97. ALDIZKARIA - 2006ko abuztuaren 14a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

3/2006 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzaileak emana, Elena Iribarren Górriz andrea Larrialdiei aurrea hartzeko eta haien gaineko informazioa eta prestakuntza emateko Alor Teknikoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

4/2006 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzaileak emana, Juan Juan Manuel Lobo Palanco jauna Laguntza Alor Teknikoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

5/2006 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzaileak emana, Pedro M.ª Recarte Gaztambide jauna Larrialdiak koordinatu eta Zuzentzeko Alorreko buru izendatzen duena bitarte baterako.

6/2006 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzaileak emana, Juan José Minondo Sanz jauna Plangintza Alorreko buru izendatzen duena bitarte baterako.

7/2006 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzaileak emana, José Miguel Oláiz Zoroquiáin jauna SOS Nafarroaren Alorreko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1876/2006 EBAZPENA, uztailaren 31koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Haren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari, telefonista-ofizial eta koordinazioko operadore-ofizial izateko 130 lanpostu, C maila edo taldekoak, barne igoerako txanda murriztuan eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten da.

972/2006 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko jarduneko errektoreak emana, unibertsitate honetako Artxibo eta Liburutegietako Laguntzaileen Eskalako eta Liburutegi Zerbitzuetako Laguntzaile Teknikarien Eskalako karrerako funtzionarioak izendatzen dituena.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

1005/2006 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako, 2007rako, anbulatorioetako eriendako pixoihalen hornidura eta banaketa kontratatzeko espedientea onesten duena.

1123/2006 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Oinarrizko Osasun Laguntza Zuzendaritzaren menpeko zentroetako eraikinen mantentze-lanak eta elektromedikuntzakoak 2007. urterako kontratatzeko gastua onetsi eta espedientea irekitzen duena.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

111/2006 FORU AGINDUA, uztailaren 20koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "NA-6062 errepidea zabaldu eta hobetzea, Muruzabal-NA-601 tartea" proiektua jendaurrean egoteko epea bukatutzat eman eta behin betikoz onesten duena.

112/2006 FORU AGINDUA, uztailaren 20koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Castejón-Logroño-Bilbo burdinbidean pasagune bat kentzea, 45/026 k.p.an, Lodosako udal mugapean" izeneko oinarrizko proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

1.3.4. Dirulaguntzak eta bekak

250/2006 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak 2003ko martxoaren 5ean emandako Foru Agindua aldatzen duena. Horren bidez Nafarroako Foru Komunitatearen nekazaritza sektorearendako Estatuko laguntzei buruzko Erregelamenduko "Nekazaritzako produktuak eraldatu eta merkaturatzeko sektorean inbertitzeko laguntzak" izeneko 16. artikulua betearazi eta garatu zen. Erregelamendua abenduaren 30eko 280/2002 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen.

1.3.6. Beste batzuk

207/2006 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Arbeitzako legar-hobi ohia lehengoratzeko, Excavaciones Fermín Osés, S.L.k sustatu baitu. Allinibarko udal mugapeko 1. poligonoko 975. eta 981. lurzatietan dago.

208/2006 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Ingurumenaren Integrazioko Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenei buruz aurkeztutako azterlanarekin eta gainerako agiriekin bat, Cadreitan 5 kWP-ko 134 jarraitzaileko eguzki-parke fotovoltaikoa instalatzeko Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena, Prosolmak sustatua. Parkeak 8 hektareako azalera izanen du eta sortutako energia lur azpiko 25 metroko linea batetik eramanen du.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktua.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

LIZARRA

Udalekotze espedientea behin betiko onetsita, udalerriaren gizarte dinamizazioa eta garapen sozioekonomikoa kudeatzeko kide bakarreko sozietate publiko anonimo baten bitartez, zuzeneko kudeaketa baliatuz

IBARGOITI

Indarra duten ordenantzak

LEOTZ

Etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen ordenantza behin betikoz onetsirik

UNTZITI

Indarra duten ordenantzak

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
BARASOAIN

Alkatetzaren eskuordetzea

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
CORELLA

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko eta behin betiko zerrenda, eskolazain izateko bi lanpostu oposizio lehiaketa bidez betetzeko deialdian

SARTAGUDA

2006ko plantilla organikoaren behin betiko onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
BERRIOBEITI

