216. ALDIZKARIA - 2021eko irailaren 14a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

207E/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 3koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita pertsonen osasunari edo segurtasunari, nekazaritzari, basogintzari, abeltzaintzari edo basa faunari kalte handiak egiten dizkieten ehiza-espezieak kontrolatzeko metodoak arautzen dituen xedapena.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abuztuaren 25ean hartua, zeinaren bidez tramitatzen hasten baita Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientea, II. banaketa area berrantolatzeari buruzkoa. Sustatzailea Pamplona Distribución SA enpresa da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

28E/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 23koa, Migrazio Politiketako eta Justiziako kontseilariak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen premiazko deialdi bat onesten baita 2021erako, irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko entitateek ekintza humanitarioko proiektuak egin ditzaten Europako babesaren eta migrazioen arloan. DDBN identifikazioa: 581204.

338/2021 EBAZPENA, abuztuaren 10ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, udal musika eskolentzako dirulaguntzen deialdia, martxoaren 31ko 103/2021 Ebazpenaren bidez onetsia, ebazten duena. DDBN identifikazioa: 556249.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

164C/2021 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Azkoiengo Azkoyen SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

165C/2021 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Noaingo Gureak Navarra SLU enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

166C/2021 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Berako Conservas Martiko SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abuztuaren 25ean hartua, zeinaren bidez presakoa deklaratzen baita, nahitaezko desjabetzearen ondorioetarako, plan berezi hau gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa: Iruñeko Txapitela kaleko 8-10. zenbakietan dagoen eraikinean oztopo arkitektonikoak kentzeko Plan Berezia, Iruñeko Udalak sustatua.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abuztuaren 25ean hartua, zeinaren bidez presakoa deklaratzen baita, nahitaezko desjabetzearen ondorioetarako, plan berezi hau gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa: Iruñeko Eslava kaleko 7. zenbakian dagoen eraikinean oztopo arkitektonikoak kentzeko Plan Berezia, Iruñeko Udalak sustatua.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abuztuaren 25ean hartua, zeinaren bidez presakoa deklaratzen baita “Urritzola-Galain lotzea Ultzanueta Zerbitzuen Mankomunitatearen hornidura sarera” izeneko obren proiektua gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaezko desjabetzearen ondorioetarako.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko abuztuaren 25ean hartua, zeinaren bidez presakoa deklaratzen baita “Garraioaren Hiria-TZ (3. eta 4.faseak) eta Elortzibarko industrialdea hornitzea” izeneko obren proiektua gauzatzeak ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa, nahitaezko desjabetzearen ondoriotarako. Onuraduna Iruñerriko Zerbitzuak SA da.

286E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Murillo el Cuendeko udal mugartean txerriak gizentzeko dagoen ustiategi baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Granja Malon Fernandez SL da.

863E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 17koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ingurumen baimen integratua ematen baita Fontellasko udal-mugartean oilaskoak gizentzeko hegazti-instalazio bat jartzeko. Titularra Avícola Fontellas SL da.

JENDAURREAN JARTZEA, Leozko eta San Martin Unxeko abelbideetako mugarriak sailkatzeko, berritzeko eta haien inbentarioa egiteko proposamena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

1-5/2021 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

AMESKOABARRENA

Jarduera-lizentzia. Baimena

ARANGUREN

Aldaketa, 2019rako gainbalioen koefizienteetan eta zerga-tasetan. Behin betiko onespena

Aldaketa, 2018rako gainbalioen koefizienteetan eta zerga-tasetan. Behin betiko onespena

Aldaketa, Bide publikoko eta herri-lurretako lurzoru, lurgain eta lurpeko aprobetxamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Ordenantza, terrazak eta ostalaritzari lotutako bestelako elementuak bide publikoan eta/edo erabilera publikoko bide pribatuetan paratzea arautzen duena. Hasierako onespena

ARMAÑANTZAS

2021erako zerga-tasak

AZAGRA

Jarduera-lizentzia. Baimena

BERBINTZANA

Egoitza elektronikoa sortzea

BERIAIN

Herri-lurretako aprobetxamenduak enkante publikoan

BIURRUN-OLKOTZ

2021eko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Zuntz optikoa zabaltzeko plana. Jendaurrean jartzea

CINTRUÉNIGO

Kontribuzio bereziak ezarri eta agintzeko espedientea, sareak berritzeko obrak direla eta, Grupo San Roque, Sierra de Andía, Félix Chivite, Martín Azpilicueta eta Sánchez Albornoz kaleetan. Hasierako onespena

FUSTIÑANA

Udal ordenantza, gizalegezko jokaeren sustapenari eta espazio publikoen babesari buruzkoa. Hasierako onespena

Ordenantza, ekintzailetzarako, autoenplegua sustatzeko eta ekonomia bultzatzeko laguntzak arautzen dituena. Hasierako onespena

GOÑERRI

Usategiak enkante publikoan, Azantzan

ITUREN

Xehetasun Azterlana 1. poligonoko 43. lurzatian, behin betiko onespena

ITZA

Aldaketa, Sarasateko UE-13.6 exekuzio unitatearen mugapenean. Behin betiko onespena

LUZAIDE

Jarduera-lizentzia. Baimena

MENDABIA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MURCHANTE

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

OTSAGABIA

Egoitza elektronikoa sortzea

OKO

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ORKOIEN

Aldaketa, Eraikinak birgaitzeko laguntzak arautzen dituen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

AZKOIEN

Herri-lurretako aprobetxamenduak enkante publikoan

SUNBILLA

Eraikingintzaren ordenantza orokorraren aldaketa, estalkietan eguzki energia instalatzeari dagokionez. Behin betiko onespena

TAFALLA

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 eta 15/2021 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

TUTERA

Jarduera-lizentzia. Baimena

Jarduera-lizentzia. Baimena

Deialdia, okupatu aurreko aktak egiteko, Tutera-Fontellas bizikleta-bidea luzatu aurretik

ALESBES

Jarduera-lizentzia. Eskaera

BORTZIRIETAKO EUSKARA MANKOMUNITATEA

Egoitza elektronikoa sortzea

LOKIZ MENDIKO BATZARRA

Egoitza elektronikoa eta erregistro orokor elektronikoa sortzea

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

Onartzea Artazuko, Ziraukiko eta Mañeruko udalek euskararen arloan eskuordetutako eskumena

Onartzea Artazuko, Ziraukiko, Mañeruko eta Garesko udalek berdintasunaren arloan eskuordetutako eskumena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Nafarroako Gobernuaren Ordezkaritzaren Industria eta Energia Sail Funtzionalaren iragarpena, Itxaso - Castejón/Muruarte 400 kV-ko eta zirkuitu bikoitzeko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linearen Aurretiko Administrazio Baimenaren, Onura Publikoko Aitorpenaren, Eraikitzeko Administrazio Baimenaren, eta Ingurumenaren Gaineko Eragineko Aitorpenaren eskaerak; Itxaso-Orkoien 1 220 kV-ko eta zirkuitu bakarreko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linearen instalazioa desmuntatzeko Aurretiko Administrazio Baimenaren eskaera; eta Itxaso - Orkoien 2 220 kV-ko eta zirkuitu bakarreko energia elektrikoa garraiatzeko aireko linearen instalazioa desmuntatzeko Aurretiko Administrazio Baimenaren eskaera jendaurrean jartzeko, Nafarroako Foru Erkidegoan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoan