137. ALDIZKARIA - 2005eko azaroaren 16a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

94/2005 FORU AGINDUA, urriaren 14koa, Osasun kontseilariak emana, Ebaluazio Bulegoa Ikerketa Biomedikoaren Atalari atxikitzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

2683/2005 EBAZPENA, urriaren 31koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan lan harremanetako diplomatu izateko 4 lanpostu huts betetzeko, maiatzaren 2ko 1074/2005 Ebazpenaren bidez onetsi zen lekualdatze lehiaketatik lanpostu bat kentzen duena.

1415/2005 EBAZPENA, urriaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erizaintzako laguntzailea izateko 169 lanpostu huts merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

1418/2005 EBAZPENA, urriaren 18koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan prebentzioko eta laneko arriskuetako OLT/EDU izateko lanpostu huts bat merezimenduzko lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onesten duena.

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak urriaren 24ko 2575/2005 Ebazpenaren bitartez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria izateko lanpostu huts bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzekoa.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.2. Kontratazio administratiboa

474/2005 FORU AGINDUA, urriaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "NA-134 (Ebroko Ardatza) eta NA-134-a (Cadreitako ekialdeko sarrera) errepideen arteko gurutzagunea hobetzea" izeneko lanak esleitzen dituena.

475/2005 FORU AGINDUA, urriaren 14koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Elurra kentzea eta/edo urgarriak zabaltzea Agoizko Zainketa Zentroko errepideetan, Belaguako mendatea barne (NA-1370), 2006-2007" izeneko lanak esleitzen dituena.

1786/2005 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Barne zuzendari nagusiak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren zenbait egoitzaren zainketa eta segurtasun zerbitzuak 2006. urterako kontratatzeko espedientea onetsi eta izapideak presakoak direla deklaratzen duena.

1485/2005 EBAZPENA, irailaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Adimen Osasuneko Zuzendariordetzaren menpeko zentroetako gaixoentzako elikadura zerbitzua eta "San Frantzisko Xabierkoa" Zentro Psikogeriatrikoko elikadura eta kafetegi zerbitzua 2005. urterako kontratatzeko lehiaketa publikoa esleitzen duena.

1543/2005 EBAZPENA, irailaren 23koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Anbulatorioen eta Laguntza Espezializatuaren Zuzendaritzako artxiboko historia klinikoak orraztu eta digitalizatzeko 2005. urterako lehiaketa publikoa esleitzen duena.

734/2005 EBAZPENA, abuztuaren 16koa, Herri Lan zuzendari nagusiak emana, "Nafarroako mapa geologikoak eguneratu eta informatizatzea 1/25.000 eskalan (Orriak: 283, I., III. eta IV. koadranteetan; 320, I. eta II. koadranteetan; eta 321, I. koadrantean)" izeneko lanak esleitzen dituena.

1153/2005 EBAZPENA, urriaren 17koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko unibertsitateko egoitzaren zerbitzua Siresa Norte, S.A. enpresari esleitzen diona. Espedientea: C0006/05.

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

478/2005 FORU AGINDUA, urriaren 26koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesioa" izeneko kontratuko B4 tartean "Lizarra eta Alloren arteko NA-122 tokiko errepideko 8.2 bidearen trazadura" proiektuari onespen teknikoa ematen diona eta hura jendaurrean jartzen duena.

482/2005 FORU AGINDUA, urriaren 26koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, Piririoen hegoaldeko A-21 Autobiaren eraikuntza, II. tartea: Elo-Izko" proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektu horrek ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean paratzen duena. Zerrenda hori foru agindu honetako eranskinean ageri da.

1.3.6. Beste batzuk

1472/2005 EBAZPENA, urriaren 4koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendaritza nagusiak emana, Juan Antonio Sola Mateo Baratzeko Landareen Hazi Ekoizleen Erregistroan inskribatzen duena.

OSASUNBIDEA-NAFARROAKO OSASUN ZERBITZUA. Ediktuak.

E D I K T U A

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

T U T E R A

Behin betikoz onetsirik Udalaren kirol instalazioak erabiltzeko erregelamendua

O L A Z T I

Akats zuzenketa Eraikuntzako ordenantzen aldaketan

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
B E R R I O Z A R

Administrari-ofizialaren izendapena

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak
M O N T E A G U D O

Deialdia, Monteagudoko Udalean zerbitzu anitzetako menpeko udal enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

B E R R I O Z A R

Epamahaikidearen aldaketa administrari-ofizial izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa murriztuaren bitartez betetzeko deialdian

MIRANDA-ARGA

Plantilla organikoa behin betikoz onetsirik

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
M E N D I G O R R I A

Udal pilotalekuko obren lehiaketa

U S T A I Z E

Belarrak, aziendarako nabearekin, enkantean

U Z T A R R O Z E

Oihan enkantea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
D O N E Z T E B E

Kreditu aldaketa 2005eko aurrekontu arruntean Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
U L T Z A M A

Hasiera batez onetsirik arau subsidiarioetako aldaketa puntuala

P I T I L L A S

Kontribuzio bereziak

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social
UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603). (Expediente de subasta 45/05)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 01

Anuncio de subasta de bienes inmuebles. (Expediente de subasta 35/05)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 04

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603). (Expediente de subasta 49/05)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603). (Expediente de subasta 14/00)

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 02

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603). (Expediente de subasta 25/04)

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

Tribunal Superior de Justicia de Navarra
SECRETARIA DE GOBIERNO

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona

E D I C T O

Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona (Juzgado de Familia)

E D I C T O

E D I C T O

Juzgado de lo Social número Uno de Logroño

E D I C T O

E D I C T O

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra

Edicto de notificación

DEPARTARMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y HACIENDA Recaudación Ejecutiva

Notificación de Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles

Notificación de Levantamiento de de Embargo de Bienes Inmuebles

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y HACIENDA Recaudación ejecutiva

Notificación de levantamiento de Embargo de Vehículos

Notificación de subsanación de deficiencias en solicitud de fraccionamiento

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA Recaudación Ejecutiva

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Aviso de notificación

P A M P L O N A

Notificación de resolución

Notificación de resolución

B E R R I O Z A R

E D I C T O

P A M P L O N A

E D I C T O

A R A N G U R E N

Incoación de expediente sancionador. Notificación a interesado no localizado

Notificación de sanción

R I B A F O R A D A

E D I C T O

P A M P L O N A

Recursos de Reposición

Denegación tarjetas de residente

Adjudicación definitiva subasta de motocicletas

Anulación y devolución multas de tráfico

Requerimiento de obras al edificio de Mayor número 40 de Pamplona

T U D E L A

Notificación propuesta de resolución. Tramite de audiencia al interesado

P A M P L O N A

Requerimiento de obras al edificio de Mayor número 52 de Pamplona

Requerimiento edificio número 2 de la calle Merced de Pamplona

P E R A L T A

E D I C T O

Z I Z U R

E D I C T O

M I L A G R O

Edicto de notificación

T A F A L L A

Notificación de resolución

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

E D I C T O

E D I C T O

RECAUDACION EJECUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

E D I C T O

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Delegación de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla

Notificación de liquidaciones

Dirección Provincial de Navarra de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edicto de notificación de la reclamación de deuda a deudores no localizados

UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTIVA 31/02

E D I C T O

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

Edictos de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

Edicto de notificación de la reclamación de deuda, a deudores no localizados

Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra
INTERVENCION REGIONAL

E D I C T O

8.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA

E D I C T O

E D I C T O