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduera sailkatua. Eskaera

EGUESIBAR

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

Jarduerarako lizentzia. Baimena

TAFALLA

Jarduera sailkatua

IZABA

Jarduera sailkatua. Eskaera

Jarduera sailkatua. Eskaera

CASCANTE

Jarduera sailkatua

ERRO

Jarduerako lizentzia. Baimena

IZABA

Jarduera sailkatua. Eskaera

Jarduera sailkatua. Eskaera

Jarduera sailkatua. Eskaera

CAPARROSO

Jarduera sailkatua. Eskaera

Jarduera sailkatua. Eskaera

Jarduera sailkatua. Eskaera

Jarduera sailkatua. Eskaera

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
BERA

Oihan enkantea Santa Barbara, Eltzaurdia, Larun aldea, Labeaga eta Mandela parajeetan

ETXABARRI

Obra kontratuaren esleipena

ETXALAR

Usategien enkantea

METAUTEN

Lehiaketa publikoaren esleipena

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
MARAÑON

2006ko aurrekontuaren behin betiko onespena

LAPOBLACION

2006ko aurrekontuaren behin betiko onespena

GENEVILLA

2006ko aurrekontuaren behin betiko onespena

EGUESIBAR

2006ko aurrekontuan kredituak aldatzeko 2. espedientea. Hasierako onespena

BARILLAS

Aurrekontuen hasierako onespena

TRAIBUENAS

2005eko kontuak

2006ko aurrekontuaren hasierako onespena

ARRADA

2006ko aurrekontuaren behin betiko onespena

SAN ADRIAN

Aurrekontuko aldaketaren hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
BERRIOZAR

Artiberri II birzatitzeko eta urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

LIZARRA

Lizarrako H.A.P.O.ko 3. banaketa eremua urbanizatzeko proiektua. Behin betiko onespena

ARAITZ

Katastroa aldatzeko espedienteen hasierako onespena

EGUESIBAR

Gorraizko xehetasun azterlaneko aldaketa. Hasierako onespena

OTSAGABIA

Hirigintzako hitzarmena behin betiko onetsirik

IRUÑA

Labayen doktorearen kalean, 3, 5, 7, 9 eta 11 zenbakietan igogailuak ezartzeko kanpoko lerrokadurak aldatzeko xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

IRAÑETA

Xehetasun azterlanaren hasierako onespena

GALAR

Hirigintza hitzarmenaren behin betiko onespena

IRUÑA

ARS-3, U.I.XVI (Lezkairu) banaketa eremua urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

Bayoher, S.L.: hirigintza hitzarmena, Alemanes-eko 1.2 B lurzatiko eraikuntzak ukitutako alderdia urbanizatzeko. Hasierako onespena

Hitzarmena, Ezkabako U.I.V/SO-1 unitateko 3A lurzatiko eraikuntzak ukitutako alderdiaren urbanizazioa egiteko. Hasierako onespena

Xehetasun azterlana igogailuak paratzeko, Iratxeko Monasterioaren kaleko 62 eta 66 zenbakietan. Hasierako onespena

SAN ADRIAN

Konpentsazio Batzordearen estatutuak. Hasierako onespena

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04 ESTELLA

Expediente de subasta 36/2006

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

NOTA - ANUNCIO

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Tudela

EDICTO

Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

EDICTO

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona

Edicto de notificación

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

CORELLA

Notificación expediente sancionador

Notificación expediente sancionador

Notificación expediente sancionador

Notificación expediente sancionador

ESTELLA

EDICTO

MURILLO EL FRUTO

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

PAMPLONA

Notificación de resolución

Requerimiento a edificio número 49/51 de calle San Antón

Nuevo requerimiento a edificio número 2 de Plaza Consistorial

PERALTA

Negociado de Orden Público

Negociado de Denuncias

Negociado de Denuncias

TAFALLA

Notificación de sanción firme

DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA Secretaría General

EDICTO

EDICTO

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/04

EDICTO

Dirección Territorial - Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra

Cédula de notificación

Cédula de notificación

Cédula de notificación. Resoluciones actas de infracción

Dirección Provincial de Navarra del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Remisión de resolución de percepción indebida de prestaciones por desempleo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA

Providencia de apremio

CONSORCIO VIA VERDE DEL TARAZONICA

Adjudicación contrato