36. ALDIZKARIA - 2022ko otsailaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

8/2022 EBAZPENA, urtarrilaren 28koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foruzaingoko polizia lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko prozedura ebazten duena. Prozeduraren deialdia martxoaren 31ko 76/2021 Ebazpenaren bidez egin zen.

Barneko zuzendari nagusiak martxoaren 31n emandako 76/2021 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foruzaingoko polizia lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko deialdia onetsi zen. Deialdi hori 2021eko 91. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, apirilaren 22koan.

Barneko zuzendari nagusiak maiatzaren 21ean emandako 115/2021 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foruzaingoko polizia lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko deialdian –alegia, Barneko zuzendari nagusiaren martxoaren 31ko 76/2021 Ebazpenaren bidez onetsitako horretan– atzemandako akatsak zuzendu ziren. Akats zuzenketa hori 2021eko 129. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 3koan.

Barneko zuzendari nagusiak abuztuaren 11n emandako 168/2021 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foruzaingoko agente lanpostu batzuk lehiaketa bidez edo berariazko lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onetsi zen. Ebazpen horren eranskinean, 945 agentea deialdian onartu zen, betiere interesdunak eskatutako lanpostuen egokitasunari buruz Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak eman beharreko txostenaren ondorioen arabera. Lan Harremanen eta Prestazio Sozialen Zerbitzuak egindako txostenaren arabera, 945 agenteak aukeratutako destinoak ez-egokitzat jo ziren, eta, horregatik, lanpostuak esleitzeko prozesutik kanpo geratu zen.

Behin eskalafoia onetsita, eta berariazko lehiaketari dagozkion probak egin eta emaitzak argitaratu ondoren, 2022ko urtarrilaren 27an kalifikazio epaimahaiak proposamena egin du aipatu deialdian destino aldaketa lortu duten hautagaiei lanpostuak atxikitzeko.

Deialdiaren oinarriek ezarritakoaren arabera, organo deitzaileak behar diren esleipenak eginen ditu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, honako hauek adieraziz: foruzain-agentearen zenbakia, esleitutako lanpostua eta atxikipeneko antolaketa unitatea. Era berean, oinarriek xedatutakoaren arabera, lanpostuak behin betiko atxikitzeko ebazpenean organo deitzaileak zehazten duen egunean hartu beharko dute lehiatzaileek esleitu zaizkien lanpostuen jabetza.

Horregatik guztiagatik, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen organoetako langileen arloko eskudantziak zehazten dituen otsailaren 21eko 30/2005 Foru Dekretuaren bidez esleituak ditudan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Jarraian aipatzen diren Nafarroako Foruzaingoko agenteak destino hauei atxikitzea behin betiko:

253 zenbakidun foruzain-agentea 8198 lanpostuari atxikitzea; Kudeaketa Administratiboaren eta Ekonomikoaren Taldekoa da lanpostua, eta Zangozan du destinoa.

377 zenbakidun foruzain-agentea 0212 lanpostuari atxikitzea; 2. Ingurumen Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

399 zenbakidun foruzain-agentea 10627 lanpostuari atxikitzea; Laborategiko Brigada Kriminalistikokoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

417 zenbakidun foruzain-agentea 5301 lanpostuari atxikitzea; Joko eta Ikuskizunen Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

446 zenbakidun foruzain-agentea 0305 lanpostuari atxikitzea; Parlamentuko Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

448 zenbakidun foruzain-agentea 6047 lanpostuari atxikitzea; Joko eta Ikuskizunen Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

460 zenbakidun foruzain-agentea 4345 lanpostuari atxikitzea; Joko eta Ikuskizunen Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

486 zenbakidun foruzain-agentea 8204 lanpostuari atxikitzea; 2. Ingurumen Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

495 zenbakidun foruzain-agentea 4743 lanpostuari atxikitzea; Parlamentuko Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

545 zenbakidun foruzain-agentea 4373 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 1. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

571 zenbakidun foruzain-agentea 3577 lanpostuari atxikitzea; Garraio Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

592 zenbakidun foruzain-agentea 0322 lanpostuari atxikitzea; Jauregiko Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

614 zenbakidun foruzain-agentea 0313 lanpostuari atxikitzea; Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

627 zenbakidun foruzain-agentea 0378 lanpostuari atxikitzea; Agintariak Babesteko Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

639 zenbakidun foruzain-agentea 8512 lanpostuari atxikitzea; Ikuskapen eta Kontrol Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

675 zenbakidun foruzain-agentea 6021 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

701 zenbakidun foruzain-agentea 11030 lanpostuari atxikitzea; Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

