20. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 28a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

3025/2020 EBAZPENA, abenduaren 28koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, deialdia onesten duena lekualdatze-lehiaketa bidez bete daitezen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gizarte-hezitzailearen lanpostu hutsak.

57E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 13koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita bete gabe gelditu direla deialdi honetako lanpostuak: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako barrutiko fakultatibo espezialisten 4 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia.

7/2021 EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 7koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, Ekonomia Gaietarako Zerbitzuko Kudeaketa Ekonomikoaren Ataleko burutza merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdia onesten duena.

1.7. BESTELAKOAK

2980/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegira igortzen duena 233/2020 prozedura laburtuan bideratutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa. Errekurtso hori AFAPNA sindikatuak jarri zuen Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegian.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, HYDRO EXTRUSION SPAIN SAUk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ULTZANUETA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, zerbitzu anitzetako lanpostu bat betetzeko, aldi baterako lan-kontratuarekin eta lanaldi erdian

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

Xehetasun-azterketa. Hasierako onespena

ARAITZ

Udal ordenantza, Hizkera ez-sexistaren erabilera eta komunikazio inklusiboaren sustapena arautzen duena. Behin betiko onespena

ZIZUR

Determinazio egituratzailearen aldaketa puntuala Arau Subsidiarioetan, Paternaingo 5. poligonoko 260. lurzatiari dagokionez. Hasierako onespena

CORTES

Birpartzelazio eta urbanizazio proiektua, S.10 sektorean. Behin betiko onespena

LIZARRA

Xehetasun-azterketa 2065. eta 2066. lurzatietan.
Hasierako onespena

GESALATZ

Lerateko UC-10.3 urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

UHARTE

Xehetasun-azterketa. Hasierako onespena

IGUZKITZA

Aldaketa Udal Planeko egiturazko determinazioetan
(Jurramendiko paisaia). Behin-behineko onespena

ERRIBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia UC5 unitatean. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia UC3 unitatean. Hasierako onespena

ARRIPODAS

Ordenantza, bide publikoak arautzen dituena. Behin betiko onespena

JAITZ

Herri-ondasunen desafektazioa, 3. poligonoko 312. lurzatian

ULTZAMA

Larraintzarko 13. poligonoko 109. lurzatia urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

DEIERRI

Zurukuaingo UE-ZUR-22A unitatearen (118. lurzatia)
urbanizazio proiektua. Hasierako onespena

Zurukuaingo UE-ZUR-22A unitatearen (118. lurzatia) borondatezko birpartzelazioa. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Hilerriko zerbitzuak emateko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko espedientea. Hasierako onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

540/2016 prozedura arrunta

526/2016 prozedura arrunta

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/Resolución de alcadía

ALTSASU

Ur hornidura zerbitzuaren tasak borondatez ordaintzeko epea, 2020ko bigarren seihilekoa

CASCANTE

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes