14. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LESAKA

Ordenantza fiskaletako aldaketa, 2021. urteko tarifak. Behin betiko onespena

Udalak, 2020ko urriaren 29an eginiko osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aldaketa ordenantza fiskaletan, 2021. urteko tarifak paratzeko.

Erabaki hori jendaurrean egon da hogeita hamar egunez, aldez aurretik ediktuak ezarrita bai Udalaren iragarki-taulan eta baita 263. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2020ko azaroaren 10ekoan, ere.

Alegaziorik aurkeztu ez direnez, automatikoki behin betiko onespena jaso du.

Horrenbertzez, ebatzi dut:

1. Tarifa berrien behin betiko testua Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

2. Tarifa horiek jakinaraztea Nafarroako Gobernuko Toki Administrazioko Zuzendaritza Nagusiari.

2021. URTEKO TARIFAK

1. Agiriak luzatu eta tramitatzea.

1.1. Fotokopiak:

1.1.1.

DIN-A 4 neurrikoak: zuri-beltzean, unitatea:

0,15 euro

1.1.2.

DIN-A 4 neurrikoak: kolorean, unitatea:

1,00 euro

1.1.3.

DIN-A 3 neurrikoak: zuri-beltzean, unitatea:

0,20 euro

1.1.4.

DIN-A 3 neurrikoak: kolorean, unitatea:

1,50 euro

1.2. Ziurtagiriak eta bolanteak:

1.2.1.

Arruntak, unitatea:

1,00 euro

1.2.2.

Udal agiritegian kontsulta egin behar bada, unitatea:

4,00 euro

1.2.3.

Ordainagirien eta katastroko orrien kopiak:

1,00 euro

1.2.4.

Konpultsak, unitatea:

(Lesakako Udalak berak eskatu badu konpultsa egitea, ez da konpultsa horregatik deus ordainduko).

0,70 euro

1.2.5.

Udalaren web-orriaren bidez eskatzen diren ziurtagiriak dohan izanen dira. Baita gizarte zerbitzu publikoek eskatzen dituztenak ere.

1.3. Zedula partzelarioak, unitatea:

1,00 euro

1.4. Arma txartelak tramitatzea, txartel bakoitza:

5,00 euro

1.5. Arriskutsuak izaten ahal diren animaliak izateko txartelaren tramitazioa:

25,00 euro

1.6. Jarduera ekonomikoen gaineko zergan altak, bajak edo aldaketak tramitatzea, bakoitza:

4,00 euro

1.7. Hirigintzako Udal Plana edo bertze agiri batzuk dituzten CD ROM diskak:

10,00 euro

1.8. Udalaren aitzinean espedienteak sustatzen dituztenek, eta espediente horiek tramitatzeko beharrezkoa bada legalki ediktuak paratzea Nafarroan argitaraturiko egunkarietan edota bertze argitalpen batean, iragarki horien kostua oso-osorik ordaindu beharko diote Udalari.

1.9. Lur urbanizaezinean etxebizitzak eraikitzeko aukerarengatik informazioa eskatzen dutenei, txosten horiek egiten dituzten enpresak fakturatutako zenbateko osoa kobratuko zaizkie.

2. Jarduera sailkatu eta kaltegabeetan aritzeko, jarduerak eskualdatzeko lizentziak, edota erantzukizunpeko adierazpenak.

2.1. 700 metro koadro bitarteko lokalak:

2.1.1.

Jarduera lizentzia edota aitorpen arduratsua, lokalaren azaleraren arabera:

50 metro koadro bitarte:

290,45 euro

51tik 100 metro koadro bitarte:

388,12 euro

101etik 200 metro koadro bitarte:

642,32 euro

201etik 400 metro koadro bitarte:

963,55 euro

401etik 700 metro koadro bitarte:

1.284,69 euro

2.1.2.