712 zenbakidun foruzain-agentea 11051 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 5. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

759 zenbakidun foruzain-agentea 11031 lanpostuari atxikitzea; Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

762 zenbakidun foruzain-agentea 11036 lanpostuari atxikitzea; Garapen Teknologikoaren eta Kalitatearen Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

810 zenbakidun foruzain-agentea 11057 lanpostuari atxikitzea; Txakurren Gidarien Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

835 zenbakidun foruzain-agentea 6022 lanpostuari atxikitzea; Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

841 zenbakidun foruzain-agentea 11033 lanpostuari atxikitzea; Laguntza Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

862 zenbakidun foruzain-agentea 0291 lanpostuari atxikitzea; Ingurumen Ikerketaren Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

874 zenbakidun foruzain-agentea 11049 lanpostuari atxikitzea; Esku-hartze Berezietarako Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

878 zenbakidun foruzain-agentea 11038 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

881 zenbakidun foruzain-agentea 11034 lanpostuari atxikitzea; Laguntza Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

888 zenbakidun foruzain-agentea 11032 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

892 zenbakidun foruzain-agentea 6418 lanpostuari atxikitzea; Komunikaziorako eta Ekintzen Loturarako Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

913 zenbakidun foruzain-agentea 11055 lanpostuari atxikitzea; Laborategiko Brigada Kriminalistikokoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

926 zenbakidun foruzain-agentea 0211 lanpostuari atxikitzea; Justiziako Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

927 zenbakidun foruzain-agentea 11054 lanpostuari atxikitzea; Delitu Informatikoen Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

949 zenbakidun foruzain-agentea 4751 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 1. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

968 zenbakidun foruzain-agentea 11058 lanpostuari atxikitzea; Txakurren Gidarien Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

981 zenbakidun foruzain-agentea 10609 lanpostuari atxikitzea; Azterketa eta Inteligentzia Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

985 zenbakidun foruzain-agentea 0154 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 3. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

992 zenbakidun foruzain-agentea 5292 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 5. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

997 zenbakidun foruzain-agentea 8531 lanpostuari atxikitzea; Polizia Judizialaren Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1000 zenbakidun foruzain-agentea 4732 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 4. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1007 zenbakidun foruzain-agentea 5727 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 5. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1008 zenbakidun foruzain-agentea 5266 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 5. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1009 zenbakidun foruzain-agentea 7662 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1010 zenbakidun foruzain-agentea 8222 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1011 zenbakidun foruzain-agentea 11047 lanpostuari atxikitzea; 4. Esku-hartze Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1015 zenbakidun foruzain-agentea 0400 lanpostuari atxikitzea; Radar Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1018 zenbakidun foruzain-agentea 8197 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1019 zenbakidun foruzain-agentea 7657 lanpostuari atxikitzea; Osasunaren kontrako Delituen Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1020 zenbakidun foruzain-agentea 11052 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 5. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1025 zenbakidun foruzain-agentea 6409 lanpostuari atxikitzea; Bide Segurtasuneko 3. Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1038 zenbakidun foruzain-agentea 0295 lanpostuari atxikitzea; Polizia Judizialaren Tuterako Taldekoa da lanpostua, eta Tuteran du destinoa.

1039 zenbakidun foruzain-agentea 11042 lanpostuari atxikitzea; 3. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1059 zenbakidun foruzain-agentea 4709 lanpostuari atxikitzea; Radar Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1079 zenbakidun foruzain-agentea 11037 lanpostuari atxikitzea; Garapen Teknologikoaren eta Kalitatearen Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1088 zenbakidun foruzain-agentea 6545 lanpostuari atxikitzea; Tuterako Atestatu Taldekoa da lanpostua, eta Tuteran du destinoa.

1094 zenbakidun foruzain-agentea 0306 lanpostuari atxikitzea; Ingurumen Ikerketaren Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1109 zenbakidun foruzain-agentea 11039 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1114 zenbakidun foruzain-agentea 11056 lanpostuari atxikitzea; Landa-lanetako Brigada Kriminalistikokoa da lanpostua, eta Tuteran du destinoa.

1119 zenbakidun foruzain-agentea 11040 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1122 zenbakidun foruzain-agentea 8254 lanpostuari atxikitzea; 5. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1123 zenbakidun foruzain-agentea 6030 lanpostuari atxikitzea; 2. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1127 zenbakidun foruzain-agentea 6554 lanpostuari atxikitzea; 2. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1128 zenbakidun foruzain-agentea 6555 lanpostuari atxikitzea; 2. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1129 zenbakidun foruzain-agentea 4720 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1131 zenbakidun foruzain-agentea 0320 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1137 zenbakidun foruzain-agentea 5303 lanpostuari atxikitzea; 5. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1138 zenbakidun foruzain-agentea 11043 lanpostuari atxikitzea; 4. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1142 zenbakidun foruzain-agentea 11044 lanpostuari atxikitzea; 6. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1143 zenbakidun foruzain-agentea 7905 lanpostuari atxikitzea; Laborategiko Brigada Kriminalistikokoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1145 zenbakidun foruzain-agentea 0279 lanpostuari atxikitzea; Agintariak Babesteko Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1148 zenbakidun foruzain-agentea 0199 lanpostuari atxikitzea; 6. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1150 zenbakidun foruzain-agentea 8517 lanpostuari atxikitzea; 6. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1152 zenbakidun foruzain-agentea 6546 lanpostuari atxikitzea; 6. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1154 zenbakidun foruzain-agentea 11046 lanpostuari atxikitzea; 3. Esku-hartze Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1159 zenbakidun foruzain-agentea 6032 lanpostuari atxikitzea; Agintariak Babesteko Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1161 zenbakidun foruzain-agentea 8516 lanpostuari atxikitzea; 6. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1164 zenbakidun foruzain-agentea 8522 lanpostuari atxikitzea; 3. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1167 zenbakidun foruzain-agentea 5706 lanpostuari atxikitzea; 5. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1168 zenbakidun foruzain-agentea 6966 lanpostuari atxikitzea; 3. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1185 zenbakidun foruzain-agentea 11035 lanpostuari atxikitzea; Laguntza Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1189 zenbakidun foruzain-agentea 11050 lanpostuari atxikitzea; Bide Hezkuntzako Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1190 zenbakidun foruzain-agentea 8224 lanpostuari atxikitzea; 2. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1195 zenbakidun foruzain-agentea 11053 lanpostuari atxikitzea; Polizia Judizialaren Iparraldeko Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1196 zenbakidun foruzain-agentea 11045 lanpostuari atxikitzea; 3. Esku-hartze Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1199 zenbakidun foruzain-agentea 5288 lanpostuari atxikitzea; 3. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1200 zenbakidun foruzain-agentea 8486 lanpostuari atxikitzea; Polizia Judizialaren Iparraldeko Brigadakoa da lanpostua, eta Altsasun du destinoa.

1201 zenbakidun foruzain-agentea 0184 lanpostuari atxikitzea; 3. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1203 zenbakidun foruzain-agentea 11048 lanpostuari atxikitzea; 4. Esku-hartze Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1204 zenbakidun foruzain-agentea 10833 lanpostuari atxikitzea; Txakurren Gidarien Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1206 zenbakidun foruzain-agentea 7630 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1208 zenbakidun foruzain-agentea 7665 lanpostuari atxikitzea; Ikerketa Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1210 zenbakidun foruzain-agentea 7609 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1214 zenbakidun foruzain-agentea 8243 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1215 zenbakidun foruzain-agentea 7596 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Zangozako Taldekoa da lanpostua, eta Zangozan du destinoa.

1216 zenbakidun foruzain-agentea 7597 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1217 zenbakidun foruzain-agentea 0175 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1218 zenbakidun foruzain-agentea 7602 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1220 zenbakidun foruzain-agentea 7684 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1221 zenbakidun foruzain-agentea 4740 lanpostuari atxikitzea; Bide Hezkuntzako Taldekoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1225 zenbakidun foruzain-agentea 8502 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Lizarrako Taldekoa da lanpostua (euskara), eta Lizarran du destinoa.

1236 zenbakidun foruzain-agentea 11041 lanpostuari atxikitzea; Atestatu eta Ikerketa Brigadakoa da lanpostua, eta Iruñean du destinoa.

1239 zenbakidun foruzain-agentea 10610 lanpostuari atxikitzea; Tuterako 1. Ekintza Taldekoa da lanpostua, eta Tuteran du destinoa.

1242 zenbakidun foruzain-agentea 8501 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Lizarrako Taldekoa da lanpostua (euskara), eta Lizarran du destinoa.

1248 zenbakidun foruzain-agentea 7835 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1249 zenbakidun foruzain-agentea 8210 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1251 zenbakidun foruzain-agentea 8211 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1252 zenbakidun foruzain-agentea 7606 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1255 zenbakidun foruzain-agentea 7700 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Lizarrako Taldekoa da lanpostua, eta Lizarran du destinoa.

1256 zenbakidun foruzain-agentea 8520 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Zangozako Taldekoa da lanpostua, eta Zangozan du destinoa.

1257 zenbakidun foruzain-agentea 7616 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Zangozako Taldekoa da lanpostua, eta Zangozan du destinoa.

