36. ALDIZKARIA - 2022ko otsailaren 18a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

2/2022 FORU LEGEA, otsailaren 9koa, Nafarroako 2020ko Kontu Orokorrei buruzkoa.

3/2022 FORU LEGEA, otsailaren 9koa, Nafarroako Logopeden Elkargoa sortzekoa.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

90E/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Blanca Sánchez Burgaleta andrea, Tuterako Osasun Barrutiko Osasun Mentalaren eta Zeladoreen Erizaintza Unitateko burua.

91E/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Blanca Sánchez Burgaleta andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Tuterako Osasun Barrutiko Oinarrizko Osasun Laguntzako Zainketetarako eta Laguntzaren Jarraitutasunerako Ataleko buru.

101E/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Mónica Rández Alvero andrea Tuterako Osasun Barrutiko Ospitalizazio Medikoko eta Etxeko Ospitalizazioko Zainketen Erizaintza Unitateko burua.

152E/2022 EBAZPENA, otsailaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, María Eugenia Ciriza Ariztegui andrea, Nafarroako Ospitale Unibertsitarioko 1-M Solairuko Erizaintza Unitateko burua.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

8/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 28koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foruzaingoko polizia lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko prozedura ebazten duena. Prozeduraren deialdia martxoaren 31ko 76/2021 Ebazpenaren bidez egin zen.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko larrialdietako mediku albokoen 7 lanpostu betetzeko oposizio-lehiaketaren lehiaketaldiko behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

13E/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 1ekoa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez, deialdia eta oinarri arautzaileak onesteaz gainera, gastua baimentzen baita “Aniztasuna, aberastasun iturri” izeneko V. eskola lehiaketarako, 2022. urterako. Lehiaketa Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuak sustatu du.

3E/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 3koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Nafarroako Berdintasunerako Institutuak dirulaguntzak eman diezazkien 2022. urtean Nafarroako Foru Komunitatean LGTBI+ pertsonen berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak egiten dituzten elkarteei edo irabazi-asmorik gabeko entitateei. DDBN identifikazioa: 604786.

27E/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 31koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, aldatzen duena Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak urtarrilaren 3an eman zuen 3E/2022 Ebazpena, zeinaren bidez Nafarroako Berdintasunerako Institutuak elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei dirulaguntzak emateko deialdia onetsi baitzen, LGTBI+ pertsonen berdintasun soziala sustatu eta bultzatzeko proiektuak gara ditzaten 2022an zehar Nafarroako Foru Komunitatean. DDBN identifikazioa: 604786.

1.7. BESTELAKOAK

6/2022 EBAZPENA, urtarrilaren28koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, industria segurtasunaren arloko lanbide gaikuntza eta txartel profesionalak lortzeko proben 2022ko deialdia onesten duena.

8/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 28koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dei egiten baita Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko probetarako, eta haietan izena emateko egutegia zehazten, 2021-2022 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

41E/2022 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz berrikusten baita Artaxoako udal mugartean zerriak gizentzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra María Ascensión Larrea Bañales titularra da.

42E/2022 EBAZPENA, otsailaren 9koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz berrikusten baita Tuterako udal mugartean zerriak gizentzeko dagoen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Cristina Chivite Garbayo da.

70/2022 EBAZPENA, 2022ko urtarrilaren19koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitara eman daitezela bai plantilla organikoa bai eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan Administrazioko eta Zerbitzuetako langileen izendapen libreko zuzendaritza karguak betetzen dituzten langile finkoen eta behin-behinekoen zerrenda ere, biak 2021eko abenduaren 31ri dagozkionak.

Martzillako udal mugarteko “La Planilla” meatze-ustiategiaren baimena ukatzea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

MURCHANTE

Deialdia, izangaien zerrenda bat eratzeko, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanpostu bat betetzeko. Onartuen zerrenda

TUTERA

Deialdia, Udaltzaingoko inspektoreorde izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARGUEDAS

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 191. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 270. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa 1-120. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa 3-123. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 3. poligonoko 69. lurzatian. Behin betiko onespena

BARAÑAIN

2022rako aldaketa ordenantza fiskaletan, zerga-tasetan, eta prezio publikoetan. Behin betiko onespena

BETELU

Ezkontza zibila egiteko eskumenak eskuordetzea

BUÑUEL

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

CÁRCAR

Aldaketa, hirigintzako araudi partikularraren 2.4.1 artikuluan

LIZARRA

Plan Partzialaren aldaketa, APA-7 S-5 sektoreko UE-2 Exekuzio Unitatean. Behin betiko onespena

FUNES

Arau Subsidiarioen aldaketa, 3. poligonoko 203. eta 406. lurzatietan. Behin betiko onespena

GALAR

Xehetasun-azterketa, Cordovillako 1. poligonoko 542. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 741. lurzatian. Behin betiko onespena

GARINOAIN

Hiri-jarduketarako plan berezia 2. poligonoko 669. lurzatian (Benito Eraso kalea, 1). Behin betiko onespena

ITURMENDI

Aldaketa, Iturmendiko UE-40 unitatea borondatez birpartzelatzeko proiektuan. Behin betiko onespena

AZKOIEN

Aldaketa, hirigintzako araudi orokorraren 55. artikuluan

EGUESIBAR

Aldaketa, Elkano-Ibiriku-Egues eremuko AR-1eko 1. sektoreko A-2ri dagokion xehetasun-azterketan. Behin betiko onespena

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1570. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 23. poligonoko 179. lurzatian. Behin betiko onespena

DEIERRI

Plan Partziala, Zurukuaingo 21. poligonoko UEZUR21 lurzatian. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LERÍN

Bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes

MIRANDA DE ARGA

Baja de oficio en padrón municipal de habitantes

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Modificación de titularidad de una parte de la parcela 11/12 de Otano

RIBAFORADA

Periodo de pago voluntario del impuesto municipal de circulación de 2022

VIANA

Baja de oficio en el padrón municipal de habitantes

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CHAPISTAS ANSOÁIN

Transformación de “Chapistas Ansoáin Sociedad Cooperativa” en Sociedad de Responsabilidad Limitada

CONSORCIO EDER. GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

ACUERDO 002CEGAL/2022 de 1 de febrero, de la Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local Consorcio EDER, por la que se desiste del proyecto propio “SMART RURAL RIBERA DE NAVARRA” encuadrado en la Medida M19.02.02 (Implementación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo; Grupos de Acción Local - LEADER), en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020”, anualidad 2023 por importe de 106.695,41 euros y se incrementa hasta 1.066.954,11 euros el coste público para la anualidad 2023, para la concesión de la submedida M19.02.01 Implementación de la EDLP: promotores públicos y privados