Irekitzeko lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, lokalaren azaleraren arabera:

50 metro koadro bitarte:

195,03 euro

51tik 100 metro koadro bitarte:

243,21 euro

101etik 200 metro koadro bitarte:

428,37 euro

201etik 400 metro koadro bitarte:

642,97 euro

401etik 700 metro koadro bitarte:

856,45 euro

2.2. 700 metro koadrotik goitiko lokalak:

Jarduera lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, metro koadro bakoitzeko:

1,92 euro

Irekitzeko lizentzia edota erantzukizunpeko adierazpena, metro koadro bakoitzeko:

1,26 euro

2.3. Jarduera lizentzia edo irekitzekoa aldatzeko, espediente bakoitzeko (titulartasun aldaketak edo aldaketa txikiak direnean, proiektua prestatzea eskatzen ez dutenak):

97,01 euro

2.4. Jarduera kaltegabeetako irekitze-lizentzietan, edo mota honetako lizentzien eskualdaketa denean, tarifaren %50eko hobaria aplikatuko da.

3. Leku publikoak modu pribatiboan erabiltzeko eskubideak eta tasak.

3.1. Zirkua edo antzeko ikuskizun ibiltariak paratzeagatik, leku publikoa erabiltzen duten eguneko:

160,22 euro

3.2. Mendiko pistak eta herri-bideak erabiltzegatik:

3.2.1.

Zura pasatzeko bada, metro kubikoko:

1,10 euro

4. Ur hornidura (tarifak lau hilean behin kobratuko dira).

4.1. Hornidura zerbitzua eskura izateagatik (etxeko erabilera):

6,14 euro

4.2. Etxeko erabilera, kuota finkoa 60 m³-ra bitarte. Ez bada kontagailua leitu, kuota finkoa kobratuko da:

18,73 euro

4.3. Etxeko erabilera, 60 m³-tik goiti 75 m³ bitarte, m³ bakoitzeko:

0,36 euro

4.4. Etxeko erabilera, 75 m³-tik goiti 90 m³ bitarte, m³ bakoitzeko:

0,47 euro

4.5. Etxeko erabilera, 90 m³-tik goiti 120 m³ bitarte, m³ bakoitzeko:

0,68 euro

4.6. Etxeko erabilera, 120 m³-tik goitiko m³ bakoitzeko:

0,75 euro

4.7. Hornidura zerbitzua eskura izateagatik (erabilera industriala):

18,73 euro

4.8. Erabilera industriala edo ureztatzeko, 0tik 120 m³-ra, m³ bakoitzeko:

0,57 euro

4.9. Erabilera industriala edo ureztatzeko, 120tik 700 m³-ra, m³ bakoitzeko:

0,63 euro

4.10. Erabilera industriala edo ureztatzeko, 700 m³-tik goiti 3.000 m³-ra bitarte, m³ bakoitzeko:

0,68 euro

4.11. Erabilera industriala edo ureztatzeko, 3.000 m3-tik goitiko m³ bakoitzeko:

0,75 euro

4.12. Etxeko erabilerarako hartunea:

98,04 euro

4.13. Erabilera industrialerako hartunea:

245,01 euro

4.14. Behin-behineko lotunea, ura kontsumitzeko:

48,71 euro

4.15. Behin-behineko lotunea paratzeagatik, ur-kontagailurekin, lotura bakoitzeko (kontsumoa, erabileraren arabera kobratuko da):

20,81 euro

4.16. Ur kontagailua: partikularrari kostaprezioa soilik kobratuko zaio.

5. Udalaren kirol eta kultura-instalazioen erabilera.

5.1. Pilotalekua (erabilera orduak gehi argia):

Erabilera-ordu bakoitzeko:

6,00 euro

Argi guztiak piztuta:

7,00 euro

Argien erdiak piztuta:

4,00 euro

Argien herena piztuta:

3,00 euro

Dutxaren erabilera:

1,00 euro

5.2. Futbol zelaia (erabilera orduak gehi argia):

Erabilera-ordu bakoitzeko:

31,00 euro

Argiak, ordu bakoitzeko (erabiltzen diren fokoen arabera):

28 foko:

27,50 euro

16 foko:

16,50 euro

12 foko:

14,50 euro

Zazpiko futbola, 14 fokorekin:

16,00 euro

Zazpiko futbola, 8 fokorekin:

10,00 euro

Zazpiko futbola, 6 fokorekin:

8,00 euro

5.3. Igerilekuak:

Adinak:

–Infantilak, 4tik 10 urtera (gimnasiora sarrera debekatua).

–Jubenilak, 11tik 15 urtera (gimnasiora sarrera debekatua).

–Helduak, 16tik 64 urtera.

–Erretiratuak, 65etik goiti.

5.3.1.

Hasierako matrikula:

Helduak:

113,72 euro

Jubenilak:

85,03 euro

Infantilak:

67,71 euro

Bertzeak:

84,50 euro

5.3.2.

Urteko bonua (hileko kuota):

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

28,61 euro

Jubenilak:

20,17 euro

Infantilak:

15,44 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

19,16 euro

Bigarren zerbitzura eguneko sarrera (igerilekua edo gimnasioa):

3,04 euro

5.3.3.

Neguko bonua, 9 hilabete (hileko kuota):

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

31,36 euro

Jubenilak:

23,35 euro

Infantilak:

18,55 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

22,26 euro

Bigarren zerbitzura eguneko sarrera (igerilekua edo gimnasioa):

3,04 euro

5.3.4.

Bi zerbitzuetara bonuaren plusa (igerilekua eta gimnasioa) hilerokoa (16 urtetik goiti):

Urteroko abonamendurako kuota:

7,29 euro

Neguko, udako eta hilabeteko bonuen kuota

9,23 euro

5.3.5.

Hileko kuota:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

63,65 euro

Jubenilak:

48,00 euro

Infantilak:

39,48 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

47,38 euro

5.3.6.

Udako abonamendua:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

88,52 euro

Jubenilak:

77,83 euro

Infantilak:

58,26 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

77,37 euro

5.3.7.

Eguneko sarrerak, laneguna, egun osoa:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

11,40 euro

Jubenilak:

8,00 euro

Infantilak:

6,28 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

7,45 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa):

17,12 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa):

11,14 euro

5.3.8.

Eguneko sarrerak, laneguna, egun erdia (udako arratsaldeetan bakarrik):

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

7,39 euro

Jubenilak:

5,12 euro

Infantilak:

3,95 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

4,56 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa):

11,09 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa):

6,84 euro

5.3.9.

Eguneko sarrerak, jaieguna, egun osoa:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

13,17 euro

Jubenilak:

10,28 euro

Infantilak:

8,00 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

9,17 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa):

19,80 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa):

13,78 euro

5.3.10.

Eguneko sarrerak, jaieguna, egun erdia (udako arratsaldeetan bakarrik):

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

8,21 euro

Jubenilak:

6,28 euro

Infantilak:

4,81 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

5,37 euro

Helduak (igerilekua eta gimnasioa):

12,31 euro

Bertzeak (igerilekua eta gimnasioa):

8,05 euro

5.3.11.

Gastuak:

Itzultze gastuak: erreziboaren % 10a.

2. txartela:

9,03 euro

5.3.12. Kirol jardueren tarifak: enpresa kudeatzaileak zehaztuko ditu denboraldiko programen arabera.

5.3.13.

Gastuak, eszedentzian daudenen kuoten mantenimendua, urte guztiko kuotan, hilero:

Helduak:

9,16 euro

Jubenilak:

6,60 euro

Infantilak:

5,18 euro

Bertzeak:

6,08 euro

5.3.14.

Gastuak, eszedentzian daudenen kuoten mantenimendua, neguko kuotan, (9 hilabete) hilero:

Helduak:

9,91 euro

Jubenilak:

7,51 euro

Infantilak:

6,08 euro

Bertzeak:

6,99 euro

5.3.15.

Urteko abonamendu familiarra, matrikula:

Helduak:

102,34 euro

Jubenilak:

76,53 euro

10 urte:

60,94 euro

4-9 urte:

60,94 euro

Bertzeak:

76,06 euro

5.3.16.

Urteko abonamendu familiarra, hileko kuota:

Helduak (igerilekua edo gimnasioa):

28,61 euro

Jubenilak:

20,17 euro

10 urte:

15,44 euro

4-9 urte:

0,00 euro

Bertzeak (igerilekua edo gimnasioa):

19,16 euro

5.4. Koskontako bidea 7, 2.ean dagoen lokala erabiltzea:

Erreserbaturiko ordu bakoitzeko:

(Ordua baino guttiagoko erreserbagatik ordu erdia ordainduko da).

