Finantzabideak (kredituak beheititzea):

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

(euro)

Esku-hartzea 0-3 urtekoendako eraikinaren estalkian

21.563,37

Finantzabideak, guztira

21.563,37

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

Artaxoan, 2018ko azaroaren 19an.–Alkatea, Adolfo Vélez Ganuza.

Iragarkiaren kodea: L1814194