191. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ERROIBAR

Aurrekontuen behin betiko onespena

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko 6/1990 Foru Legearen 272. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, eta jendaurreko epean alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betikoz onetsi da 2021. urteko udal aurrekontua. Hasierako onespenaren iragarkia 155. zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2021eko uztailaren 5ean.

DIRU-SARRERAK:

1. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 245.100,00 euro.

2. kapitulua.–Zeharkako zergak: 40.000,00 euro.

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 84.100,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 455.388,69 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 126.350,00 euro.

7. kapitulua: 440.000,00 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 1.191.489,79 euro.

GASTUAK:

1. kapitulua.–Langileria gastuak: 169.325,76 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 292.520,00 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 244.451,79 euro.

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 416.920,74 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 68.271,50 euro.

Gastuak, guztira: 1.191.489, 79 euro.

Lintzoainen, 2021eko uztailaren 28an.–Alkate udalburua, Enrique Garralda Erro.

Iragarkiaren kodea: L2112169