20,26 euro

Osasun eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateek ordaintzetik libre izanen dira.

5.5. Burdinaren etxea. Sarrera:

2,00 euro

5.6. Alondegiko lokala, 2. solairua erabiltzea (Beheko Plaza 9):

Erreserbaturiko ordu bakoitzeko:

(Ordua baino guttiagoko erreserbagatik ordu erdia ordainduko da):

3,00 euro

Osasun eta gizarte zerbitzuak eskaintzen dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateek ordaintzetik libre izanen dira.

5.7. Harriondoako gelak erabiltzea:

“Alasta” gela:

Hilabetean (4 ordu astean):

Ordu bakoitza:

151,95 euro

20,26 euro

“Erkazti” gela:

Hilabetean (4 ordu astean):

Ordu bakoitza:

151,95 euro

20,26 euro

“Zumarra” gela:

Hilabetean (4 ordu astean):

Ordu bakoitza:

151,95 euro

20,26 euro

“Korua” gela:

Hilabetean (4 ordu astean):

Ordu bakoitza:

202,60 euro

50,65 euro

Erakusketa gela - Eliza-Komentua:

Hilabetean (4 ordu astean):

Ordu bakoitza:

202,60 euro

50,65 euro

“Txokobiko” gela:

Ordu bakoitza:

Zerbitzu Teknikoa eskatzailearen kontura.

271,48 euro

5.8. Ludoteka:

Aste osoko bonua:

30,00 euro

6. Eremu publikoko, herri-lurretako eta erabilera publikora atxikitako lur pribatuen lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu bereziak.

6.1. Ostatuetako terrazak eta aprobetxamendu jarraitua duten bertze tokietakoak, metro koadro bakoitzeko:

(Azalerak metro zatiren bat izanen balu, metro koadro oso gisa kobratuko da, tarifa kalkulatzean).

4,00 euro

6.2. Merkataritza ez-egonkorra, (egun bakoitzekoa gehi metro lineal bakoitzekoa):

Saltoki eta egun bakoitzeko:

7,00 euro

Saltokiaren luzera-metro bakoitzeko:

1,00 euro

6.3. Sanferminetan, ferietan eta inauterietan, bestak irauten duen denbora guztirako:

(Hemen aipatutakoaz gain, Sanferminetan, ferietan, inauterietan eta beste edozein bestatan, espazio publikoak jardueretarako adjudikatzeko ahalmena berekin du Udalak, enkante bidez egiteko).

6.3.1.

Saltokiaren metro lineal bakoitzeko:

14,00 euro

6.3.2.

Karabana, atoi edo zabalera antzekoa duten saltokiak, metro koadro bakoitzeko:

32,00 euro

6.3.3.

Besta eta ferietako barrakak, okupatzen den metro koadro bakoitzeko:

33,00 euro

6.4. Erregai deposituak, urtean:

6.4.1.

Okupatzen den metro koadro bakoitzeko:

5,48 euro

6.4.2.

Deposituak hornitzeko hodiak, okupatzen duten metro lineal bakoitzeko:

1,10 euro

6.5. Lizentziak herri-lurrak prekarioan erabiltzeko:

6.5.1.

Hiri-lurzoruan edo lurzoru urbanizagarrian, metro koadro bakoitzeko:

4,00 euro

6.5.2.

Lurzoru urbanizaezinean, metro koadro bakoitzeko:

0,0664 euro

6.6. Kamioien aparkalekuan plaza batengatik urteko prezioa:

319,10 euro

7. Udal hilerriko emakidak.

7.1. Hiru tokiko panteoia:

4.121,88 euro

7.2. Hobia:

967,57 euro

7.3. Kolunbarioa

354,55 euro

8. Musika eskola.

8.1. Matrikula:

8.1.1.

Inskripzioa eskolan:

45,91 euro

8.1.2.

Ikasgai bakoitzeko:

12,04 euro

8.2. Oinarrizko gradua (1.etik 6.era). Ikasgaien hileko kuotak, urritik ekainera:

8.2.1.

Musika eta mugimendua:

19,51 euro

8.2.2.

