242. ALDIZKARIA - 2018ko abenduaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GOIZUETA

9/2018 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru Legearen 212. artikuluak eta ondorengoek xedatutakoa betez, hasiera batean onetsitako 2018ko aurrekontuaren 9. aldaketa, 2018ko 221. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, azaroaren 15ean. Ondorengo hamabost egun balioduneko epea erreklamaziorik jaso gabe amaituta, aipatutako aurrekontuaren aldaketa behin betiko onartua ulertzen da.

Horrenbestez, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legearen 214. artikuluak eta 202.3 artikuluak xedatutakoa betetzeko, behin betiko onetsitako aurrekontuaren aldaketa argitara ematen da, honela zehaztua:

–Kreditu-gehigarria.

2. kapitulua: 4.000 euro.

Finantzaketa, baja ematen den partida:

1. kapitulua: 4.000 euro.

–Diru-sarrera bidez sortutako kreditua.

4. kapitulua: 8.953,94 euro.

Finantzaketa:

4. kapitulua: 8.953,94 euro.

Aditzera ematen da denek jakin dezaten.

Goizuetan, 2018ko abenduaren 10ean.–Alkatea, Unai Loiarte Ansa.

Iragarkiaren kodea: L1814973