142. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 18a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

18/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 24koa, Kultura eta Kiroletako kontseilariak emana, Nafarroako toki entitateen artxibo digital seguruko ezarpenetarako betekizun teknologiko eta funtzionalak eta auditoretza eredu bat onesten dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

42/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 26koa, Iraida Salaverri Nieto andrea Hezkuntza Departamentuko Haur Eskolen Zerbitzuko zuzendari izendatzen duena.

787E/2021 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu, M.ª Teresa Romero Uriel andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Laguntzako Biltegien Unitateko burua.

789E/2021 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Diana Marcilla Hernández andrea Nafarroako Ospitaleguneko Programazio Kirurgikoaren Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, honako deialdi honen web-fitxan, 2021eko apirilaren 23an, argitaratu zen lanpostu hutsen hautaketaren emaitzaren aurka (San Jose zentroa): Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zaintzaile izateko hamalau lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren irailaren 17ko 2629/2019 Ebazpenaren bidez onetsia.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko fisioterapeuten 24 lanpostu betetzeko oposizio-lehiaketaren behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

147/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 31koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez sari honetarako deialdia egiten baita: “Nafarroako Gizarte Zerbitzuetako Gizarte Berrikuntzaren II. Saria”.

6/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, “Emigrante nafarrak eta haien familiak Nafarroara itzultzera bideratutako banakako ebaluazio araubideko laguntzak” deialdiaren oinarriak onesten dituena. DDBN identifikazioa: 564713.

48E/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 20koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana. Honen bidez, Nafarroako enpresei dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak onesten dira, naturan jarduerak egiteko heziketa- eta kirol-proiektuak gauza ditzaten 2021ean, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeei zuzenduta. 40.000 euroko gastua baimentzen da hemendik sortutako konpromisoak asetzeko. DDBN identifikazioa: 565338.

454E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 13koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Tokiko Agenda 21 prestatzeko dirulaguntzen deialdia, toki entitateentzat, 2021-2022 aldirako. DDBN identifikazioa: 563990.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko ekainaren 2an hartua, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Osasun Zientzien Fakultatearen eraikin berria eraikitzea foru interesekoa dela deklaratzen duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko ekainaren 2an hartua, zeinaren bidez Nafarroako Unibertsitate Publikoari baimentzen baitzaio gastua goititzea 1. kapituluan eta diruzaintzako atxiki gabeko gerakina erabiltzea, bi kasuetan 1.841.123 euroko zenbatekoan, 2021eko ekitaldian.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko ekainaren 2an hartua, “Urdalurretik Irurtzunerako hornidura sarea, Satrustegi-Etxarren zatia” izeneko proiektuaren lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena, nahitaez desjabetzeko.

60/2021 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean urrutiko Lanbide Heziketa online egiteko zikloetan onartua izateko eskaintza eta prozeduraren jarraibideak eta egutegia, 2021-2022 ikasturterako.

145/2021 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, estatu-eremuko lekualdatze-lehiaketarako deialdian esleitutako destinoak argitara ematen dituena. Lekualdatze-lehiaketa hori kidego hauetako irakasle funtzionarioentzat egin zen: maisu-maistrak, Bigarren Hezkuntzako katedradunak eta irakasleak, Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunak eta irakasleak, musikako eta arte eszenikoetako katedradunak eta irakasleak eta arte plastikoetako eta diseinuko katedradunak, irakasleak eta lantegiko maisu-maistrak.

40/2021 EBAZPENA, maiatzaren 31koa, Nekazaritza Zerbitzuko zuzendariak emana, ES15310373 kodearekin inskribatutako ekoizle baimenaren titularra aldatzea baimentzen duena, Viveros Vida 2.0. SLren izenean jartzeko.

105E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita eskatutako aldaketa egitea hondakinak kudeatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzei dagokienez. Instalazioa Noain Elortzibarko udal-mugartean dago, eta Productos Oppac SA da titularra.

106E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Irunberriko udal-mugartean gas naturala konprimatzeko instalazio baten ingurumen baimen integratua berrikusten duena. Instalazioaren titularra Enagas Transporte SAU da.

107E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Ekonomia Zirkularraren eta Uraren Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bidez onartzen da Andosillako udal-mugartean animalien azpiproduktuak eta landare-olioen hondakinak eraldatzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzea, eskatu den bezala. Instalazioaren titularra Grasas Marin-Navarra SL da.

110E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 24koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez modu partzialean onartzen baita Mendigorriko udal-mugartean zerramen ustiategi bat eta hondakin organikoen biometanizazio zentro bat hartzen dituen instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko eskaera. Instalazioaren titularra Bioenergia Mendi SL da.

503E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 24a, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Beikolarreko Plan Bereziari buruzko ingurumen adierazpen estrategikoa egiten duena. Sustatzailea Altsasuko Udala da.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Explotaciones Agropecuarias Sakana SLk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, NAVAGESPROY SLk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ANTSOAIN

Udaltzain izateko bi lanpostutarako izendapena

ARGUEDAS

Udal agentearen izendapena

CINTRUÉNIGO

Udaltzain-agentearen izendapena

TUTERA

Deialdia, Zuzenbideko lizentziadun lanpostu bat betetzeko
(A maila), oposizio-lehiaketa bidez. Izendapen proposamena

VIANA

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat betetzeko
oposizio-lehiaketa bidez. Izendapen proposamena

NAFARROAKO ERRIBERAGOIENEKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK KUDEATZEKO MANKOMUNITATEA

Deialdia, gidari-peoien lanpostu bat betetzeko,
oposizio bidez. Izendapen proposamena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXAURI

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 611., 612., 613. eta
614. lurzatiena. Behin betiko onespena

MURILLO EL FRUTO

Udal hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzaren behin betiko onespena

Behin betiko onestea Udalaren eraikin, lokal, instalazio, makina eta materialen erabilera arautzen duen ordenantzaren aldaketa partziala

VILLATUERTA

Akats zuzenketa, 1. poligonoko 1516. lurzatiaren hiri-jarduketarako plan bereziaren argitalpenari dagokionez

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

TUDELA

Subasta de bienes inmuebles