142. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 18a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXAURI

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 611., 612., 613. eta
614. lurzatiena. Behin betiko onespena

Etxauriko Udalak, 2021eko maiatzaren 26an egindako bilkuran, erabaki zuen behin betiko onestea xehetasun-azterketa bat, Etxauriko 2. poligonoko 611., 612., 613. eta 614. lurzatietan. Luis Olza Donazarrek sustatu du.

Argitara ematen da behin betiko onetsitako xehetasun-azterketa, aplikatuz uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79. artikulua (legegintzako foru dekretu horren bidez onetsi zen Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina).

Etxaurin, 2021eko ekainaren 1ean.–Alkatea, Idoia Aritzala Etxarren.

Xehetasun-azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2109195