14. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 21a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

27E/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 28koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuaren egitura garatzen duena bulegoen mailan.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2961/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko industria ingeniarien lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

2962/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko kazetarien lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

2963/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko koordinazioko operadore laguntzaileen lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

58/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, batetik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituludun izateko hogeita zazpi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten da, eta, bestetik, oposizioko lehenengo proba egiteko eguna, tokia eta ordua finkatzen dira.

317/2020 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez merezimendu lehiaketa baterako deialdia egiten baita ikastetxeetan berariazko proiektuak edo programak aztertu eta ezartzeko lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

101E/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez zuzentzen baita akats bat, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiaren urriaren 23ko 79E/2019 Ebazpenarekin batera argitaratutako unitate morfologikoaren fitxan (xehetasun azterketaren 1. eranskina) atzeman dena. Aipatutako 79E/2019 Ebazpenaren bidez behin betiko onesten da Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektorialeko D-10.3.2 lurzatiaren xehetasun azterketa, Julio Goicoechea Alfonsok eta Silvia Amorena Iturraldek sustatua.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

21E/2020 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Nafarroako Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, aisialdiko monitore edo zuzendarientzako ikastaroak egiten dituzten gazteentzako laguntzen deialdia onesten duena, banakako ebaluazio prozeduraren bidez. Nafarroako Gazteriaren Institutuak ofizialki onartutako aisialdiko eskolek antolatuak eta emanak dira ikastaro horiek. DDBN identifikazioa: 538631.

196/2020 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ematen baitira Landa Garapeneko zuzendari nagusiaren 2020ko urriaren 14ko 137/2020 Ebazpenean ezarritako deialdiari dagozkion laguntzak; ebazpen horren bidez onetsi ziren 2020rako deialdi bat eta haren oinarri arautzaileak, aldi baterako eta salbuespeneko laguntza bat emateko COVID-19aren krisiak bereziki kaltetutako nekazari eta enpresa txiki eta ertainei, Nafarroako 2014-2020 Landa Garapenerako Programako M21 neurriarekin bat.

1.7. BESTELAKOAK

557/2020 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) erdiesteko 2020. urtean egin ziren probak gainditu zituztenei agiri hori emateko baimena ematen duena.

558/2020 EBAZPENA, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Gobernuaren Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) erdiesteko 2019. urtean egin ziren probak gainditu zituztenei agiri hori emateko baimena ematen duena.

99/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Nekazaritza Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Viveros Sola inskribatzen baita Mintegiko Hazien eta Landareen Ekoizleen Erregistro Nazionalean, baratzerako mintegi-landareen ekoizle-ugaltzaile gisa.

1378E/2020 EBAZPENA, abenduaren 14koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Pestriz haize-parkearen ingurumen-inpaktuaren adierazpena egiten baita. Haize-parke hori Eólica Pestriz SLk sustatu du, Buñuelen, eta energia ateratzeko azpiegiturak ukipena izanen du udalerri horretan.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Avicola San Miguel N 705 NA ENSak sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

Udal ordenantza, mugikortasuna eta trafikoa arautzen dituena. Behin betiko onespena

BERA

Ordenantza fiskala, ibilgailuak espaloietan barna sartzeko eta ateratzeko eta eremu publikoa ibilgailuen aparkaleku esklusiborako eta edozein motatako salgaien zamalanetarako erreserbatzeko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

BURLATA

21. ordenantza fiskalaren aldaketa, Tokiko jabari publikoko lurzoru, lurgain eta lurpearen erabilera pribatiboagatiko edo aprobetxamendu bereziagatiko tasak ezartzen baititu, terrazei eta mahai hankabakarrei dagokienez. Neguko denboraldia. Behin betiko onespena

CAPARROSO

Berehalako hondamen-egoera deklaratzea eta eraispena gauzatzea

ETXARRI ARANATZ

Hiri jarduketarako plan berezia 5. poligonoko 238. lurzatian. Hasierako onespena

LESAKA

Udalaren egoitza elektronikoa sortzea

Ordenantza fiskaletako aldaketa, 2021. urteko tarifak. Behin betiko onespena

OLORITZ

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

UHARTE ARAKIL

Jarduera sailkaturako eskaera

UTERGA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Hirigintzako hitzarmena Elkanoko 8. poligonoko 52. lurzatirako. Jendaurrean jartzea