191. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1403/2021 EBAZPENA, 2021eko ekainaren 28koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko I+Geko Estatuko Planeko Ramón y Cajal Programaren gai lerroei atxikitako doktoretza aurreko 3 kontraturen 2021-2022 ikasturterako deialdia onetsi eta gastua baimentzen da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

27/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 21ekoa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez xedatzen baita argitaratzea Osasuneko kontseilariak eta Kultura eta Kiroleko kontseilariak 2021eko uztailaren 2an hartutako Erabakia. Haren bidez, batera baimentzen da Nafarroako Kirolaren Institutuari kudeaketa-esleipen bat egitea, dirulaguntza batzuk emateko deialdia onesteko eta tramitatzeko, eta dirulaguntza horiek esleitzeko, toki-erakundeek ariketa fisikoa sustatzeko jarduerak egin ditzaten 2021eko ekitaldian.

47E/2021 EBAZPENA, abuztuaren 10ekoa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira 2021-2022 urteetarako urte anitzeko laguntzen deialdiko soldata diruz lagungarrien gehieneko mugak, Nafarroako lurreko telebista digitaleko (LTD) lizentzia pribatuen titularrek ikus-entzunezko edukiak ekoitz ditzaten.

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA Larragako udal-mugartean “Valdecaballos 1. fasea” meategiaren ustiapenaren handitzea lehengoratzeko planari buruz.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANTZA

Alkatearen eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

AURITZ

Aurrekontuen behin betiko onespena

AZKETA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BARGOTA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

BAZTAN

Zahar-etxea kudeatzeko udal-sozietatea sortzeko memoria eta estatutuen proiektua. Hasierano onespena

BERATSAIN

Baso-aprobetxamenduaren enkante publikoa

BERRIOBEITI

Deialdia, gobernuz kanpoko erakundeei 2021ean dirulaguntzak emateko. Laburpena

ERROIBAR

Aurrekontuen behin betiko onespena

EZKURRA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Galar

Eraginkortasun energetikoa eta mugikortasun jasangarria sustatzeko diru-laguntzen deialdia. Laburpena

GENEVILLA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

GOIZUETA

Alkatearen eskuordetza, kanpoan egoteagatik

LARRAGA

Bake epaile titularraren eta haren ordezkoaren karguak hutsik

LESAKA

Hiri-jarduketarako plan berezia, UE-Eltzetan (3. poligonoko
183. eta 678. lurzatiak eta bidea). Hasierako onespena

LIZARRAGABENGOA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

MURIETA

Alkatetzaren eskuordetzea, ezkontza zibila egiteko

IRUÑA

Hitzarmena, Abokatuen Elkargoarekin sinatua, Hipoteka Bitartekaritzako Bulegoak beste urte batean jardunean segitzeko, 2021eko abuztuaren 31n bukaturik. Laburpena. DDBN (Identifikazioa): 576851

Deialdia, dirulaguntzak emateko 2020-2021 denboraldian 6 urtetik gorakoen kirol ofizial amateurrari, norgehiagokako araubidean. Laburpena

Turismo arloko elkarteei laguntzak emateko deialdia, Iruñean turismoa dinamizatzeko ekitaldi edo proposamenak antola ditzaten. Laburpena

GARES

Deialdia, euskara ikasteko laguntzak emateko. Laburpena

SALDIAS

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

TAFALLA

Udal-talde Politikoen esleipenak aldatzea

UHARTE ARAKIL

Alkatetzaren ordezkapena, kanpoan egoteagatik

URBIOLA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

EGUESIBAR

Udal ikastaro eta kultura jardueren zerbitzugintzagatiko prezio publikoak araupetu dituen ordenantzaren behin betiko onespena

Udal ordenantza, Autokarabanak eta etxebizitza-ibilgailuak aparkatzea eta gaua pasatzea arautzen dituena

Dirulaguntzen ordenantza orokorra. Behin betiko onespena

Aldaketa, Udalaren Musika Eskolako ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

VILLATUERTA

Herri-larreen aprobetxamendua. Eskaerak aurkeztea

ZUBIETA

Alkatetzaren eskumenen eskuordetzea

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

Hiri hondakinen bilketari dagozkion karga-tasak 2021erako

OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA KUDEATZEKO LEITZAKO, GOIZUETAKO, ARESOKO ETA ARANOKO MANKOMUNITATEA

Lehendakaritzaren eskumen eskuordetzea, lehendakaria kanpoan egoteagatik

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-P-710

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-P-708

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-P-330 (2018-P-1004, 2019-P-330)

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2016-P-297

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-P-492