Musika hizkuntza:

19,51 euro

8.2.3.

Musika tresna:

28,79 euro

8.2.4.

Abesbatza:

8,16 euro

8.2.5.

Musika tresna taldea:

8,16 euro

8.2.6.

Helduentzako tailerra + musika-tresna (13 urtetik aintzinera, hauek barne):

43,59 euro

8.2.7.

Helduentzako tailerra edo musika-tresna (13 urtetik aintzinera, hauek barne):

35,46 euro

8.2.8.

Ganberako musika:

14,34 euro

8.3. Gradu ertaina (7.a eta hurrengoak). Hileko kuotak, urritik ekainera:

8.3.1.

Harmonia:

43,38 euro

8.3.2.

Ganberako musika:

43,38 euro

8.3.3.

Kultura Musikala:

43,38 euro

8.3.4.

Kontserbatoriorako errefortzua:

(Nafarroako Gobernutik diru-laguntza kobratuz gero, kuota hauek bueltatuko dira).

43,38 euro

8.4. Hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrentzat klase egokituak:

8.4.1.

Matrikula:

70,03 euro

8.4.2.

Hileko ordainketak urritik ekainera:

41,34 euro

8.5. Musika Eskolan matrikulatzearekin batera sortzen da ordaindu beharra eta hilabeteka emanen da dirua.

8.6. Familia ugariek ehuneko 20ko beherapena izanen dute, bai matrikulan bai gainerako kontzeptuetan.

9. Larreak eta herri-lurrak aprobetxatzeko kanona.

Hektarea eta urte bakoitzeko:

65,56 euro

Ardi aziendako buru bakoitzeko:

0,27 euro

Behi edo zaldi aziendako buru bakoitzeko:

1,63 euro

10. Ehiza barrutiko luxuzko gastuen gaineko zerga.

Zerga %18koa izanen da.

11. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga. Hirigintza.

11.1.1.

Eraikin, instalazio eta obren gaineko Zergaren karga-tasa, %5ekoa da, exekuzio-materialaren aurrekontuaren gainean. Hortik kanpo gelditzen dira onura industriala eta proiektua egiteari eta obra-zuzendaritzari dagozkien ordainsariak.

Teilatuak konpontzeko, fatxadak konpontzeko, etxebizitzetan igogailuak jartzeko eta oztopo arkitektonikoak kentzeko jarduketetan, karga-tasa %3,5ekoa da.

11.1.2.

Mota, murriztua, %3,5eko zerga-tasa izanen dute ondoko jarduketak:

–Teilatuak eta fatxadak konpontzeak.

–Igogailuak jartzea etxebizitzetan.

–Oztopo arkitektonikoak kentzea.

–Ur berorako eguzki sistema, mistoa bada: eguzkia + gasa edo elektrizitatea. (Berotze sistema osoari aplikatuko zaio).

11.1.3.

Mota ultra murriztua %2ko zerga-tasa izanen dute:

–Eguzki panelen instalazio fotovoltaikoak.

–Ur berorako eguzki sistema (mistoa bada: eguzkia + biomasa).

(Berotze sistema osoari aplikatuko zaio tasa hau).

–Etxebizitzen zaharberritzeko isolamendu termikoa hobetzen duten inbertsioak (proiektua behar da).

–Geotermia.

11.2. Gutxienez ere ordaindu beharreko tarifa, obra lizentzia eskatzen den aldiro:

20,00 euro

12. Hobariak.

12.1. Lanbide Arteko Gutxieneko soldata baino guttiagoko errenta duten pertsonek %40ko hobaria izanen dute, bai igerilekuetako eta polikiroldegiko bonuetan, bai kultura jardueretan.

12.2. 18-25 urte arteko ikasleak %40ko hobaria izanen dute igerilekuetako eta polikiroldegiko bonuetan.

12.3. Bi kasuetan, jarritako baldintza guztiak bete beharko dira. (Baldintzak Udal bulegoetan eta polikiroldegian ikusgai egonen dira)

Lesakan, 2020ko abenduaren 29an.–Alkatea, Ladis Satrustegui Alzugaray.

Iragarkiaren kodea: L2100179