1260 zenbakidun foruzain-agentea 8209 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Lizarrako Taldekoa da lanpostua, eta Lizarran du destinoa.

1263 zenbakidun foruzain-agentea 6011 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Tafallako Taldekoa da lanpostua, eta Tafallan du destinoa.

1272 zenbakidun foruzain-agentea 6696 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Elizondoko Taldekoa da lanpostua, eta Elizondon du destinoa.

1273 zenbakidun foruzain-agentea 7691 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Lizarrako Taldekoa da lanpostua, eta Lizarran du destinoa.

1274 zenbakidun foruzain-agentea 7660 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Zangozako Taldekoa da lanpostua, eta Zangozan du destinoa.

1275 zenbakidun foruzain-agentea 7870 lanpostuari atxikitzea; Herritarren Babeserako eta Arretarako Altsasuko Taldekoa da lanpostua, eta Altsasun du destinoa.

2. Destino aldaketa lortu duten foruzainek 2022ko otsailaren 1ean hartuko dute lanpostu berriaren jabetza. Beraz, oraingo destinoetan emanen duten azken laneguna 2022ko urtarrilaren 31 da.

3. Lanpostuak betetzeko prozeduraren ondoriozko lanpostu huts deklaratzea ebazpen honen eranskinean adierazten diren lanpostuak.

4. Ebazpen hau igortzea Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiari, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Gastuaren Kontrolaren eta Nominen Zerbitzuari, Nafarroako Foruzaingoko buruari eta Foruzaingoko Giza Baliabideen Taldeari eta Komunikaziorako eta Herritarren Partaidetzarako Taldeari, behar diren ondorioak izan ditzan.

5. Agintzea ebazpen hau argitara dadila Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Nafarroako Gobernuak Interneten duen web-orriaren deialdiaren fitxan (www.nafarroa.eus) eta Foruzaingoaren iragarki-taulan, eta interesdunei ohartaraztea ebazpen honek ez duela administrazio bidea agortzen eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dela, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluan eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

Iruñean, 2022ko urtarrilaren 28an.–Barneko zuzendari nagusiaren ordez (Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariaren abenduaren 18ko 196/2019 Foru Agindua), Barneko Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendaria, Pilar Zapico Revuelta.

ONDORIOZKO LANP.

LANPOSTUAREN KODEA

TALDEA

HERRIA

EUSKARA MAILA

GIDABAIMENA

243

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

294

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

341

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

4716

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

4717

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

4746

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

4749

PRESTAKUNTZA TALDEA

IRUÑA

5299

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

5305

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

6027

BIDE SEGURTASUNEKO TUTERAKO TALDEA

TUTERA

A

6432

TUTERAKO 2. EKINTZA TALDEA

TUTERA

6542

TUTERAKO 2. EKINTZA TALDEA

TUTERA

6699

BIDE SEGURTASUNEKO TUTERAKO TALDEA

TUTERA

A

6977

TUTERAKO 2. EKINTZA TALDEA

TUTERA

7617

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

7624

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

7625

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

7626

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

7653

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

7654

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

7655

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ZANGOZAKO TALDEA

ZANGOZA

7664

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7702

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7841

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7844

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7847

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7848

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7849

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7851

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7852

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7855

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7857

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7858

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7859

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7860

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

7863

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7864

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7865

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7869

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7871

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7872

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7873

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7874

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

7879

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

8196

KUDEAKETA ADMINISTRATIBOAREN ETA EKONOMIKOAREN TALDEA

ALTSASU

8203

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

8216

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

8221

BIDE SEGURTASUNEKO TUTERAKO TALDEA

TUTERA

A

8251

KUDEAKETA ADMINISTRATIBOAREN ETA EKONOMIKOAREN TALDEA

ALTSASU

8265

BIDE SEGURTASUNEKO TUTERAKO TALDEA

TUTERA

A

8274

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

8493

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA (EUSKARA)

ALTSASU

B2

8547

TUTERAKO 1. EKINTZA TALDEA

TUTERA

10426

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA (EUSKARA)

ALTSASU

B2

10611

TUTERAKO 2. EKINTZA TALDEA

TUTERA

10615

BIDE SEGURTASUNEKO TUTERAKO TALDEA

TUTERA

A

10616

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

10629

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ALTSASUKO TALDEA

ALTSASU

10832

HERRITARREN BABESERAKO ETA ARRETARAKO ELIZONDOKO TALDEA

ELIZONDO

11029

BIDE SEGURTASUNEKO TUTERAKO TALDEA

TUTERA

A

Iragarkiaren kodea: F2201415