74. ALDIZKARIA - 2000ko ekainaren 19a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

- Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

198/2000 FORU DEKRETUA, ekainaren 5ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostu jakin batzuei lanpostuko osagarria esleitzen diena.

202/1998 FORU DEKRETUA, ekainaren 5ekoa, Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren menpeko irakaskuntza ez-derrigorrezkoen tarifak eta ikasle egoitzetako eta agiritegi zerbitzuetako prezioak finkatzen dituena.

- Xedapen Orokorrak. Ebazpenak

500/2000 EBAZPENA, maiatzaren 23koa, Hezkuntza eta Kultura Departamentuko Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, 2000-2001 ikasturtean Iruñeko eta Tuterako Hizkuntza Eskola Ofizialetan emanen diren hizkuntza ikasketa espezializatuei dagokien eskola egutegia egiteko arauak onesten dituena.

- Agintariak eta Langileak

567/2000 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, Hezkuntza zuzendari nagusiaren maiatzaren 22ko 482/2000 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez izendatu ziren Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan sartu eta bertara igotzeko, hala nola Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetan sartzeko hautapen prozeduretarako deialdian aurreikusitako epaimahaietako kideak.

729/2000 EBAZPENA, maiatzaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Teresa Diago Munarriz andrea Ubarmin klinikako 3. solairuko Erizaintza Unitateko buru kargutik kentzea xedatzen duena, berak eskatuta.

730/2000 EBAZPENA, maiatzaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Teresa Diago Munarriz andrea, bitarteko gisa, Ubarmin klinikako Kalitate Bermearen Unitateko buru izendatzen duena.

731/2000 EBAZPENA, maiatzaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Pilar Usechi Goñi andrea, bitarteko gisa, Ubarmin klinikako 3. solairuko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena.

- Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

203/2000 FORU DEKRETUA, ekainaren 5ekoa, "Lizarrako García Orcoyen Ospitalearen kanpoaldea urbanizatzea" izeneko proiektuko obren exekuzioak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaezko desjabetzapena egiteko, presakoa dela deklaratzen duena.

FORU AGINDUA, 2000ko maiatzaren 22koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Gartzarongo II. lurzati kontzentrazioaren eremuko bide eta hustubideen sarea" izeneko Proiektuan sarturiko obrak lehiaketa bidez kontratatzea xedatzen duena.

FORU AGINDUA, 2000ko maiatzaren 22koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Etaioko II. lurzati kontzentrazioaren eremuko bide eta hustubideen sarea" izeneko Proiektuan sarturiko obrak lehiaketa bidez kontratatzea xedatzen duena.

FORU AGINDUA, 2000ko maiatzaren 22koa, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadura kontseilariak emana, "Eusako lurzati kontzentrazioaren eremuko bide eta hustubideen sarea" izeneko Proiektuan sarturiko obrak lehiaketa bidez kontratatzea xedatzen duena.

300/2000 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Vianako Printzea Erakundea-Kultura zuzendari nagusiak emana, 2000. urteko Nafarroako Jaialdien programa egiteko langileen zerbitzua kontratatzeko baimena ematen duena.

725/2000 EBAZPENA, maiatzaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren zenbait zentrotarako laborategiko tresneriaren hornidura kontratatzeko gastua baimendu eta kontratazio-espedienteari hasiera ematen diona (OB5/2000 lehiaketa).

770/2000 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Donibaneko Osasun Etxe berrirako altzari behinenak, material klinikoa eta errotuluak erosteko gastua baimendu eta esleipen-espedienteari hasiera ematen diona.

789/2000 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, "San Francisco Javier" Zentro Psikogeriatrikoko Errehabilitazio Eritetxerako altzari behinenak, material klinikoa eta errotuluak erosteko gastua baimendu eta esleipen- espedienteari hasiera ematen diona.

522/2000 EBAZPENA, maiatzaren 30ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "N-111 (Iruña-Logroño) errepidearen Berritzea, Zizur Auzoberriko zatia" izeneko proiektua teknikoki onetsi eta ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

528/2000 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "N-240aren inguruan (Arrizabalaga - Urrotz) NA-234 errepidearen Trazadura Aldaketa eta Hobetzea" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena.

2166/2000 EBAZPENA, maiatzaren 26koa, Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Barañaingo "Lur Gorri" minusbaliatu psikikoen egoitzarako janaria prestatu eta banatzeko zerbitzua kontratatzeko espedientea onesten duena.

- Beste Xedapenak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak hartua, Lodosan industri hondakinak gordetzeko segurtasun gela bat eraikitzea Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala deklaratu eta, Ingurugiroaren gaineko Eraginaren Azterlanarekin batera, jendaurrean jartzen duena, hilabete batez.

542/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Badostaingo (Eguesibar) Lerrokaduren Azterketa Agiria (UU.1 unitateko 3., 4. eta 5. lurzatiak), Oihanbidea S.L. enpresak sustatua, behin betikoz onesten duena.

