82. ALDIZKARIA - 2019ko apirilaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

139E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Osasuneko kontseilariak emana, honako hauek aldatzen dituena, osasun garraioari dagokionez kudeaketa egitura eta eginkizun berriak ezartzeko: Osasuneko kontseilariaren otsailaren 2ko 12/2016 Foru Agindua, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Kudeaketa Zuzendaritzaren eta organo zentralen egitura ezartzen duena, eta Osasuneko kontseilariaren abuztuaren 22ko 63/2016 Foru Agindua, Oinarrizko Osasun Laguntzako Kudeatzailetzaren osasun laguntzako eta osasun laguntzaz kanpoko unitateen egitura organikoa ezartzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

34/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, Marina Sagaseta López andrea Nafarroako Estatistika Institutuko Estatistikaren Koordinazio eta Zabalkunderako Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1036/2019 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko basozain izateko hogeita hamaika lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten da, deialdian atzemandako akatsa zuzentzen da, eta, azkenik, oposizioko lehenbiziko proba egiteko eguna, tokia eta ordua ezartzen dira.

1120/2019 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, merezimendu lehiaketarako deia egiten duena Irakasleentzako Laguntza Zentroetako (ILZ) zuzendari eta aholkulari lanpostu batzuk zerbitzu eginkizunetan betetzeko.

351E/2019 EBAZPENA, apirilaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdia onesten baita merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz bete daitezen OOLTko mediku izateko 47 lanpostu huts, LZBko mediku izateko 6 lanpostu huts, LZAko mediku izateko 32 lanpostu huts eta larrialdietako mediku alboko izateko 5 lanpostu huts, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzukoak.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

357/2019 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Osasun Departamentuak ikerketa proiektuak sustatzeko dirulaguntzen 2019ko deialdia. DDBN identifikazioa: 449754.

86/2019 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, Tokiko Agenda 21eko proiektuak, zahartzeari lotuak, gauzatze aldera, toki entitateei dirulaguntzak emateko 2019ko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 447060.

90/2019 EBAZPENA, martxoaren 28koa, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Tokiko Agenda 21 prestatzea finantzatzeko dirulaguntzen deialdi berezia, toki entitateentzat, 2019. eta 2020. urteetarako. DDBN identifikazioa: 447058.

237/2019 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Landa Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, deialdi bat onesten duena, 2019. urterako, abereen gaixotasunek eragindako kalteak ordaintzeko laguntzak emateko, abeltzaintzako saneamendu kanpainen esparruan. DDBN identifikazioa: 443577.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

16C/2019 EBAZPENA, otsailaren 11koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Iruñeko Baluarte Fundazioa entitatearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

21C/2019 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiarena, Tafallako Hospital Nuestra Señora de la Caridad entitatearen Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

22C/2019 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Logiters Logística SA –Automoción– enpresak Nafarroan dituen lantokietarako hitzarmen kolektiboko 2019ko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

23C/2019 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako ile-apaindegien sektorearen hitzarmen kolektiboko 2019. urterako soldaten berrikuspenari buruzko akordioa, erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

24C/2019 EBAZPENA, otsailaren 27koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena desgaitasuna duten pertsonak artatzeko Nafarroako zentro pribatu itunduen sektorearen hitzarmen kolektiboaren batzorde paritarioaren akordioa erregistratzea, gordetzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

29C/2019 EBAZPENA, martxoaren 21ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Abeltzaintzako Merkataritzaren sektorearen hitzarmen kolektiboaren soldaten berrikuspenari buruzko akordioa, 2018. urteari dagokiona, erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

32/2019 EBAZPENA, martxoaren 6koa, Garraio Zerbitzuko zuzendariak emana, errepideko garraiorako ibilgailu mota zenbaiten gidarien lanbide gaitasunaren agiria, hasierako kualifikazioa egiaztatzen duena, lortzeko probak gainditu dituzten izangaien zerrenda onesten duena. Probak 2019ko otsailaren 15ean egin ziren.

41/2019 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Murietan goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena eman eta, zehazki, instalazio horren onura publikoa deklaratzen duena.

200/2019 EBAZPENA, apirilaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Osasun Larrialdietako Teknikarien Lanbide Heziketako titulua lortzeko probetarako berariazko deialdia arautzen duena Nafarroako Foru Komunitatean, 2018-2019 ikasturterako.

72E/2019 EBAZPENA, martxoaren 11koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren zuzendariak emana, Tafallako udal-mugartean burdina urtzeko eta motorrak fabrikatzeko dagoen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Aldaketaren xedea da hondakin uren eta euri uren tratamendurako instalazio fisiko-kimiko baten proiektua gauzatzea; horren ondorioz, instalazioak eta jarduerak berak ingurumen baimen integratuaren kasuan kasuko espediente administratiboetako baldintzak bete beharko dituzte, eta, horiez gainera, ebazpen honen eranskinetan agertzen diren baldintzak. Instalazioaren titularra Fagor Ederlan Tafalla S. Coop. da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ALTSASU

Deialdia, Atabo Altsasu SL sozietatearen gerentziako lanpostua betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

AZPA

2019ko aurrekontua. Behin betiko onespena

CASTEJÓN

2019ko zerga-tasak, tasak, prezio publikoak eta gainerako ordainarazpenak. Akats zuzenketa

ULTZAMA

Karga-tasak, tasak, prezio publikoak eta zergak 2019rako

VIANA

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

5/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de bienes inmuebles

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa de bienes inmuebles

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Citación. Despido objetivo individual 161/2019

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA II

Convocatoria de Junta General Ordinaria