225. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

Iruñerriko Mankomunitatearen deialdi publikoa, desgaitasuna duten pertsonei taxi-zerbitzua hobetzeko dirulaguntzak emateko. Laburpena

Iruñerriko Mankomunitateko buruaren irailaren 11ko 447/2020 Ebazpenaren bidez onetsi zen.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artikuluetan eta Iruñerriko Mankomunitatearen taxiaren arloko dirulaguntzen ordenantzaren 15.9 artikuluan (2017ko 188. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 28koa) jasotakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da.

Oharra: testu osoa Dirulaguntzen Datu Base Nazionalean kontsulta daiteke (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index). DDBN (Identifikazioa): 524926, egoitza elektronikoan (https://sedeelectronica.mcp.es/) eta Iruñerriko Mankomunitatearen gardentasun webgunean (http://transparencia.mcp.es).

1.–Xedea.

2.–Ildo estrategikoa.–Zerbitzua hobetzea desgaitasuna duten pertsonei.

Aulki gurpildunean dabiltzan erabiltzaileentzat kalitate handiko taxi-zerbitzua ematea.

2. Onuradun izateko betekizunak.

Onuradun izanen dira betekizun hauek betetzen dituztenak; izan ere, dirulaguntza justifikatu arte eutsi beharko zaie betekizun hauei:

Iruñerrian taxi-zerbitzua batera emateko lurralde-eremuan aritzeko taxi-lizentzia baten titularra izatea.

Aulki gurpildunean dabiltzan erabiltzaileak garraiatzeko egokitutako ibilgailu batekin ematea taxi-zerbitzua.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 13. artikuluan eta Dirulaguntzen Ordenantzaren 10. artikuluan jasotako betekizunak betetzea.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 14. artikuluan eta Dirulaguntzen Ordenantzaren 11. artikuluan jasota dauden betekizun guztiak eta bakoitza betetzea.

3.–Eskabideak aurkezteko tokia eta epea.

3.1. Eskabideak aurkezteko tokia.

Deialdian parte hartu ahal izateko eskabideak Iruñerriko Mankomunitatearen Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (Chinchilla Jeneralaren kaleko 7an, Iruñean), edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako moduetako batean aurkezten ahalko dira.

3.2. Eskabideak aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea 2020ko urriaren 31n amaituko da, egun hori barne.

Iruñean, 2020ko irailaren 11n.–Mankomunitateko burua, David Campión Ventura

Iragarkiaren kodea: L2011098