225. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 1a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK. Epatze deia Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ekainaren 18ko 92/2020 Ebazpenaren aurka jarritako gora jotzeko errekurtsoan interesdun direnei.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, honako deialdi honen aurkakoa: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko farmaziako teknikari izateko 2 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko eta izangaien zerrendak osatzeko deialdia.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

490/2020 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita “Kapital transferentzien aparteko funtsa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako” izenekoaren onuradun diren udalerrien zerrenda eta agintzen baita haietako bakoitzak jaso beharreko dirua ordaintzeko, aurrerakin gisa.

197E/2020 EBAZPENA, irailaren 14koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita eskualdeak suspertzeko planak prestatzeko eta gauzatzeko dirulaguntzen 2020ko deialdia. DDBN identifikazioa: 514169.

378/2020 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baita urteko lehenbiziko ordainketa, lehen seihilekoari dagokiona, udalen musika eskolei dirulaguntzak emateko deialdian aurreikusitakoari jarraikiz. Deialdi hori apirilaren 30eko 117/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen 2020rako, eta abuztuaren 20ko 320/2020 Ebazpenaren bidez ebatzi. DDBN identifikazioa: 504692.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

16D/2020 EBAZPENA, abuztuaren 28koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aditzera ematen baita eratu dela Asociación de Secretarias y Secretarios de las Entidades Locales de Navarra (Nafarroako Toki Entitateetako idazkarien elkartea) izeneko sindikatua, sigletan ASSELNA (gordailu zenbakia: 31100046).

17D/2020 EBAZPENA, irailaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez aditzera ematen baita eratu dela Talde izeneko sindikatua, sigletan TALDE (gordailu zenbakia: 31100047).

1.7. BESTELAKOAK

389/2020 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bitartez hasierako onespena ematen baitzaio “Galarko udal-mugarteko Comarca 2 industria eremuaren Udalez gaindiko Plan Sektorialaren aldaketa eta zabaltzea” izenekoaren desjabetze esparrua mugatzeko proiektuari, baita proiektu horrek ukitutako titularren, ondasunen eta eskubideen zerrendari ere.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARMAÑANTZAS

Jarduera-lizentzia. Eskaera

BARGOTA

Laborantzako herri-lurrak enkante publikoan

CINTRUÉNIGO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

LIZARRA

Informazio publikoa, Domingo Llauró Camposi seme adoptiboaren ohorezko titulua emateko

FONTELLAS

6. poligonoko 14. lurzatiaren egiturazko antolamendua eta Udal Planeko araudi partikularraren 66. artikulua aldatzeko espedientea. Jendaurrean berriro jartzea

IRURTZUN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

LARRAGOA

Ordenantza, Animaliak babestekoa. Hasierako onespena

Udal erregelamendu organikoa. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Udalak S 3-Ekialdea sektorean dituen partizipazio indibisoak NASUVINSAri zuzenean eta dohainik besterentzea, besterengarri deklaratu ondoren. Hasierako onespena

LESAKA

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 420. eta 421. lurzatiei dagokienez. Hasierako onespena

MARTZILLA

SI-1 sektoreko SI-1-1 unitatea urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

ELO

Udal Plan Orokorra jendaurrean

Ordenantza, Bizikidetza eta espazio publikoen babesa arautzen dituena. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

Jarduera-lizentzia. Eskaera

IRUÑA

Ehuneko indibisoak zuzenean besterentzeko hitzarmena, Iruñeko Udalaren jabetzako L-22.2, L-22.5 eta L-22.6 lurzatietan, zeinak Arrosadia-Lezkairuren birpartzelazioaren ondorio baitira. Hasierako onespena

PUIU

Aldaketa Udal Plan Orokorrean, 4. poligonoko 46. eta 47. lurzatiei eta araudi partikularreko 33. artikuluari dagokienez. Hasierako onespena

TUTERA

Aldaketa, HAPOko 1. sektorearen birpartzelazio proiektuan, 4. unitate integratuko U2.8-2.1, U2.8-2.2 eta U2.8-3C lurzatietan. Jendaurreko informazioa

EGUESIBAR

Deialdia, Eguesibarko sorkuntza artistikorako laguntzak emateko. Laburpena

Deialdia, 2020. urtean kultur jarduerak egiteko Eguesibarko Kontzejuei dirulaguntzak emateko. Laburpena

Deialdia, 2020an kultura jarduerak egiten dituzten pertsona eta entitateentzako dirulaguntzena. Laburpena

Deialdia, helduen euskarazko klaseetarako dirulaguntzak emateko oinarriena. Laburpena

DEIERRI

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, Ziritzako Etxeetako UE-CIR-3 lurzatien eremuan. Behin betiko onespena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Iruñerriko Mankomunitatearen deialdi publikoa, desgaitasuna duten pertsonei taxi-zerbitzua hobetzeko dirulaguntzak emateko. Laburpena

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, 2020ko plantilla organikoaren behin betiko onespenean

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CÁRCAR

Convocatoria a la asamblea general constituyente de la Comunidad de Regantes del Sector XXVI-EGA 4 (Cárcar) del Canal de Navarra