242. ALDIZKARIA - 2018ko abenduaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BIDANKOZE

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan xedatuari jarraikiz, eta jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, behin betiko onetsi da 2019ko udal aurrekontua. Hasierako onespenaren erabakia 2018ko 222. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, azaroaren 16an.

Argitara ematen da, orok jakin dezan.

DIRU-SARRERAK:

KAP.

IZENA

HASIERAKO
AURREIKUSPENAK

1

Zuzeneko zergak

30.200,00

2

Zeharkako zergak

4.000,00

3

Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

28.250,00

4

Transferentzia arruntak

38.450,00

5

Ondareko diru-sarrerak eta herri-lurretako aprobetxamenduak

24.400,00

7

Kapital-transferentziak eta bestelako diru-sarrerak

475.000,00

9

Finantza-pasiboak

0,00

GUZTIRA

600.300,00

GASTUAK:

KAP.

IZENA

HASIERAKO
AURREIKUSPENAK

1

Langileria gastuak

10.450,00

2

Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak

78.150,00

3

Finantza-gastuak

1.000,00

4

Transferentzia arruntak

25.700,00

6

Inbertsio errealak

480.000,00

9

Finantza-pasiboak

5.000,00

GUZTIRA

600.300,00

Bidankozen, 2018ko abenduaren 11n.–Alkatea, Tomás Pasquel Ayechu.

Iragarkiaren kodea: L1814971