543/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Zarrakazteluko Arau Subsidiarioak 5. poligonoko 262. lurzatian aldatzeko espedientea, Plamol, S.A. enpresak sustatua, behin betikoz onesten duena.

544/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Leitzako Arau Subsidiarioak iparreko aldean aldatzeko espedientea, udalak berak sustatua, behin betikoz onesten duena.

545/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Berako Arau Subsidiarioak Altzate kaleko 26ko eraikinean aldatzeko espedientea, María Teresa Picabea Alzugaray eta Francisco Javier eta Angel Pizzio Picabea jaun-andreek sustatua, behin betikoz onesten duena.

546/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Sunbillako Arau Subsidiarioak 1. poligonoko 44 A eta B lurzatietan aldatzeko espedientea, Valentín Guerrero Manterola jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

547/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Lizarrako Hirigintzako Antolamenduari buruzko Plan Orokorra U.E.3. unitatean aldatzeko espedientea, Construcciones Goñi Marcotegui, S.A. enpresak sustatua, behin betikoz onesten duena.

562/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 19koa, Ingurugiro, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Aurizberriko Hirigintzako Planeamenduaren Arau Subsidiarioak 9. poligonoko 4. lurzatian aldatzeko espedientea, Alberto Urra Urrutia jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

203/2000 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Iruñeko "Escuela Nocturna del Sagrado Corazón" ikastetxe pribatuak Pertsona Helduen Oinarrizko Hezkuntzako ikasketen I eta II. mailetan izanen duen osaera juridikoa ezartzen duena.

EBAZPENA, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak 2000ko urtarrilaren 31n emana, 1999an Nafarroan nekazariek kobratutako prezioen indizeetan atzemandako aldaketak Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen dituena.

414/2000 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, "Ehungintza" sektorearen lan hitzarmen kolektiboa (41/2000 espediente zenbakia) erregistratu, gordailatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

416/2000 EBAZPENA, 2000ko ekainaren 2koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko "Askotariko merkataritza" sektorearen lan hitzarmen kolektiboa (42/2000 espediente zenbakia) erregistratu, gordailatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

417/2000 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, "Zementuaren deribatuak" sektorearen lan hitzarmen kolektiboa (43/2000 espediente zenbakia) erregistratu, gordailatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

418/2000 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Industri, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuko Lan zuzendari nagusiak emana, "Ehungintzako merkatariza" sektorearen lan hitzarmen kolektiboa (44/2000 espediente zenbakia) erregistratu, gordailatu eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzea erabakitzen duena.

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ELIKADURA DEPARTAMENTUA. Zehapen espedientea.

INDUSTRI, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

- NOAIN ALDEKO GIZARTE ZERBITZU OINARRIZKOEN MANKOMUNITATEA

2000 lan eskaintza publikoa

Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitateko 2000ko plantilla organikoa

- U H A R T E

Kontratu esleipena

- E R R O N K A R I

Obra esleipena

- J A U R R I E T A

2000ko plantilla organikoa

Herrilarreen aprobetxamenduen ordenantzaren aldaketa. Behin betiko onespena

- "EBRO" KIROL MANKOMUNITATEA

2000ko ekitaldiko aurrekontua. Hasierako onespena

2000ko plantilla organikoa

- M U R U Z A B A L

E D I K T U A

- A U R I T Z

Lehiaketa, Aurizko Kultur Etxea eraikitzeko lanak esleitzeko

- E G U E S

Enkantea, prozedura irekiaren bidez, mezularitza zerbitzua kontratatzeko

- A B L I T A S

Onartuen behin betiko zerrenda, zerbitzu anitzetako menpeko langile izateko bi lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian

- L I Z A R R A

Arieta eta Frantzisko Xabierkoa kaleen arteko zubia egiteko proiektuaren egitea, zuzendaritza eta koordinazioa lizitatzea

- I R U R T Z U N

2000ko Aurrekontu orokor eta bakarra hasiera batez onetsirik

2000ko plantilla organikoa

Ikerketa espedienteari hasiera ematea

- I B I L T Z I E T A

Oihan enkantea

- A T A R R A B I A

Salaketen jakinarazpena

- I R U Ñ A

Ordaintzeko errekerimenduaren jakinarazpena

- A R T A X O A

Jarduera sailkatuak

- B E R A

Jarduera sailkatuak

- L I Z A R R A

Jarduera sailkatuak

- F U N E S

Jarduera sailkatuak

- M O N T E A G U D O

Jarduera sailkatuak

- S A R T A G U D A

Jarduera sailkatuak

- T A F A L L A

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

- B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

- D E I K A Z T E L U

Jarduera sailkatuak

- F A L T Z E S

Jarduera sailkatuak

- I G U Z K I T Z A

Jarduera sailkatuak

- I R U Ñ A

Jarduera sailkatuak

- R I B A F O R A D A

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

- T A F A L L A

Jarduera sailkatuak

- T U T E R A

Jarduera sailkatuak

Jarduera sailkatuak

- L A R R A U N

Jarduera sailkatuak